11. Erőszak a családban?

A családon belüli erőszak fogalma néhány éve jelent meg a hazai médiában, és világszerte is csak néhány évtizede. Mára viszont sok szempontból kutatják a kérdést, és számos ismertetés jelent meg e témáról.

Sorozatunkban többszörösen szóltunk a házasság előtti tiszta, szexuális téren tartózkodó készületről, mint amely az egyetlen biztos útja annak, hogy a két fél összeforrjon a felkészülés során, és így egy életreszóló házasság, majd egy boldog család jöhessen létre. – Előző írásunkban összefoglaltuk, a válások káros következményeit, és szóltunk arról, hogy az elvált családok gyermekei egész életükre kiható sérüléseket hordoznak (amelyek azért a hittel is gyógyíthatók). Jelenetős részben ilyen sérülések következményének tekintik a kutatók a családon belüli erőszak széleskörű megjelenését. Nem mintha korábban ez egyáltalán nem létezett volna, de ilyen arányú elterjedése egyértelműen a nevezett okra vezethető vissza.

Ferenc pápa szinódusi levele is többször beszél a családon belüli erőszakról, amelyre a lelkipásztorkodásnak, illetve a keresztény hívőknek, illetve családoknak is új módon fel kell figyelniük (51, 54, 204). Meg kell ismernünk ezt a veszélyt, és annak jelenlétét környezetükben, mert a hívők „tágabb családja ellensúlyozhatja a szülők gyengeségeit, illetve időben felfedezheti és jelezheti, illetve feljelentheti a családon belüli erőszakot, vagy a gyermekeket ért szexuális visszaéléseket; és egészséges szeretetet, támogatást nyújthat, ha a szülők ezt képtelenek biztosítani.” (197)

(A megjelent magyar fordítás bizonyára azért nem akarta a „feljelenteni” kifejezést használni, mert ennek rossz íze van; pedig a szinódusi levél nem véletlenül használja ezt.)

Amint néhány évtizede a gyermekek szexuális bántalmazása egy alig ismert és közbeszédben nem szereplő fogalom volt, olyan sok esetben ma is, a családon belüli erőszak témája. Az ilyennek megtörténte még ma is kevéssé válik ismertté; azért is, mert az még mindig tabunak számít. És nemcsak elkövetője, de elszenvedője is gyakran igyekszik azt eltitkolni. Így a környezet nem segíti az erőszakot elszenvedőt, mert úgy tekint az esetre, mint a család benső ügyére, amelybe másnak nem szabad beleszólnia.

Eközben hazánkban a családon belüli erőszak hetente egy nő életét követeli (a gyilkossági akták szerint), és többször gyermekek életét is. – Az erőszak törvényszerűsége, hogy fokozatosan durvul. Ha sikerülne korábban fékezni egy-egy üvöltöző vagy gyermekét durván bántalmazó apát, ez életeket menthetne meg.

A családon belüli erőszak ismertebb formái a szóval, kiabálással, sértegetéssel, fenyegetőzéssel való bántalmazás, valamint a fizikai bántalmazás. Közismertté kezdenek válni a szexuális bántalmazások is (AL 54).

Figyelemreméltó, ami a kutatásokból kiderül, hogy a bántalmazás a legkisebb arányú az első, illetve az életreszóló házasságokban. Azaz a feleség is és a gyermek is a legnagyobb biztonságban a (z első) házasságban van, legkisebb biztonságban pedig az olyan kapcsolatokban, ahol az anya olyan férfival él együtt, aki nem a gyerek biológiai apja. Ami a szexuális zaklatást illeti, a gyermeknek az utóbbiban 17-szer akkora esélye van erre, mint az első házasságokban. A férjhez nem ment, vagy/és nem első kapcsolatukban élő nőknek négyszer akkora az esélyük, hogy fizikai vagy egyéb bántalmazás áldozatai legyenek, mint férjezett társaiknak. (Vö. A negyedik nemzeti kutatás a gyermekbántalmazás előfordulási gyakoriságáról. Az Amerikai Kongresszusnak benyújtott jelentés, a 2004-2009 között felvett adatok alapján.)

A nyugati országokban a téma már ismertebb, mint nálunk. A szinódusi atyák és szakemberek a világ-helyzet ismeretében beszéltek a kérdésről. A pápai levél felszólítja a lelkipásztorokat, lelkipásztori munkatársakat és a hívőket, ismerkedjenek meg komolyan e problémával, hogy segítséget tudjanak nyújtani, világunknak evvel az új és terjedő vírusával szemben, illetve gyógyítani tudják a már létrejött sebeket. A papok és családdal foglalkozó lelkipásztori munkatársak oktatásában bele kell kerülnie e téma szakszerű és részletekre kiterjedő oktatásának (204) (Következő írásunkban folytatjuk)