06. Mit jelen édesanyák életében a reggeli ima – és általában az ima?

Kisgyermekes anyák nehezebb helyzete

Sok kisgyermekes édesanya fogalmaz így, hogy ő imádkozik ugyan, de számára a reggeli ima megvalósíthatatlan.

Egy baba-mama klubbi alkalmunkon egy gyermekpszichológus édesanya fogalmazta meg ezt az állítást, negyedik gyermeke érkezése után, mikor a reggeli imáról kezdtünk el beszélgetni: Éjjel sokszor fel kell kelnem az újszülötthöz. Reggel biztosítanom kell a két nagyobb indulását az óvodába és iskolába. A 2 éves még otthon van, de állandóan mellettem akar lenni. A reggeli imára csak egy fohász jut. Ebéd után sikerül imádkoznom, amikor a nagyobbak még nem érkeztek haza, a két kicsi pedig alszik. Ez nagy erőforrásom.

A párbeszéd folytatódott: Valóban egy ilyen helyzetben az imádság rögtön a felkelés után alig megoldható. De a reggeli ima nemcsak rögtön a felkelés után lehetséges, és tölti be szerepét. Hiszen annak lényegi célja, hogy egész napunknak erőt, fényt adjon. Ha korábban, reggel folyamán nincs erre alkalmuk, időt kell keresniük rá. Vajon mikor volna reggel tájt lehetőséged, hogy elcsendesülten átgondold napodat Istennel, hogy az Ő fényével indulhass?

Az első válasza neki is az volt (ami általában), hogy reggel nincs idő az imára, majd később, miután az iskolások elmentek, neki kell fogni a mosogatásnak, a lakás rendberakásának, mert minden hegyén-hátán áll. „Képtelen vagyok ezt a rendetlenséget és az elvégzetlen feladatokat elviselni. Ráadásul ott van a 2 éves is, aki nem akar egyedül maradni.”

Kísérletek a megoldásra

Az édesanyában, mint pszichológusban a beszélgetés során egyszercsak megfogalmazódott egy saját állítását helyesbítő belátás: hogy egy másfél vagy két évesnek és a hasonló korosztálybelieknek nagyon jót tesz, ha megtanítják egyedül is játszani. Csak a szülőnek kell ezt belátnia, majd megfelelő szeretettel és biztonsággal közölni ezt gyermekével, és biztosítani a körülményeket hozzá. – De mi lesz a mosogatásokkal és egyéb feladatokkal? – Néhány, kissé tapasztaltabb édesanya, akikkel az előző évben már átbeszélgettük e kérdést, hozzászólt. Elmondták, hogy ők is így gondolták korábban, de amikor belátták a reggelt indító ima fontosságát, és ennek érdekében félretették a mosogatást, a rendrakást, majd elkezdtek imádkozni, olyan erőt, fényt kaptak, amelynek segítségével az ima után gond nélkül el tudták végezni a szükséges feladatokat. Az ima örömével kezdve pedig, egész napjuk mássá, szebbé lett.

Egy édesanya közbeszólt. Neki a harmadik gyereke másfél éves. Ő sokkal ragaszkodóbb, mint a nagyobbak voltak. Elmondta, hogy őt nem tudja egyedül hagyni, mert azonnal elkezd sírni, kiabálni. – De többen biztatták: Mi is így véltük, de beláttuk, hogy valóban szükséges a gyermek önállóságra szoktatása. Egyébként, ha csak édesanyjával tud létezni, ez akadályozza fejlődését. Egy ponton mi is elhatároztuk, hogy biztosított helyen és jó játék-lehetőségekkel magára fogjuk hagyni gyermekünket, akkor is ha egy ideig sírni fog. Próbáld meg te is! – Következő találkozón az előző édesanya csodálkozva mesélte: Képzeljétek. Eddig hiába törekedtem egyedül hagyni gyermekemet, nem sikerült. De miután beszéltünk, én is elhatároztam, hogy megkísérlem, ahogyan mondtátok. Fiam pedig első szólásra elcsendesült, és játszani kezdett egyedül. Talán eddig mindig sugárzott belőlem a félelem, hogy vajon ő hogyan fog reagálni, amikor egyedül akartam hagyni, s ezért sírt. Most a határozottság hathatott rá, meg hogy veletek Jézus egységében törekedtem cselekedni. A délelőttjeim pedig mióta elkezdtem a mélyebb reggeli imát, valóban minőségileg mássá lettek. Most igaz lett, hogy „minden reggel újjáéled az öröm.”

Nagyobb gyermekek szülei

Gyakran tapasztaljuk (és a lelkipásztor is), hogy a szülők, miután a kisgyermekeik mellett leszoktak a komolyabb reggeli imáról, később sem szoktak vissza rá. Az esti ima – gyakran közösen a gyermekekkel – kegyelmien sokaknál megvan: sok családban a gyermekek és szülők is elmesélik, miért adnak hálát a napi történtek közül, esetleg azt is, hogy hol tudták észrevenni a nap folyamán a jó Isten működését. Ez nagyon jó, és mindenkinek ajánlható. De a reggeli imát nekik is meg kell próbálniuk, hasonlóképpen, mint a kisgyermekeseknek. Náluk is hasonló gyümölcsöket fog hozni. Egyes családokban él azért a szép szokás, hogy a nagyobbakkal együtt elmondanak egy szép reggeli imát: mint a „Szívem első gondolata…”. Néhol tesznek egy jó elhatározást is reggelente közösen, és este az imában megbeszélik, sikerült-e megvalósítani azt.

