Házasságra felkészítésről felnőtteknek

Felnőtteknek

házasságra felkészülés- felkészítés

a mai világban

Előadás 2009

 1. A NEMISÉG, A HÁZASSÁG – ISTEN SZÉP TERVE AZ EMBER.

Isten Férfinek és nőnek teremtette az embert… És látta Isten hogy ez jó… (Gen 1)

A házasság szentség

Tegnapi előadáshoz:

Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember. Legyenek egy… A Szentháromság – kapcsolat és egység titka. Az ember a szeretetben – kapcsolatban bontakozik ki.

Mindig jelen volt az individualizmus kisértése: saját érdekemet, gyönyörömet keressem…

Szélsőséges a szabad-szex elméletekben – ahol az anyaság sem igazi érték, a szex pedig fogyasztási cikk.

Küldetés: a keresztények és fiatalok küldetése – az emberi lét, az élő család, az anyaság…

És a helyes életreszóló házasságra való felkészülés felmutatása.

 1. MA SOK ELLENTÉTES VÉLEMÉNNYEL TALÁLKOZUNK (tegnap volt szó róla).

A szex szabadosságot a 70-es évektől kezdték hirdetni hazánkban, nyugati országokban korábban. Ezzel arányosan romlott a házasságok, a házasok, a gyermekek helyzete.

A leghangzatosabb szólam – amely átment a köztudatba: A fiataloknak először ki kell próbálniuk egymást, hogy aztán házasságot köthessenek. A propagandának mégis sikerült elérni: hogy ma is sokan ezt tartják a követhető útnak.

A jelenlevők is sokféle helyről jöttünk. Sokan érkeztek közénk, akik korábban élték meg a mai világ elfogadott elveit, s később fedezték fel, mennyire valósak és jók a keresztény elvek – a házasságban, a házasságra készülésben….

SZÁMOK ismétlése (a szabad szex „gyümölcsei”)

A) A KRÍZIS JELEI

1. A házasságkötések visszaesése

Élettársi kapcsolatok Míg 1990-ben 5%, 1996-ben 7%, az ezredforduló 36,6%, több mint a közvetlen házasságot választók (32,3%).

Franciaországban vagy a skandináv államokban (a 25-34 éves nők körében) 40% feletti, Lengyelországban, Szlovákiában, Olaszországban, Spanyolországban 3-4% körül van.

– A „próbaházasságot” Hazánkban a legtöbben a házasságra való készülés lépésének tekintik. Egy 2000-es adat szerint a hazai „élettársi kapcsolatok” 33%-a két éven belül, illetve 50%-a 5 éven belül házassággá formálódott.

– viszont normává lett: A népesség 58,2%-a, a fiatalok 74,5%-a vallja, hogy a fiatalok először éljenek élettársi kapcsolatban, „próbálják ki”

Egy hamis ígéret: hogy a házasság megerősödését fogja eredményezni ellenkezője történt: nagyobb a válási arány, mint azok között, akik rögtön házasságra léptek.

Csökkent a házasságkötések száma, megnőtt a házasságra lépők életkora. A nők esetében 1990-ben 21,8 év, 2004-ben 26,5 év; a férfiak körében 24,9 illetve 29 év.

Az élettársi kapcsolatban élők arányát tekintve Magyarország az európai középmezőnyben helyezkedik el. Arányuk az összes párkapcsolatoknak 2003-ban 16,7%. (1990-ben ez az arány 5% volt, 1996-ban 7%.)

2. A válások.

Amíg a házasságkötések száma visszaesett (1990-ben 66.405 házasságot kötöttek, 2004-ben csak 43.791-et), a válások száma változatlan maradt (1990-ben 24.888, illetve 2004-ben 24.638).

A hagyományos módon megkötött házasságoknak mintegy 50%-os esélyük van, hogy válással végződjenek. De van sok olyan pár, akik külön élnek anélkül, hogy a polgári válást lefolytatnák. (Egyes felmérések szerint a válás nélkül külön élők száma egyharmada az elvált családi állapotú személyekének.) Együtt élő, de elhidegült kapcsolatok aránya.

Magyarországon 2006-ban a házasságkötések számának 61%-a válás – Spanyolországban 70%

3. A gyermekvállalás visszaesése

40 év óta nem vállal annyi gyermeket, amennyire a népesség reprodukciójához szükség volna. A népesség egyszerű utánpótlását a családonkénti 2,15 gyermekszám biztosítaná: nálunk a termékenységi arány 2003-ban 1,28. – Miközben a házasság nagy összekötő ereje is lehet a gyermek…

1990-ben a magyar nők átlagosan 23 évesen szülték első gyermeküket, 2004-ben 26,5 évesen.

Az alacsony termékenység következménye a társadalom elöregedése.

ABORTUSZRA ment át 2006-ban 89 esetben 14 év alatti és 6039 esetben 19 év alatti fiatal

4. A házasság és a gyermeki szocializáció

Növekszik a házasságon kívüli születések aránya. 1965-1985-ig 5-10% volt, 1997-ben 25%, 2004-ben 34,5%. Többségük élettársi kapcsolatból, de a gyermekeknek mintegy 10%-át egyedül az anya vállalja. – 14 éves korára a gyermekeknek 31%-a nem él vérszerinti szüleivel.

A válás olyan maradandó károsodást okoz a gyermekekben. – Hazánkban a gyermek-ideggondozó intézetek forgalma és az ifjúkori öngyilkosságok aránya magas. – 1980-ban 6.535 fiatalkorú bűnelkövetőt tartottak számon, a 2002-2004-ben 10-12.000-et. – alkohol, és a kábítószerek

5. A „szingli” életforma A fiataloknak kicsiny aránya (5%) tekinti ideáljának … belesodródik – munka- teljesítmény-centrikusságnak engedve, vagy korábban tönkrement kapcsolatok hatására.

– Liberalizmus házassággá akarja nyilvánítani az egyneműek párkapcsolatát, – jogot a gyermekek örökbefogadására is.

Nb. Ahogy romlik a házastársak kapcsolata úgy sérül a nemi szocializáció és növekedhet pl. a homoszex. aránya is

A „legkatolikusabb”, legbiztosabban álló országokba is behatolt a métely! Szétmorzsolni látszik a legalapvetőbb emberi és keresztény értékeket!

 • Pl. gyermekszám visszaesik, pl. Írország, Olaszország, Lengyelország is: 1,2 a szaporodási ráta (2,2 helyett!)

 • házasságok bomlékonyak, (katolikus országokban a helyzet jobb, de romlik) – válási arányok!

