20. Nem tudsz megbocsátani valakinek?

Egy drámai könyv a megbocsátásról

A cameruni Immaculeé Iligabiza könyve a megbocsátásnak valóban egy drámai története. Ennek leírása miatt lett híressé a könyv. Címe: Megmaradtam hírmondónak. – Hogyan találtam meg Istent a ruandai népirtás viharában? (SZIT 2019) – A könyv elején található ajánlásokban ilyeneket olvasunk: dr. Wayne Dyer a kötet mentora írja: ilyen megrendítő történetet még nem olvastam. Gundel Takács Gábor: Minden, ami történik, jó és rossz egyaránt – azért van, hogy Isten elvezessen magához minket. Még a halál is. Erről szól ez az igaz történet. Székely János püspök: Megdöbbentő, torokszorító, ugyanakkor felemelő. – Immaculaté könyve elsősorban nem a szörnyű népirtásról szól, bár ezt is részletesen leírja, hanem az innen kivezető útról, amely egyedül Isten irgalma, a megbocsátás és a hit ereje által bejárható.”

Immaculeét egy hutu nemzetiségű protestáns lelkész elrejti egy kicsi fürdőszobában több tuszi nővel együtt. A mellettük levő helységben is keresik őket, felforgatják a szobát, de csodával határosan nem tolják el a szekrényt, amelyet a fürdőszoba ajtaja elé tolt megmentőjük. Hallják az üvöltést: hogy itt kellene lenniük, forgassatok fel mindent, irtsátok ki a férgeket, időset, gyereket, senki se maradjon. Szabadítsuk meg az országot e kígyóktól. Az ablakon át néha kikukucskálhatnak, s ilyenkor látják, amint a tuszi törzsbeliek brutálisan gyilkolják a ő törzsükhöz – hutukhoz – tartozókat. –E törzsi alapon történő népirtás (mely már a harmadik volt az országban), ez alkalommal 1994 ápr. 6-tól július közepéig tartott.

Aztán a leány hallja, hogyan terjesztik a vádló-, hamis hírt apjáról, hogy több száz fegyvert tartott padlásán, és volt névsora is a kiirtandó a hutu törzs tagjairól. Ez durva rágalom. Hiszen az ő mélyen katolikus szülei minden pénzüket a szegényekre fordították, és többször elrejtettek, megmentettek hutu menekültet is. Fegyverük sem volt.

Végtelen küzdelem zajlik e napok alatt a fürdőszobába zárt 20 éves lányban. Hitbeli kísértései is támadnak: Istenem, hogyan engedheted ezt? – A több hetes fürdőszobai rejtezkedés és ismételt halálveszély közepette – mert az üldözők többször visszatértek és újra kutattak a házban -, arról elmélkedik folyton, miként szeretheti ezeket az embereket Jézus; és neki, Immaculeé-nek hogyan lehet őket jézusi módon szeretni, hogyan képes nekik megbocsátani. – Végül győz benne a végtelen hit: amellyel már ott bezárva, majd kiszabadulása után tud megbocsátani. Bár ezután Amerikába megy, mert nem tud élni szülei, testvérei (és törzsbeli társai) halálának nyomain, de a gyűlöletet le tudta győzni, és országának külföldi támogatói közé lép.

Önmagad el nem fogadása, sebzettsége – téged is beteggé, sérültté tesz.

Jól érzed magad? Miért? A lelki egyensúly és keresztény szabadság ezt jelenti: helyzetünk, múltunk, jövőnk, önmagunk elfogadása, úgy ahogy vagyunk, és ott ahol vagyunk.

Ha nem bírsz megbocsátani magadnak, mi ennek az oka? Elsőnek ezt kell rendezned. Át kell imádkoznod, mit bocsátott meg már Neked Isten, és miben érzed, hogy még Ő sem akar, tud megbocsátani neked. Ő azonban mindig kész megbocsátani, ha kéred, ha megvallod rászorultságodat. Amíg ez nem megy, nem fogsz tudni lelkileg szabaddá-, igazán vallásossá válni, és persze nem tudsz másoknak sem megbocsátani.

Sok pszichoszomatikus betegség háttere önmagunk, helyzetünk, múltunk el nem fogadása. Ide kapcsolódik az a seb is, melyet mások el nem fogadása okoz bennünk.