Adventben és néhol nagyböjt idején szokásban van több családban, hogy minden reggel közös jó elhatározást tesznek, és este beszámolnak mit sikerült tenniük. E gyakorlat is minden családnak nagyon ajánlható. Sok szülő elmeséli, hogy számukra nem is volna karácsony az adventi jócselekedetek nélkül, és az advent így már a karácsony kezdete: mert a gyermekek oly boldogok lesznek, ha naponta sikerül valami jót tenniük, és ez az egész család életére is átsugárzik. – Sok szülő hozzátette, hogy persze ők is bekapcsolódtak az adventi (és nagyböjti) elhatározások gyakorlásába és megbeszélésébe. – Ezt is a szülők szívére lehet tenni: hiszen a jócselekedetek gyakorlása nem csupán egy gyermeki szokás, hanem a bűnbánati idők lényegéhez tartozik. A gyermekek akkor kapnak igazán jó nevelést, ha a szülők példájából láthatják, amit nekik is tenniük kell.

Az elsőáldozásra készülő és a nagyobb gyermekek

– már érettek arra, hogy megtanuljanak a saját szavaikkal is imádkozni. – Ha esténként gyakoroljátok, hogy elmesélitek egymásnak, miért adtok hálát aznap, és ha a gyermekek utána hozzáfűznek még egy-egy kis köszönetet a jó Isten jóságáért, ezzel már el is kezdtétek az egyéni imát. Erre meg kell tanítani, rá kell vezetni a gyermekeket. – A címben jelzett korosztályban azonban a gyermekeket meg kell tanítani az önmagukban végzett személyes imára, pl. egyéni reggeli imára is. A szülőknek főleg eleinte segítségükre kell lenniük ebben. A nagyobbak önálló imája azonban lehetőleg ne jelentse azt, hogy a családi imákból mindig kimaradnak. Bár igaz, hogy ha nagy a korkülönbség a testvérek között, a kisgyermeknek eleve máshogy kell imádkoznia, mint a nagyobbnak. A szülőknek kell tehát mérlegelniük, hogyan oldják meg, hogy a család egysége miatt a nagyobbak is vegyenek részt legalább időnként a közös imában. Igaz, hogy az étkezések előtti-utáni komoly ima is igazi közös ima lehet, amikor a család együtt van.

Családi ima

Kiemelten kell szólni a házaspári és családi ima szerepéről, bár utaltunk rá. – Külön kutatások vannak mindkettő jelentőségéről. A vizsgálatok szerint ahol van házaspári ima, ott nincs válás. Hiszen a válás jelentős arányban a kommunikáció hiányából jön létre, a házaspári ima pedig normális esetben a legmélyebb napi kommunikációt is biztosítja. – A családi ima mind a házaspár, mind a gyermekek számára alapvető éltető és összetartó erő. A gyermekeknek nagy szükségük van a szülőkkel való együttes imára, egyrészt az ima, a hit tanulása szempontjából, másrészt, mint a hitre alapuló közös-családi élményre. Amennyiben az egyik fél nem hívő, természetesen a hívő fél hivatása és kegyelme imádkozni a gyermekekkel, és szabad, sőt kell ilyenkor imádkozni a nem hívő félért is: általában, vagy, hogy ő is itt legyen, vagy nagyobb gyermekekkel a nem hívő fél megtéréséért. Előfordul, hogy nem vallásos házastárs bekapcsolódik az esti tapasztalat megosztásba. – Mindkét hívő házasfélnek feladata szorgalmazni a házastársi és a családi imát!

Kezdj bele

Kedves gyermekes Édesanya! Ha eljutnak hozzád e rövid gondolatok, bizonyára érzed, hogy Hozzád szólnak. Megnyílik előtted egy új kapu, melyen sokan átmentek már, és mely egy új örömre vezette el őket. Ne szalajtsd el ezt a lehetőséget: a saját életednek és családod életének megújulása érdekében. Találj alkalmat az említett gondolatok alapján, illetve azokat saját helyzetedre alkalmazva, és találd meg a reggeli elmélyült találkozás lehetőségét Jézussal (persze az esti ima is hasonlóan fontos, csak az általánosabban megvan). Egy új örömmel, békével tölti be lelkedet, és általad egész Családod életét. A pici és nagyobb gyermekek számára egyaránt nagy ajándék, ha édesanyjuk örvendezőbb, aki aztán tanítja is őket a megfelelő életkorban a megfelelő személyes imádkozásra! – A legjobb mindez akkor, ha a szülők egymással is megbeszélik e témát: a közös imájuk alakulását valamint a családi imát is.