 • a szex egyeduralma megtörni törekszik a házasság, a hűség, a szerelem, a nő értékét

 • egyéb pótkielégülések: kábítószer, alkohol – vagy hatalom, feltörekvés.

Ifjúságunk szexuális élete:

A fiatalok átlagosan 17 évesen kezdik szexuális életüket. A férfiak átlagosan 16,7 évesen, míg a nők 17,2 évesen élnek először nemi életet.

15-19 éves korcsoportban 54% élt!! (szex élet elkezdésének átlagos ideje 15,9 év)

20-24 évesek 93% (szex élet elkezdésének átlagos ideje 17,1 évesen)

25-29 évesek 97% (szex élet elkezdésének átlagos ideje 17,3 évesen)

A már szexuális kapcsolatot átélt fiatalok 75 százalékának van állandó párkapcsolata,

Az állandó illetve váltakozó kapcsolatok és szex élet aránya a

15–19 éveseknél 58%-os arányt mutat,

a 20–24 éveseknél 72%,

a 25–29 éveseknél 83%.

A mai világ házassági sebeivel szemben:

 1. És az elkötelezett keresztény közösségben élők – tisztán felkészült házasságok arányai… Szinte nincs válás. Pl. Saját tapasztalatom

A jézusi alapon, az egyház tapasztalatát követő házassági felkészülések eredménye: életreszólóan működő szép családok. erről szeretnénk beszélni – A TÉNYEKre alapozva. S e tényekkel itt közöttünk is találkozhatunk

 1. A nem így készültek, de a keresztény hitetet és szeretet-kapcsolatot megismerők – házassága megerrősödik, helyreáll… (Meg kell vallani, hogy még mindig sokkal sérülékenyebb, mint a tisztán készülteké.) – Nb. Fiatal házas csoportunk vagy hittanjaink sokak gyógyulásához vezettek…

A katolikus házasságok a szociológiai kutatások szerint is egyértelműen sokkal stabilabbak.

 1. HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL FIATALJAINKAT EGY TARTÓS HÁZASSÁGRA?

Létezik olyan felkészülés, együttjárás, amelyből nagy bizonyossággal tartós házasság jön létre? Sokan olyannyira nem hisznek benne, hogy nem kötnek házasságot.

A második házasság-kötések száma is teljességgel visszaesett: csak együttélésre vállalkoznak, mert nem akarják még egyszer elkötelezni magukat… (Számok:

Hogyan lehet erről beszélni fiatalokkal. Hogyan tudjuk ezt megérteni mi magunk is, – akkor is, ha valamelyikünket nem erre neveltek, vagy talán magunk is – talán többször is – átéltük a szerelem vagy a házasság összeomlását…?

A fiatalokkal való beszélgetés felépítése:

(Amelyet nekünk is jól át kell elmélkednünk)

Alapállás: Az egyház tilalmairól sokan tudnak… Sokszor akaratlanul is azt hallja ki a fiatal, ami számára nehéznek tűnik.

Annál fontosabb, hogy bevezetőben ezt tudasítjuk: A házasság, a szerelem Isten szép terve… – Meghívás a fiatalokhoz: Imádkozd meg, hogy képzeled, hogyan álmondád meg életedet 8-10 év múlva…

Meghívás: Krisztus forradalmára vagy híva: hogy a nenéz környezetedben az élet hordozója légy! (Szülők – erre hívjátok gyermeketeket – ne ijedjetek meg a környezet nyomásától!)

1.téma: Gyermekek szülőknek is könnyen válaszolják: Anya, te ezt nem tudod. Ma már egészen más kort élünk. A kor, a környezet azt sugallja, s az ember ösztönösen azt éli meg: hogy az a törvény, az a helyes út – amelyet mindenki követ. Ezzel szemben először tisztáznunk kell, hogy ez nem igaz így:

Első beszélgetés: Mindhárom kérdést először csendben imádkozzák át, és írják fel a választ azokra.

Az elcsendesülés után csoportokban beszélgessük át a kérdéseket. Ha több csoport van, lehet pl. 3 csoportnak szétosztani 1-1 kérdést. A csoportbeszélgetését záró beszámolókban majd hallják egymás gondolatait, s így mindhárom kérdést együtt is átgondolhatják.

Bevezető csendben kérd imában Jézust: „Újíts meg! Szeretném újra neked adni életemet. Szeretnék a Te szeretet-forradalmad tanúja lenni. Ez akkor megy, ha Te vagy az Utam, ha megtartom parancsaidat, törvényeidet: ha sziklára építem az életem (napi imádsággal: amelyben naponta nekiindulok, hogy a Te fényed hordozója szeretnék lenni környezetemben).

1. Imádkozd át, melyek azok a jézusi törvények, amelyek szemben állnak a mai világban, környezetedben tapasztalt törvényekkel (és írjátok fel ezeket). – Írd fel, hogyan fogalmazza meg a Szentírás a jézusi törvényeket, s írd mellé, hogy Jézussal szemben mit mond a világ!

2. Melyek azok a területek, amelyeken egy keresztény fiatal (és te is) támadva érzi magát a környezet hatásaitól, ahol néha elsodorja a környezet. – Hogyan tudok szembefordulni a környezetemben tapasztalt rosszal, hogy az emberség, a jézusi élet tanúja lehessek?(Mit teszek ezért, és miben kellene többet tennem?)

3. Melyik törvények teszik emberibbé az embert, s boldogabbá a világot – a jézusi törvények, vagy a világ törvényei!!

(Imádkozzuk át, utána beszélgessünk! – ez is fontos. Mert első szóra csattan az ösztönös válasz, ima után ő is másként szól!)

Hogy tudunk ennek a forradalomnak – az igazi emberi (ker) értékeknek tanúi lenni?

2.téma:

– Melyek azok a tényezők, okok, amelyek miatt sok házasságok felbomlik (vagy rossz?)

Bevezetőben: a házasságok mai krízisének számai

– Melyek azok a tényezők, okok, amelyek jóvá, tartóssá teszik a házasságot?

– Milyen következményekkel ját, ha egy házasság felbomlik?

A csoportmunka eredményeit írjuk fel a táblára, ilyen címmel: JÓ HÁZASSÁG- ROSSZ HÁZASSÁG. Alá írjuk a csoportok által megfogalmazott tulajdonságokat. Írás közben mindenki hozzászólhat, hogy az óra végére közös vélemény fogalmazódjék meg.

