04. A lélektan – a házasság előtti szex kapcsolatról

Előző írásainkban találkoztunk korunk új tudományos kutatásaival, amelyeket ilyen címek alatt is ismeretettek: „Várj a szexszel a házasságig – ha jó kapcsolatra vágysz!” Lássuk ezt az állítást a pszichológia majd (következő írásunkban) a hormonológia szempontjából.

A pszichológia lényegileg ugyanazt mondja a tiszta készület fontosságágáról, amire korábban sok józan ember magától is rájött. Miben is áll ez?

Az emberben két lényegi „összetevőt”, elemet különböztethetünk meg: az ösztönös-érzelmi elemet (jelöljük X-szel), és az értelmi-akarati elemet (jelöljük Y-nal). – A szerelmes ember ösztönös/érzelmi meghatározója a szerelem. Iskolai tanulmányaink során sokszor találkoztunk a képlettel: X + Y = 1. Témánk vonatkozásában ez azt jelenti, hogy, ha növekszik az emberben az ösztönös/érzelmi/szerelmi elem, akkor felfokozott fényben látja partnerét (a kívülállók lila ködnek is hívják ezt, míg aki benne van, az a legtisztább örömként éli meg). Viszont arányosan csökken a józan ítélőképesség, és az akarati döntőképesség (társával, és az őt érintő döntésekkel kapcsolatban). S ha a szerelemhez még a szexuális élmény is társul, akkor az érzelmi elem a csúcsig emelkedik, s az értelmi, akarati elem a 0 felé csökken.

Aki tehát életreszóló távlatban szeretné megismerni társát, annak nem szabad engednie a szerelmi-szexuális vonzásnak. Csak így válik képessé arra, hogy jól meg tudja ismerni társát. Pontosabban a szerelem csak az ismerkedés kezdete, mert a szerelmesnek ki kell várnia a hormonális lángolás csökkenését, hogy ezután képessé váljon mérlegelni, vajon alkalmasak-e ők az életreszóló házasságra.

Életem legfájóbb élményei közé tartozik, amikor összetört házaspárokkal találkozom, és szinte hetente van részem ilyenben. Egy gyakori példa: Bejön egy fiatalasszony és kétségbeesetten kérdezi: Atya mit tegyek, nem bírom tovább a férjemmel. Hogy tudtam ilyen őrülthöz feleségül menni!? – Vajon a szerelmesek hazudtak, amikor azt mondták, hogy életre-halálra szeretik egymást? És a sok elvált pár, az esküvőn mind hazudott? Nem. De a szerelem és a szexuális kapcsolat élménye annyira elkábította őket, hogy lecsökkent az értelmi/akarati döntőképességük. (Ne felejtsük, a mai házasságok 50%-a felbomlik, a jónak remélt, de szexxel kezdett kapcsolatoknak pedig 75-80%-a.)

A serdülőkorban különösen fontos tudni a mondottakról. Mert a a szerelem megjelenik e korban. A serdülő személyisége, ítélőképessége még csak kialakulóban van; s a szerelmi élmény az éretlen személyiségben még inkább képes arra, hogy elnyomja az értelmi ítélő-képességet. – Az újabb felmérések szerint azoknak a fiataloknak az aránya, akik 18-19 év alatt szexuális kapcsolatot éltek meg, az utolsó 10 év alatt ugrásszerűen nőtt, s az adatok szerint a fiataloknak ma 90%-a érintett ebben. A 18 év alatt életreszóló elhatározásokkal kezdett kapcsolatoknak pedig a felmérések szerint 80%-a felbomlik. (Erre még visszatérünk.)

Persze az a házasodási korban levő fiatalokra is érvényes, hogy kapcsolatuknak hosszan érlelődnie kell ahhoz, hogy el tudják kötelezni magukat egy életre. (Sőt erre akkor is szükség van, ha valaki egy tönkrement kapcsolat után új társat talált! Ezt nagyon sok elvált vagy új partnert kereső felnőtt elfelejti, és hoz másodszorra is rossz döntést!)

Hogyan tekintenek vissza fiatalságukra azok, akik vártak a házasságig a testi kapcsolattal? Több plébánián, amikor a házasságra való készületről és a szexről, szerelemről beszélgetnek hittanokon a fiatalokkal, fiatal házasok jönnek közéjük és tanúságot tesznek.

Akik szexuális tartózkodással készültek, ezt vallják: annyira tanultunk meg kommunikálni, egymást elfogadni, amennyire ezt a jegyesség végéig megtanultuk. – Aki a házasságig tartózkodik a szextől, az nem elsősorban lemond valamiről, sokkal inkább arra használja a szerelem energiáit, amire kell: hogy megismerjék egymást, megtanuljanak lélekben közel kerülni egymáshoz. Aki házasság előtt a szexuális élményeket keresi, az elpazarolja a szerelem energiáit. – Ezt igazolják a számok, melyeket már korábban is idéztünk: hogy a tartózkodással felkészülők házassága mintegy 95%-ban eredményes, míg az előzetes szexszel létrejött kapcsolatoknak csak 25%-a lesz tartós, és 75-80%-a tönkremegy.