02. Új kutatások felhívása: Várj a szexszel a házasságig!

Korunk számára meglepő új kutatások láttak napvilágot az utóbbi 5-10 évben. A sajtó ilyen és hasonló címekkel ismertette ezek eredményeit: „Ha boldog akarsz lenni, várj a szexszel a házasságig”.

Világunkat az 1960-as évek „szexuális forradalma” óta átjárta a szlogen: a szabad-szex felszabadítja a fiatalságot, boldogabbá teszi az embert. Az ezzel ellentétes állítások, érvek leginkább az egyházak részéről hangzottak el, de őket- és az esetlegesen egyéb megszólalókat – lehurrogta a „modern kor” számos tetszetősnek látszó érve, illetve véleményüket szóhoz sem engedte jutni a liberális média. Korunk fiatalsága többségben a szabad-szex szemléletébe született és abban él.

Ezért is váltottak ki óriási feltűnést a jelzett kutatások. Egyik ezeknek Dean Busbynak az USA-beli Brigham Young egyetem professzorának, illetve munkacsoportjának kutatása, amely először a Journal of Family Psychology-ban jelent meg. Figyelemreméltó, hogy az egyébként elkötelezetten a szabad-szexet hirdető világsajtóban vezető hírré válhatott e kutatás, hazánkban is számos folyóirat beszámolt róla, mint a HVG is. Bár a hazai beszámolók nemsokára elérhetetlenné váltak az interneten.

A vizsgálatban 2035 házaspár vett részt. Egyik kérdése ez volt: „Mikor kezdték a szexualitást kapcsolatukban?” Az elemzés azt mutatta, hogy a házasság előtti nemi élettől tartózkodó párok a szexuális kapcsolatot elkezdőkhöz viszonyítva a következő előnyöket élvezték:

kapcsolatuk stabilitása 22%-al erősebb,

kapcsolati elégedettségük 20%-al magasabb,

a köztük levő kommunikáció 12%-al jobb.

Akik a házasság előtt kezdték a nemi életet, körülbelül fele ennyi előnyt élveztek. (Más részletesebb vizsgálatok még nagyobb különbségeket mutattak ki a két felkészülési mód következményei között.) „Úgy gondolom,– írja D. Busby – ,a különbségek annak köszönhetőek, hogy a szexualitástól tartózkodó párok jobban megtanultak egymással beszélgetni, és megszerezték azokat a készségeket, amelyekkel a felmerülő problémákat kezelni lehet.”

Hasonló eredményre jutott az Egyesült Államokban egy, a Szexuális Viselkedést Kutató Intézet vizsgálata is, amelyet S. Mcllhany és McKissic Bush ismertettek (New Science on How Casual Sex is Affecting Our Children, Chicago, Northfield Publishing, 2008) A Képmás magazin ilyen címmel számolt be e vizsgálatról: Szex az agyban” (2014. 03). A kutatókat ugyanis az a felfedezés indította a vizsgálatra, hogy a szexuális élmények (kiemelten az orgazmus) nyomot hagynak az agyban. Ennek alapján feltételezték, hogy akkor ennek hatásai vannak a házasságra is. A vizsgálatot az egyetem agykutató intézete végezte. Ők inkább a fiatalabb kori szex-kapcsolatok hatását elemezték, és kimutatták, hogy ezek jelentősen növelik a házasságok felbomlásának arányait, valószínűségét.

Olvashatunk magyar tudományos könyvekben is a témáról. Pl. Horváth-Szabó Katalin: A házasság és család belső világa c. kötet (a Szemmelweiss Orvostudopmányi Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kiadása 2007). 2012-ben jelent meg Szendi Gábor kötete: A nő útja – egy hazai nem hívő tudóstól származó szakköny – , amely a fentiekkel hasonló eredményekre jut.

A néhány hete zárult Család-szinodus meghívta az egyházat, a keresztény családokat, hogy adják át a mai társadalomnak a boldog családi életre, és annak megalapozására vonatkozó tapasztalataitakat, esetenként tudományos ismereteiket. A kereszténységnek ősi tapasztalata és tanítása, hogy a házasság előtt tartózkodjunk a szexuális kapcsolattól. Ennek ismertük a tudományos, lélektani, erkölcstani magyarázatát is. A mai kutatások materiálisan tudományos eredményei azonban egyfajta új igazolást jelentenek egy kor számára, amely szívesebben hallgat a megfoghatóan tudományos eredményekre. E kutatások pedig az egyház (és sok korábbi és mai kultúra) tanításának megfelelő eredményre jutottak: hogy a házasságok óriási arányú tönkremenetelének egyik alapvető oka, a házasság előtti szabados nemi élet. Ez akadályozza meg a pár életre szóló összecsiszolódását, összeforrását. És fordítva: akik szexuális tartózkodással, de egymás megismerésére törekedve készülnek elköteleződésükre, azok éretté válnak arra, hogy egy életen át boldog párkapcsolatban, -családban éljenek. – Kevés ennél éltetőbb üzenete van a kereszténységnek a mai fiatalokhoz, párokhoz, családokhoz. – A következőkben ismertetjük e megállapítások új igazolásait. Emellett szólunk arról is, hogyan erősíthetik meg kapcsolatukat azok, akiknél a jelzett alapok hiányoznak. Foglalkozunk azzal is, miként juthatnak el a jó házassághoz azok, akik régóta együtt élnek, de nem tudnak elköteleződni a házasságban.