A fiatalok meglepő világossággal fogalmazzák meg a választ. (Ilyen eredmények jönnek ki: A jó házasság feltétele: egymás megismerése, jó kommunikáció, különbségek elfogadása; – ehhez egymás alapos megismerésére – hosszú időre – van szükség; érett személyiségre, azaz nem szabad fiatalok házasságot kötni stb.)

Eredmény: érett személyiség (18-25 év között( – érett megismerkedés, együttjárás (jegyesség!!!! – együttjárók találkozói – kommunikációt tanulunk… Eredménye?)

Feladat: A jó házasság feltétele az érett személyiség. Az érett ember az, aki tud parancsolni önmagának. Gyakoroljuk e héten a rendszeres reggeli és esti imát: győzzük le lustaságunkat. Legyen az ima napi erőforrásunk. És minden nap szerezzünk legalább egy embernek örömet. – Létezhet e kapcsolat e nélkül?

3. téma: Felkészülés a házasságra és a szerelem-hormonról

Bevezetés: Az óra elején egy csoport írja fel a táblára az előző beszélgetés eredményeit: JÓ HÁZASSÁG – ROSSZ HÁZASSÁG. (Vö. előző pontunk összefoglalása, illetve Találkozás a kereszténységgel 50. lecke 1. pontja! Lényegi elemek: Érett kor, érett személyiség, egymás alapos (nem elsietett) megismerése. Azaz a házasság életreszóló döntésének megfelelő életkor…

A szexualitás Isten ajándéka. Amint az Ő ajándéka férfiasságunk, nőiességünk, a párkapcsolat – a család.

Az emberiség és főleg a fiatalság legnagyobb félrevezetése, amikor a szexet kiemelik annak emberi és isteni rendjéből, és szinte prostitúcióvá alacsonyítják: csupán az érzékek kielégülésének eszközévé.

Ma sok állítás film, regény stb ismerős, amely mind a szexualitást önző-önös célként mutatja be, és nem a tartós szeretet-kapcsolat: a házasság távlatában. Ez lényegileg el is indítja a házasságok – és az egész társadalom, az új generációk – tönkremenetelét.

A házasság úgy jelenik meg a fiatalok előtt – sok iskolában is úgy beszélnek róla, mint a fiatalok élvezeti cikkéről. S amikor a házasságról van szó, annak lényegről nem beszélnek, – hogy ez mindenekelőtt két ember szeretet-kapcsolatán – és kommunikációján – múlik: hanem azt is úgy tüntetik fel, mintha a szex volna szinte egyedüli tengelye.

A fiatalok ilyen szemléletet tanulva mondják: a szexualitást nagyon kívánom. A másik is kívánja. Nagy élvezetet jelent. Miért ne próbáljuk ki?

A jobbik eset, ha azt mondják, hogy a szexhez szeretni kell egymást.

De sokan már ezt sem mondják: az élvezetért van. Efelé vezet a Gender-ideológia is.

Komolyabban együtt járók pedig így érvelnek: A ruhát, cipőt is fel kell próbálni. A szexualitást is ki kell próbálni – hogy lássuk, egymásnak valók vagyunk e? – Lakva ismeri meg az ember a másikat: együtt kell lakni, hogy megismerjük egymást, és eldöntsük, házasságot kötünk-e egy életre.

A legtöbb házasságot megelőzte a szerelem. Azt mondták, azt hitték, életre-halálra szeretik egymást. A legtöbb igazi diák-szerelemben is hasonló a helyzet. Annyira szeretik egymást, hogy jogosnak érzik, hogy egymásnak adják magukat.

Miért tiltja mégis sok hagyományos társadalom, vallás és az egyház is, hogy a fiatalok szexuális életet éljenek a házasság előtt?

Ha megismerjük a szerelem lélektanát és biológiáját, megértjük, miért válik szét annyi párkapcsolat – noha valóban szerelmesen szerették egymást:

Hogyan tudjuk szemléltetni a lélektan által, hogy miért fontos a házasság előtti szexuális tartózkodás?

Az emberben levő értelmi és akarati elem (nevezzük X-nek), és a benne levő érzelmi és ösztönös elem (nevezzük Y-nak) témánk szempontjából fordítottan arányosak.

A táblára felrajzolhatunk egy koordinátarendszerben két egyenlő oszlopot: X és Y, illetve alájuk írhatjuk a képletet: X + Y = 1. Ez azt jelenti: ahogyan erősödik az érzelmi-ösztönös elem (valamint pl. a kábulatok, illetve a szerelem kábító hormonja, az Y) -, úgy csökken az X (az értelem tisztánlátása, és az azt követő akarati döntőképesség). A szerelem hormon hatására automatikusan növekszik a vágy a további élményre (Y), s elhomályosul, csökken az értelmi-akarati ítélő-döntőképesség (X).

 személyiségfaktorok:

X + Y = 1

ösztönös/érzelmi

szexuális ösztönök

értelmi/akarati

– személyes

+ = 1

A személyiség fejletlenebb korában (a még nem érett személyiségben, a serdülő korban) ugyancsak megjelenik az ösztönös, szexuális vágy (Y), de fiatal korban még különösen gyenge, kialakulatlan a személyes- a felnőtt döntőképesség, az X. Ezért a fiatalkori szerelemben még könnyebben követ el valaki éretlenséget – ösztönei hatására. – A felmérések eredménye megfelel ennek a képletnek: Minél fiatalabb korban kezdik a fiatalok az együttjárogatást – annyival nagyobb százalékuk kezd szexuális kapcsolatot 18 éves koruk előtt. (S az ilyen kapcsolatok rendkívüli arányban felbomlanak, még ha házasság lesz is belőle.)

c) A szexualitás “lépcsői” (gondolat, nézés, érintés, tapintás stb.) természetük szerint kapcsolódnak egymáshoz: az első lépések felébresztik a vágyat a következő lépések, és a teljes egymásnak adottság után. – Erről beszél a tudomány, amikor a szerelem-hormon kábítószerrel rokon hatásáról beszél.

A serdülőkorban ez kiemelten érvényes: az ember kisebb szexuális késztetésekre is olyan erősen reagál, hogy ezek hatására lecsökken az ítélőképesség és az akaraterő (X). Ilyenkor a fiatal olyan tettekre képes, amelyeket józan körülmények között maga sem tartana helyesnek. – Ezért a bölcs serdülő kerüli a testi közeledés kisebb lépcsőfokait is. Mert tudja, hogy egy idő után biztosan többre fog vágyni (vagy tőle függetlenül többre vágyhat partnere).