A másnak való megbocsátás téged is meggyógyít

Van bennem egy állandó nyomás – panaszkodnak sokan: Nem bírok megbocsátani valakinek: pl. a szüleimnek (vagy testvéreimnek stb.) a sok bántás miatt, melyeket elszenvedtem tőlük. – Jézus azonban arra hív: „Szeressétek ellenségeiteket!”

Jézus azt tanítja: nemcsak akkor kell kibékülnünk, ha mi bántottunk meg valakit, hanem akkor is keresnünk kell a megbékélést, ha ő sértett meg bennünket. „Ha felebarátodnak panasza van ellened, menj és békülj ki vele!” (Mt 5, 23-24). – Talán naponta szoktuk imádkozni: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Gondoljam meg, mit mondok ilyenkor. – Jézus minden tanítása egyben az emberi lélek gyógyítása is: valódi örömhír. Mekkora sebeket gyógyított be a megbocsátás az emberi kapcsolatokban és a társadalmak-népek közötti kapcsolatokban, és mekkora háborúkat okozott a megbocsátani nem tudás.

A megbocsátásra segítő gondolatok

A megbocsátásra vezető egyik legfontosabb kivezető út, hogy elkezdek imádkozni érte. Azt kérhetem mindig, hogy ne jusson a kárhozatba, az örök szenvedésre. Miután elkezdtek imádkozni azért, akire haragszanak, legtöbben azt tapasztalták, hogy oldódni kezdett bennük a harag. Bonhoeffer a neves protestáns lelkész, lelkivezető, író, majd a nácik által kivégzett vértanú írja: „Két ember közt nincs olyan ellenszenv, feszültség, amelyet a közbenjáró imádság fel ne oldana – a mi oldalunkról.”1

Aki a rosszat elkövette, annak felelnie kell majd tettéért Isten előtt. De próbáljam megérteni, mi vitte a „tettest” bűne elkövetésére, és hogy miután kísértésbe esett és engedett annak (azaz miután már vétett), hogyan csúszott tovább a tettbe, mely engem bánt.

Gondoljam meg, hányszor vétetten én is (esetleg hasonló módon is, mint az, akire haragszom). Hányszor bántottam meg én is mást, aki talán most haragszik rám. Gondoljam meg: akire haragszom mi jót tett életében – esetleg nekem is.

Többször végeztek kutatásokat milyen lélektani „gyümölcsöket” terem bennem a meg nem bocsátás. E téren a vizsgálatok hasonló eredményekre jutottak:

Amikor nem tudunk megbocsátani, olyan helyzetbe kerülünk, amelyben fenyegetettségként éljük meg e másik ember létét. – Amikor megbocsátunk, ez nemcsak lelki egyensúlyunkra van hatással, hanem testi-fiziológiai életünkre is. – Ha van valaki, akit ellenségnek tartunk, ez csökkenti az emberekbe vetett bizalmunkat. Míg a megbocsátás megnöveli biztonságérzetünket és másokba vetett bizalmunkat. – Aki nem tudja legyőzni az embertársa okozta fájdalmat, ezzel sok fizikai és lelki energiát von el önmagától. Amikor azonban sikerül megbocsátania, akkor fedezi fel, mekkora erőt nyert most, azaz hogy mi hiányzott eddig belőle.

Sokszor nehéz a megbocsátás. Sokáig kell imádkoznom, míg Jézusra tekintve, az Ő segítségével, és a mondottak átelmélkedésével képes leszek erre, és megtalálom az utat, módot arra is, hogyan, milyen úton-módon béküljek ki azzal, aki minket megbántott.

Amikor azonban ez sikerül, megnyitok egy kaput – mely elsősorban az én lelkemet tárja ki, és nagy eséllyel a sértő lelkét is!

Befejezésül

Gyökössy Endre, a közismert református lelkész, író és pszichológus használja a találó szójátékot: gyűlölet – gyűl-ölet – gyűl-öl. A bennem élő gyűlölet, el nem fogadás engem magamat is sebez, megöl…- Ha megbocsátok, én mindenképpen megszabadulok egy tehertől, és egy új és mélyebb kapcsolatban kerülök Istennel – aki a Szeretet, és aki mindenkinek megbocsát! Így egy új teljességgel tölt be Isten Öröme.

Vizsgáld meg, szükséged van-e arra, hogy valakinek megbocsáss. Vizsgáld át a szívedben élő ítéleteket, kritikákat is, és imádkozz az(ok)ért, akiket megítélsz.

1 Bonhoeffer Friedrich: A szentek közössége. Budapest, Harmat, 1997, 75.o.