Ha tartózkodunk a testi közeledésektől, megőrizzük józanságunkat, és képesek leszünk megismerni egymást – egymás jó és rossz tulajdonságait. Így tudunk személyiségünk mélyéről fakadó kommunikációt kialakítani – amely feltétele mostani megismerkedésünknek (és feltétele és alapja egy jó házassági kapcsolatnak – míg sok házasság ennek hiánya miatt szenved vagy megy tönkre.).

Milyen biológiai-pszichológiai folyamat zajlik a szerelem során?

A tudomány az újabb időben felfedezte, illetve egyre részletesebben foglalkozni kezdett a „szerelem-hormonnal”. Azt tehát, amit szerelemnek hívunk, illetve a két nem közötti vonzást (a jó Isten szent terve szerint) egy hormon erősíti, hozza létre: az un. oxitocin hormon.

 1. A szerelem hormon szépsége – Isteni terve

Ennek a hormonnak a gyönyörű tulajdonsága, hogy boldoggá tesz, nagyon jó érzést vált ki stb: Felfokozza az örömérzetet – és lecsökkenti a nehézségek iránti érzékenységet. Továbbá erős kötődést hoz létre: köt egymáshoz – vonz egymás felé…A szerelmesek állandóan együtt szeretnének lenni.

A szerelemnek felsorolt tulajdonságairól mindig is tudtuk (hogy megszépíti a világot, a másikat; hogy lecsökkenti a kritikát, s ezért -akik hamar közel kerülnek egymáshoz- hibátlannak látják egymást. – Ez gyönyörű. Ezért lehet az élet nagyon szép szakasza a szerelem…

A hormonokat is Isten teremtette. És láthatóan a házasság szolgálatában teremtette:

Ha a szerelmesek nem vetik bele magukat a szex életbe, a hormonok által egy nagy erőt kapnak, hogy ragaszkodjanak egymáshoz és megfelelő tartózkodás esetén képesekké válnak, hogy megismerjék egymást, egymáshoz csiszolódjanak (vagy azt is felismerhetik, hogy mégsem egymáshoz valók). – ez a jó házasságra való felkészülés lehetősége. – Akik azonnal felturbózzák a szerelmi hormont, azoknak a hormon működése általában 2-3-4 év múlva megszűnik… (Sok válás elkezdődik egész hamar…)

Akik nem robbantják maximumra a hormon termelést: azokat segíti egymás megismerésében, majd a házasság során – a kettejük kapcsolatának igazi forrásává válik.

 1. A szerelem hormon veszélye (rossz felhasználás esetén)

A szerelmi hormonnak van veszélyes tulajdonsága is. Mert hasonlóan működik, mint a kábítószer. Az alkohol, a kábítószer első alkalommal kis mennyiségben is nagy örömöt szerez, fellazít, feldob. De rövid idő során már csak akkor váltja ki ugyanezt az örömet, ha nagyobb mennyiségű szert vesz be valaki. Így válik valaki kábítószer függővé vagy alkoholistává…

A szerelmi hormon is hasonló. Esetről esetre nagyobb mennyiséget igényel, s ennek alapján az egymáshoz való nagyobb közeledésre sarkall: Először elég az egymásra nézés, egymással való beszélgetés – és ez a legnagyobb öröm forrása. Aztán már nem elég, hogy gondoljon rá, beszéljen vele. Erős késztetést érez, hogy fogja meg a kezét, később: érintse meg más testrészét, érintse meg az erogén zónákat, egészen a testi közösülésig stb.

A test közeledésével, az erogén zónák erősebb bekapcsolásával erősödik a hormon termelése és hatásai: – a kábulat és a kötődés, illetve a vágy a folytatásra (mert az olyan nagy élményt, élvezetet ad). Ily módon nem képesek megtanulni azt a kommunikációt, amely a házasságot össze tudná tartani.

Sok válás sematikus oka: Azonnal nagyon közel kerülnek egymáshoz. Ahogy testi kapcsolatba kezdenek, maximális az oxitocin termelés – és ezzel arányban lecsökken a másik józan megismerésének képessége – lecsökken a kommunikáció megtanulásának lehetőség (mert a kábítószer éppen azt a benyomást kelti, hogy az egység, a kommunikáció már a csúcsán van, tökéletes).

Mit tegyen, aki már elrontott valamit? – Akár fiatal, akár felnőtt?

Felnőtt korban (felbomlott házasság után is) érvényesek a fenti törvények. A szerelem felnőtt korban újra berobbanhat. Még az élő házasságban is, még inkább pl. az egyedül élő elváltban.

Az elváltak számára tehát az új kapcsolat teremtésekor lényeges ezeknek az alapelveknek figyelembevétele.

Egy példa. Egy két-gyermekes mama meséli. Sokat szenvednek a válás miatt…

Kérdezem, mikor kezdődött közöttük a „válás” – az eltávolodás. Az első gyermek születésekor – volt a válasz. Férjem féltékeny lett a gyermekre, megszűnt köztünk a jó kapcsolat. Aztán jött még egy gyermek, bár a férjem nem nagyon akarta, és ezután elváltunk.

Kérdezem tőle: A házasság előtt ugye együtt éltetek? – Igen, volt a válasz. Nagyon nagy volt köztünk az összhang, teljesen szerelmesek voltunk.

Vajon meg tudnád magyarázni, miért is kezdett a születéskor elszakadni tőled a férjed? – kérdeztem. Sosem értettem – válaszolta. A szerelem-hormonról sem hallott…

Ezt mondtam neki: Amikor elkezdtetek együtt élni, az oxitocin a legteljesebb szinten termelődött mindkettőtökben. Mindent boldognak, szépnek láttatok, nem figyeltetek fel a köztetek levő különbségekre. A hormon teljesen boldoggá tett és egymáshoz kötött benneteket.

Amikor a szülés előtt álltál, bizonyára lecsökkent testi-szexuális kapcsolatotok (amelyben a legtöbb hormon termelődik). A szülőshez te kaptál további oxitocint, majd a szoptatáskor is termelődik ilyen a mamában. S mi lett a papával? Ott maradt élmény-hormon nélkül… Ráadásul látta, hogy te boldog vagy, megvagy a babával…

Kérdeztem, papás szülés volt-e. Igen válaszolta, de úgy éreztem, hogy nem éli át velem együtt, inkább szinte idegenként nézi, hogy szenvedek…

Válaszom: Nem alakult ki a lelki egység köztetek. Nem tanultatok meg együtt szenvedni, egynek lenni a nehézségekben, örömökben – csak az oxitocinos élményekben voltatok egyek…

Az ő válasza: Milyen hihetetlenül érthető így. Sose gondoltam volna…

Csoportbeszélgetés:

Melyek azok a leggyakrabbi hibák a felkészülés terén, ami miatt a házasságok felbomlanak? –

– Milyen feltételei vannak a jó házasságra való felkészülésnek?

– Miért teremtette Isten a szerelmi hormont?

Feladat: Rendszeresen érnek minket nemiségünk terén benyomások, kísértések. Határozzuk el a hétre, hogy megtisztítjuk gondolkodásunkat. Ne féljünk, ha tisztátalannak tűnő, ösztönös indulatokat észlelünk magunkban. Fogadjuk el ezt a test törvényének. De emeljük lelkünket ilyenkor Jézushoz, s gyakoroljuk: hogy az Ő szemével, az Ő tisztaságával próbálunk ezekben a kérdésekben látni, gondolkozni. Forduljunk szívünkben Jézushoz, ha más viselkedést látunk! (Beszéljünk lelki atyánkkal vagy szüleinkkel, hitoktatónkkal, ha kérdésünk van.)

2. ELŐADÁS

Bevezetés: Isten egy csodálatos terve az emberi kapcsolat – a szeretet – a szerelem – család.

A szerelem megalapozza a pár-kapcsolatot, a családot, a gyermekek nevelését.

A szerelem szépségéről szól egy szentírási könyv: Az Énekek éneke – amely egyben az Istennel való szeretetkapcsolat misztikus jelképe is. – A szerelem szépségéről legutóbb XVI Benedek pápa gyönyörűen írt – s benne az erosz, a szex megfelelő, Isten tervezte szent rendjéről.

A szerelem személyes mélységét szakítja szét a szexualitás hamis bemutatása- csupán gyönyörré degradálása. Ez tökreteszi a házasságot, családot, a jövendő nemzedéket.

Nagy felelősségünk az igazi szerelemre, párkapcsolatra, házasságra nevelés – tanácsadás.

4. találkozó témája – ahogyan a fiatalok számára tartjuk az előadásokat

A diák-szerelem, vagy (később) az együttjárás

Az előadó, a táblára írt (előző órán megszületett) szempontokra építve, ismertesse a (diák)szerelem néhány alapelvét.

Hogyan viszonyuljunk gyermekünk nemi éréséhez?

vegyük természetesnek a gyerek nemi érését: Beszélegssünk vele már korábban is, és most is. Semmiképp ne vicceljünk vele a serdülésről!

 • Ne a tilalom domináljon, hanem lássuk meg: egy gyönyörű dolog kezd benne kifejlődni, ami akkor lesz teljes, ha a bölcsességével helyre tudja tenni és ez irányítja a fejlődését – s eljut egy érett kapcsolatig.

A diákszerelem reális tény a serdülő életében. Szembe kell viszont nézni a ténnyel: hogy a nemi érés 12-14 éves korra bekövetkezhet (és vele sokakban megjelenik a nemi vágy), míg a házasságra való érettség kitolódik a 25-29 év irányába (jó katolikusok hamarabb tudnak dönteni, 23-25 év táján!)! Házasságot kötni ezelőtt nem ajánlatos, viszont a nemi vágy megjelenik.

 • A diákszerelem – a kapcsolat tanulásának szükséges útja. Ne az élmény keresése sodorjon, hanem egész életed jövője – mai tetteid életreszóló hatásának komolyan vétele. Fiatal korban: maradjon a kapcsolat a barátság szintjén

Pl. plébániánk sok fiatalja járta ezt az utat. ezt az utat még soha senki nem bánta meg, csak hálás érte. Mert szép házasságok születtek belőle

Együttjárás:

Legyen alapvetően felkészülés a távlatra.

 • Óvakodj a szavaidban vagy cselekedetekdben attól, hogy bármiféle véglegességre utaljon! Magadat és a másikat is védd ezzel!

 • Megmondjam neki, hogy szerelmes vagyok belé? – még ne, mert azt jelentené, hogy egymáséi lesztek (erre nem vagy érett). –

 • Itt nagyon sokat segít a hitben látás. Ha Isten tényleg neki rendelt, meg fogja adni: De először hadd fejlődjön még a személyiséged, ne rohanj beleelőjátékok: gondolat – látás – szó – érintés – testi eggyéválás fokozatai

  az egyik előkészíti és felkészít/ráhangol a következőre ez Isten szépnek teremtette ezeket is, de idejében…

Meddig mehetünk el? Korosztálytól is függ – illetve attl függetlenül is mindig először hosszabb ideig kell ismerkedni:

 • Különböző alkatok vannak: mást jelent a kézfogás az egyiknek, mint a másiknak A szex jelek egy lépcsőt alkotnak – ahol az egyik lépcsőt követi a másik. Az oxitocin kutatás is pontosan ezt mutatja ki. A hormon így működik

– korai szexualitás: Magyarországon 14 év fölött a fiatalok 50-70 %-a él nemi életet kezd élni

 • a nemiség kérdése olyan gátlástalanná vált, hogy az már veszélyes ma már mindenről beszélnek, de nincs szó az érettségről, személyes szeretetről

 • AKKOR VAN JOGOD A MÁSIKHOZ, HA KOMOLYAN, ÉRETTEN MÖGÖTTE ÁLLSZ ÉS ÖSSZE AKAROD VELE KÖTNI AZ ÉLETED

 • Ha ezeket elmagyarázzuk, megértik, de amint szerelmes lesz, rögtön elfelejti. DE!

1. ha hisz Istenben vagy az egyházban, és annak tanításai szerint visszatartja magát;

2. van egy személy (lelki vezető, barát, néha szülő), aki erre inti, és benne bízva tart önmegtartóztatást, mértéket

 • Nem arról van szó, hogy ne “szeresse” a másikat, hanem csak arról, hogy ne zuhanjon bele, ne veszítse el a fejét.

Ha sikerül úrrá lenni magukon, magasabb szintre tudják hozni a kapcsolatot.

Mit csináljunk, ha a gyerek elsős gimnazistaként csodabogárnak számít, mert nincs fiúja vagy nem él nemi életet?

Örülj neki, hogy jó úton van. Beszélj neki a fent hallottakról.

Segíts neki is az alapelvek betartásában:

Diákszerelem – és világnézeti különbségek

Sokkal jobb a kapcsolat, a házasság esélye – ha világnézet közös. Együttjárás alkalmas ennek útkeresésére. Tapasztalatunk: Ha keresztény fiatal együtt jár nem hívővel, vagy keresővel – a testi-szexuális közeledésektől való tartózkodás felkelti az érdeklődést partnerében: keresni kezdi a hívő titkát (amely erősebb, mint a testi vonzás); ilyen módon legtöbb partner megtalálja Istent, és így jön létre egy hívő házasság. –

Ha egy lány kicsit is ad testéből – a fiú megelégszik. Mindketten boldognak érzik magukat az oxitocin hatására. – Házasság után derül ki sokszor – milyen másként látják a világot.

Csoportos beszélgetés:

 1. Milyen eredménye lesz annak, ha egy fiatal megtanulja legyőzni szexuális vágyait a házasság előtti kapcsolataiban?

 2. Mit tegyen egy fiatal, aki egy nem hívővel kezd együtt járni? Van e valamilyen „eszköze” amellyel a hit felé vezetheti őt?

3. Miben nyújt segítséget az evangéliumból fakadó élet – a jó együtt járáshoz?

Összefoglaláshoz: Mit gondolsz? Ha az ember házasságot kötött, igazi szerelemből, azt nem „támadhatja meg” egy váratlan új szerelem? Hallottál már olyan szép házasságról, amely zátonyra futott, és te is érezted, hogy ez milyen fájdalmas?

Aki házasság előtt nem tanulta meg fegyelmezni magát, könnyen fog hajlani arra, hogy házaséletében is engedjen váratlan – és néha hatalmas erővel jelentkező – szexuális (vagy új szerelem formájában megjelenő) kísértéseknek. Ha valaki e téren sok hibát követett el, annak különösen fontos, hogy gyakorolja akaratát – a szeretetben, a kapcsolatban, a szexualitás ösztönös gerjedelmeinek tudatos megfékezésében.

Aki tisztán készül házasságára, felkészül egy jó házasságra, mert felkészül egy kapcsolatra, ahol a személyes találkozásra alapszik minden – a testi kapcsolat is.

A tisztának minden tiszta lesz.

5. találkozó

A kommunikáció s házasságban és a kommunikáció megtanulása

A régi házasságokat összetartotta – a falu, a közvélemény, közerkölcs, közös földműves munka stb. Ma nincs más összetartó erő a házasságban – mint a kölcsönös szeretet – s ennek feltétele a szeretetben való kommunikáció képessége.

És nincs erősebb szétszakító erő, mint ha nincs kommunikáció

Hogy lehet megtanulni a jó kommunikációt? – Pl. Együttjárók csoportjában ezt tanuljuk

 1. Első feltétel, hogy testileg tartózkodjunk: ily módon megismerhetjük egymást, egyébként oxitocin hatás…. Figyelem: Vannak a régebbi korosztályban, akik keresztény alapok miatt nem mentek el házasság előtt a testi közösülésig, s mégsem eléggé tanultak meg kommunikálni. A szex gerjedelmek által is termelődik az oxitocin – s létrejöhet a vak szerelem…

 2. De nem eleg a testi tartózkodás: Be kell gyakorolni egymás megismerését – és a kommunikáció nyelveit:

Példák: Hajni: Korábban egy csatornát ismertem. Most ezt bezártuk és a szeretet 99 másik csatornáját tanultam meg

Pl. Attila- Rebi: fentihez hasonlóan

A fontos gyakorlatok:

 1. Közös ima – és ennek lélektani szerepe: elvezen énem mélyéhez, és onnan szólalok meg, és onnan nézek a másikra. Példák: Hogyan segít a házasságban a közös ima – amelyet együttjárásban elkezdtek már…

 2. Közös élmények: Különös segítség a közös ige-élés… Napi lelki élményt ad… Pl. amit egy család megtapasztal nagyböjt vagy advent idején, főleg ha a szülők is élik a lemondásokat és szeretetgyakorlatokat. Példák: Hogyan segít a házasságban a közös ige-élés (vagy hasonló lelki gyakorlatok) – amelyet együttjárásban elkezdtek már…

Feladat: Tanulj meg kommunikálni – családodban, közösségben. A másik szemébe nézni, és végighallgatni. Kiüresíteni magadat – és befogadni amit a másik mond.

Együttjárók: Imádkozzatok talákozásaitokon – és Isten tervét valósítsátok. (Persze meg kell tanulni a jó reggeli és esti imát is.) – Hetente egyszer tartsatok egy hosszabb, 15 perc elcsendesülést (imát). Az ima után – szívetek mélyéből tudtok beszélgetni (és nemcsak a felületi csattanós élményekről). Itt tanultok meg mélyből kommunikálni – ami a jó házasság alapja.

6. találkozó

A tisztaság és, a paráznaság lényegéről

 • Különböző tisztaság-fogalmak egyházon belül is

 • könyv: „A tisztaság erénye abban van meg, aki felismeri a szexualitás pozitív, Isten-akarta rendeltetését, és annak helyét életében, és ennek megfelelően él. A tisztaság tehát a személy megvalósulása, míg a tisztátalanság annak eltorzulása.”

 • Ha igaz az, hogy a keresztény Isten csodálatos tervét látja a világ működésében (beleértve a nemiséget is), akkor tisztának minden tiszta, tisztátalannak semmi sem az. Igazából az, hogy az a természetellenes, hogy minket zavar a meztelenség, valahol a megromlottság, bűn következménye miért zavar a meztelenség mert megromlottunk (Ádám és Éva nem tudták már tisztán látni egymást felöltöztek)

 • Isten a meztelenséget is megálmodta: sosem a test vagy az aktus a tisztátalan, hanem az, ahogy esetleg ezt mutatják vagy végrehajtják. Ahol olyan célra használják, amire az nem szolgál. (pl. erotikus izgatás szándéka)

 • Beszéljünk erről már a gyerekekkel! pszichológiai, biológiai hátteréről. És Isten szép tervéről

/Freud: a cölibátus lehetetlen, mert kiszorítja a szexuális igényt már akkor megcáfolták: a szexualitás több faktorból áll

A szexualitás egy érett házasságban lényeges összetevő, de nem a legfontosabb: anyaság – apaság ha ezt megéli (pl. Teréz anya anyasága), nincs eltorzulása, ha nem éli meg, tényleg eltorzul a személyisége ha ezt tilalomnak éli meg

 • a megélést több területen és szinten értjük nemcsak nemzés, hanem apai felelősség is van benne

 • egy nagyon józan látás és meg-nem-ijedés kell ennek tisztázásához: ha fellendül egy szerelem (pl egy papnál), semmi baj nincs, mindez természetes, de akkor éppen diszharmónia van az emberben nem ijed meg ettől , akkor szabadon láthatja önmagát (ha kordában tartja, és nem rugkapálózik utána)

Az öltözködésről

Szemérmesség (régebbi gyerekkori hittankönyvekben). Nem lehet itt sem abszolut szabályt állítani (pl. szoknyahossz)

Az, hogy a másiknak mi kihívó, relatív dolog. Ugyanakkor vannak jelzések a másik nem felé, amelyek beindítják az ösztönöket.- Lányok sokszor nem eléggé tudják, milyen erős hatása van testüknek a fiúkra.

 • Magyarázat: te azért vagy, hogy ajándék lehess a másik számára! Isten szeretetének az ajándéka.

A tisztaságunk azt jelenti, hogy helyén vagyok mint fiú/lány, mint ember szeretnék a másiknak ajándékká válni (életkoromnak megfelelően). DE! Nem a testem megmutatásával, nemiségre felhívva a másik figyelmét. Saját magának árt vele, mert nem emberként, hanem testrészként tálalja magát

 • fürdőruha-téma: lassan sokkal kihívóbb, hogy éppen nem látszik, mintha minden látszana. A serdülő nem fogja fel ennek súlyát, nem akar olyan rosszat, mint ami lehet belőle.

 • Mell – köldök – Mit mondanak róla a fiúk? Hittanon megfogalmazták: súlyosan kísérti őket!

 • Jussunk el addig, hogy AJÁNDÉK legyél a másik számára, NE pedig TEST. Reklámok: Az ember teljes eltárgyiasítása!

 • Lányok: ő mint szépség, Isten küldötte legyen!

 • Monokini, nudizmus: idealista naivitást is feltételez, a mai korban egy adott ember számára ez kihívó merjünk beszélni erről: A tested emberségeddel szép, ha túl hamar odaadod, te egy test leszel a másik számára, és nem egy ember

Együtt lakás – alvás (ma általános kérdéssé vált)?

 • Gondold meg: Neked volt ez már kísértés? Lehet e másoknak kísértés? Párodnak?

Internet – porno oldalak – hogy lehet a szülőnek letiltani az ilyen oldalakat…

Az ilyen témák rendszeres nézése függőséget, esetenként impotenciát okoz…

Mi az, hogy bűn?

 • A pozitívum oldaláról: az a bűn, ami a szeretet, az ajándékozó kapcsolat ellen van (akár a másikkal, akár önmagunkkal szemben)

 • Önkielégítés: 50-es évek előtt: bűntudattal nevelték azóta: semmi baj, mert a szexuális feszültség oldásához vezet, De akkor van baj, ha túlzásba viszik

 az érett személynek nincs szüksége rá (az introverzióval arányos)

 • az egyház bűnnek tartja, mert ebben a másik személy tárgyként jelenik meg a szeretet ellen van

 • okozhat szexuális zavarokat, megszokásból csinálva zavart okoz a heteroszexualitásban a test nem az ösztön-kielégülés tárgya: ez fixálódhat az egyénben az önkielégítésen keresztül

 • tanács: legyünk rugalmasak a gyerekkel

 az önkielégítéskor valami nincs rendjén, nem jelenik meg a másik személy tisztelete

 gyógyítás: mások felé fordulás hamar rendbe tud jönni a gyerekeknél

 • idősebb korban is előfordul: a helyzet ugyanaz: elkezd maga körül forogni, ami egyszer csak megoldódik, amint mások felé fordul lecsökken az erotikum iránti igénye

Az eddigiekben csupán arról szóltunk mennyiben válik javára a párkapcsolatnak, a házasságnak, ha a fiatalok tartózkodnak a szexuális-testi kapcsolattól a házasságig.

Sok könyv bővebben foglalkozik a kérdéssel, milyen súlyos egészségügyi károkkal járhat a felelőtlen szexuális élet. Ezt elemezni itt nincs helyünk, részletesen szólnak róla pl. Bonacci idézett műve, vagy a Fiatalok az élet küszöbén c. kötetek. Korábban kb. 3 féle nemi betegség, ma több tucatnyi…

7. téma

A „Gender forradalom” – és a keresztény küldetés

8. téma

Foglaljuk össze csoportokban, hogyan lehet önmagunk és a kérdésre nyitott ismerőseink számára érthetően választ adni a kérdésre: milyen gyümölcsöket hoz, ha valaki tartózkodik a szexuális közösüléstől (és annak előjátékaitól is) a házasságáig.

Fogalmazzuk meg: milyen lelki forrásaink vannak, hogy egy másként gondolkozó és cselekvő környezetben a házasságra való helyes felkészülés tanúi lehessünk.

Foglaljuk össze…

Nb. Kedves szülők..

Lehet valaki nem így készült. Rendbe kell hogy tegye magában…

Mit válasoljak, ha gyermekem kérdez…

SZÜLŐK KÉRDÉSEI

1) A házasság újragondolása felnőttek számára erről hogyan beszéljen a gyermekének, ha a múltja nem olyan volt, mint ahogy most gondolkodik

 • felelősek vagyunk a gyerekekért, a gyerek másolja a szülőt, ő a modellje, akkor is, ha tiltakozunk ez ellen át kell gondolni önmagunkban

 • AZ ŐSZINTESÉG NEM MINDIG AZ, HOGY MINDENT ELMONDUNK, kortól is függ például, hogy mit mikor mondunk el gyereknek

 lehet olyan botlásunk, amit inkább ne mondjunk el, csak amikor már testvérként (egyenrangúként) beszélünk egymással. Akkor pedig mondjuk el: hogy én akkor éretlen voltam, és rosszul tettem, de ma látom már, hogy az rossz volt

 az igazság mindig a szeretettel arányos (van, amikor árt az őszinteség) figyeljünk a gyerekre

Ha felnőtt gyerekeink vannak, mit tehetek? Vagy ha nem hitre neveltem a gyereket?

 • fontos, hogy ne erőszakoljunk semmit rá, HAGYJUK MEG A GYEREK SZABADSÁGÁT! de magajándékozhatjuk őt a lelkünkkel, szívünkkel, véleményünkkel

 • az a szeretet, amivel ISTEN MEGHÍV MINKET EGYMÁS SZERETETÉRE, úgy, hogy tanúságot tegyünk erről a világnak

Hogyan tudunk beszélgetni a gyermekeinkkel?

 • a KÖLCSÖNÖS őszinteség hozza közel a gyereket érezze, hogy testvérek vagyunk, bár tapasztaltabbak, de mi is ugyanúgy küzdöttünk: ezt ne szégyelljük

 • együtt álljunk Isten előtt: ott egyenlők vagyunk a gyerekkel: a szülő nem abszolút, Isten az abszolút: a gyerek ezt látja törékenységünk beismerése a gyereknek a bizalom alapja

– amikor a gyereket hülyének nézik az iskolában követőjévé válhatnak

 • nem lesznek otthon a világban, ha Jézust követik: 10-20 év múlva derül ki, hogy adott pillanatban jól tettük, hogy Krisztust követtük ebben TÁMOGATNUNK KELL A GYEREKET (közösségben, családban)

 • Nb. Személyes időt szánni a gyermekre. Személyes kérdéseiről kérdezni. Akkor tudunk nemiség kérdéseiről is beszélgetni

Családi TV nézés

Mit sugall a TV? – legyünk bölcsek a TV nézéssel

 • jó pszichés kikapcsolódás, érthetően jó érzés leülni elé

 • a gyerekeket megfertőzheti (csakúgy mint a gyárak a környezetet ha azért aggódunk, ezért miért nem?!?!)

 • válogassuk a filmeket, és kapcsoljuk ki, ha elég belőle

 • a gyerekek érzik, hogy visszajön a gondolatukba amit láttak szülők felelőssége is

 • a határt nekünk kell megtalálni: ha azt mondjuk, hogy ne nézzük tovább, beszéljük meg, hogy miért ne nézzük se tilalom, se tabu ne legyen benne, beszéljük meg, mi volt jó/rossz benne

Miért nézik az emberek a pornót, agresszivitást?

 • az ember felpörgeti magát, érzékeit ezeken

 • az emberi igényli az izgalmat (fantázia, forradalom): azokban az államokban, ahol nyugalom van nagyobb a depresszió, agresszió ki kell élni az elfojtott igényeket: a filmek segítségével kiélik ezt a szexuális/agresszív igényt

 • a kereszténység egy izgalmas kaland, ha unalmas, akkor nem jól éljük kapsz egy pofont, fel tudsz-e állni és továbbmenni

 • az Isten nélküli világ lapossá, unalmassá válik az emberek keresik az izgalmakat: ideológiákat csinálnak (pl. szabad szerelem)

 • jelszó: „Ami tárggyá teszi az embert, az embertelen.”

 • Amikor azt látjuk, hogy valaki leállatiasítja magát és párját, ne harag, inkább sajnálat legyen bennünk ki tudja, hogy jutottak el ők idáig, mi nem tudunk ítéletet hozni fölöttük (egy csomó vetkőző sztár lett öngyilkos a végén)

 • Próbáljunk Isten irgalmával reagálni ezekre a szeretethiányos emberekre

 • Ha kevesebb időt szánunk a TV-re, több időnk lesz egy izgalmasat, szépet játszani a gyerekekkel ha legyőzzük a TV-t, lehet egy szép esténk (nézzük arányosan)

 • NE KISZORÍTSUK, HANEM PRÓBÁLJUK ISTEN SZEMÉVEL NÉZNI! Vagy ha úgy gondoljuk, menjen ki a gyerek a szobából segítsünk neki ebben

A házasságról

 • mint jogi intézmény: felbonthatatlanság, válás, újraházasodás

 • jogszabályok: próbálja házasságot védeni tanúkkal, stb

 • csak akkor érvényes, ha teljes szabadsággal, végleges akarattal, teljes átadással köttetnek. (Nem úgy, hogy majd meglátjuk) gyermekekre nyitottan

 • az egyik fél katolikus szentségi házasság (a református nem szabályosnak számít a jog szerint)

 • ha egyszer tényleg megkötődött (teljes odaadás), akkor felbonthatatlan

 • ha új házasságban él, nem áldozhat, nem gyónhat, stb ha elvált, más a helyzet

 kiszorítják a közösségből; súlyos betegség vagy halál esetén ilyenkor is van mód a gyónásra, áldozásra azért, hogy megerősödjön

 • ma már csak a katolikus egyház az egyetlen intézmény, amely kimondja a házasság felbonthatatlanságát

 • ha nincs mód a visszafordításra, akkor nem mondhatjuk, hogy bűnben él

 • elvált szülők gyermekei sokkal nagyobb arányban válnak el magukban hordozzák ez a törést

 • a közösség elvált tagjai jelek, hogy milyen fontos a házasság egysége ki tudja, hogy mi játszott közre a válásban, hogy mi történt pontosan köztük megint nem a mi feladatunk az ítélkezés

 • ebben a keresztben felfedezni Istent ugyanaz az út sokak számára, mint az áldozás

 • beszéljük le az embereket a szentségi házasságról, ha úgy érezzük, hogy nem érettek még rá

 • Nb. Ma könnyebben érvénytelennek nyilvánítják a házasságot… ha a személyes érettség, életre elkötelezettség nem volt meg – fiatalok kezdett szex élet elvakíthatta – érett döntés hiányzott…

Mindenkinek vannak sebei, és mindenkinek a sajátja tűnik legnagyobbnak, de mind gyógyítható!

 • gyógymód: szembenézünk vele, nem takarjuk, nem tagadjuk

 • nem vagyunk egyedül a sebünkkel: „Minden seb egyben egy kegyelem is” segít mások megértésében (Anton Gots: „Igen, Uram!”)

 • annyira fájhat, hogy nem merek szembenézni vele: HA ISTENNEK ADOM, SEGÍT MEGGYÓGYULNI gyógyító közösség

Természetes családtervezés

1965: Enciklika: erősen javallotta a természetes családtervezést akkoriban furcsa volt, manapság viszont egyre többen fordulnak a természetesség felé

 • a szülők joga a családtervezés, de nem abszolút joga a család fejlődését kell szem előtt tartani: vizsgálat: a 3-nál több gyermekes családokban stabilizálódás figyelhető meg

 • a FELELŐSEN vállalt többgyermekes családnál a luxuscikkekre kevesebb jut, DE a nyelvtanulásra, kultúrára ugyanannyit fordítanak, és az önállóság terén jobbak ezek a gyerekek  a kényelem nem ok arra, hogy ne vállaljunk gyereket

Időszakos megtartóztatás mint fogamzásgátlás

 • hőmérőzés, naptár

 • biológiai háttér könyvekben

 • lelki háttér: sok visszaütője van a különböző biológiai, mechanikus módszereknek  korábban a nő kizsákmányoltnak érezte magát, nem volt közös élmény

Családközösség: mindenkinek a legnagyobb ajándék ha közösségbe tartozik védelmet nyújt, normarendszert biztosít

 • Csoportfejlődési fokozatok: a második korszakban a hibákat látják, kritizálják egymást, míg a harmadik korszakban a hibákat szeretetben elviselik

 • Nincs nagyobb védelem a közösségnél

 • Gyermeknevelés számára is a legnagyobb segítség