A serdülők nevelése

(Káposztásmegyer 2008. XII. 2)

 1. Miben áll a serdülőkor? Az eddigiekben elsősorban a szülőhöz kötődő, tőle függő gyermek elkezd önállósodni – személyisége, teste kezd felnőtté válni.

A serdülőkor jár hormonális, testi és pszichológiai változásokkal, s mindez meg is rázza a serdülőt, amitől ő maga is teljesen új helyzetben érzi magát – és szenved is…

Új módon szeretne nem-gyermek lenni, felnőtté lenni – s ezért szembefordul a szülővel

 • de valójában éppúgy, vagy még inkább vágyik a szülői szeretetre

Szeretnek önálló lenni – „neki ne mondják meg” – de vágyik irányulási pontokra

Prébubertás: 10-12 Különválik fiúk, lányok fejlődési vonala – fiúké aktív – lányoké érzelmibb, befelé forduló, érzékeny (eltaszít, de szeretetet vár)

Érdeklődésük szétszórtabb, nehéz lekötni

Elkezdi kritizálni a felnőtteket, szülőket (Minél autokratikusabb volt a nevelés)

Serdülőkor – első része – 1) gyermeki én lebontása 2) Felnőtt én építése

Fiúk: „viharos lebontás korszaka” – legellenszenvesebb

Szexuális kérdések fontossá válnak – a világ szórja is feléjük… szülői felelősség

Lányok: 10-12 prepubertás – 13-14 érzelmi ingadozások – szentimentális korszak

16-17 egyensúlykeresés

Testi fejlődés – vele jár a fantáziálás – álmodozás (főleg lányoknál) – előbb érzelmi, majd szex

Elszakadás a szülőktől – korcsoport nagy hatása – és a szülők baráti köre- közössége – ha van.

Értelmi, akarati érzelmi fejlődés:

Értelme: fejlődik – félműveltségre hajlamos… Többségben: nagy magabiztonság – véleménynyilvánítás – Néha visszahúzódás, félénkség

Érzelmi élete – vallási élete: Megkérdőjeleződhetnek a hit kérdései. Hangulati sötétségek…

Háttér. Házaspár egysége… Feltétel nélküli szeretet.

A hitbeli kérdések felmerülését: Sötétség, zavar… része szellemi fejlődésének – Önállóan kell megtalálnia a válaszokat – a hittan segítségével. – Segít a lelkivezetés… És végül – csak a szeretet…

Tapasztaljuk: Ahol mélyebb a kapcsolat szülőkkel –jobb a helyzet

Kortárs-csoport: Az önállósodás egyik része, hogy a család meghatározó hatása csökken – s átveszi azt a kortárs-csoport; mint barátságot és modellt adó. (Minél nagyobb a távolodás a családtól, annál nagyobb mértékben…) – Tap: Plébániai közösség szerepe

Akarati élete:

Ross Cambell: Dühöngő ifjak – passzív agresszió – szembefordulás (12-15??)

Lustaság – sokszor ezzel kapcsolatos

Máskor a korábbi rend-nélküliség most önállósul – önállítássá válik

Kezdjük az önneveléssel (hol vagyok én sebzett – hol dühöngök én… „Én is voltam hasonló helyzetben” – „Megértelek”

 • Az önnevelésből fakad – 1) a jó példa 2) a képesség, hogy párbeszédet folytassunk vele
 • illetve ebből fakad a feltétel nélkül elfogadó szeretet
 • a serdülő – dacol: Ha erre háborút kezdünk – lehet, egész életünkben háború marad
 • ha erre a szülő – felnőtt és megértő és párbeszédes szeretetével válaszolunk…
 • Chambell tanácsa a dühkitörések kapcsán: Tudd, hogy ez vele jár; düh nélkül hallgasd végig (mondd magadban: „majd kifújod magad, akkor majd beszélgetünk”): s utána értékeljétek; beszéljétek meg, hogy ő fogalmazza meg, hogy kell kezelnie magát… – És ha újra jön a kitörés? Imádkozni?
 • És hogy kell elfogadni és újrakezdeni…

– Ha nevelek, ha szemrehányást teszek, előbb mindig dicsérjem meg, ami szép benne

– Használjam a szeretet-nyelveket – kinél mi hat: fiúk általában nem szeretik az átölelést, lányok jobban? embere válogatja. Egy vállra verés stb.. (Vö. szeretet-nyelvek)

Nem lehet vele beszélgetni? Keresni kell a testvéri beszélgetés formáit (ha eddig nem alakult ki). Mondjam el saját tapasztalataimat – hibáimat – újrakezdésemet. Mondjam el, hogy felnőtté válik, és szeretnék új módon beszélgetni vele.

 1. Korlátok – fegyelmezés – büntetés

Háttér: ki nem akar korlátot állítani? Világnézeti háttér: Rousseau, Freud stb. ösztönök az elsők. A gyermek jónak születik. Gordon jól beszél a gyermekkel való eggyé válásról, de lényegileg Rousseau követő.

A mi alapállásunk az ősi tapasztalat (és saját tapasztalatunk): hogy magunknak is kell korlátokat állítanunk – van bennünk rosszra hajlás – eredendő bűnnek hívjuk.

1) Kisgyermek kortól. Határozott korlátok. Pl. Tamás Csabi… rávert… Pl. Maucha Geri: rávert – utána megbeszélte, utána hozzá simult… Sok hasonló

A gyermek teszteli, meddig lehet elmennie. Döntő, hogy a szülő győzzön a fontos esetekben: hogy a gyermek megtanulja: a szülőre hallgatnia kell…

Korlátokra nevelés: Rendre nevelés – napirend

reggeli-, esti ima – első helyre

Táblázat: ki milyen munkát végez a családban…

Akaratnevelés: Pl. az adventi lemondások

pl. a Tv vagy számítógép időhatárának megállapítása

2) Serdülőkori kérdés

Melyik korig lehet korlátokat állítani? Meddig szólhatok bele gyermekem életébe? 14- évesen joga van már magának dönteni? Egy 16 évesnek még beleszólhatok életébe?

A kérdések gyakran azt is jelzik, hogy vagy mindent megengedően vagy ellenkezőleg parancs-uralmilag gondoljuk a nevelést. Pedig a nevelés – az öntudat fejlődésével egyre inkább párbeszédessé válik. Nem a külső kényszer dominál, hanem a közös (majd önálló) döntésre nevelés.

Ábrázolhatjuk: a fejlődéslélektan szerint hogy alakul az önállóság – s ezzel párhuzamban hogyan alakulhat a határállítás, illetve a párbeszéd, önálló döntésre, önfegyelemre nevelés!

A büntetés célja nem – a korlátok közé szorítás. Csecsemőkorban még van – „Szoktatás”

 • majd növekedéssel arányosan: cél: megtanítani, hogy megtanulja fegyelmezni – és büntetni magát. A szülő viszont beszélje meg, hogy segítségére lesz, hogy a gyermek legyen becsületes – és tartsa be kiszabott ön-büntetését– (ha folyt már eddig is a párbeszéd, 16-20 éves korban is lehet erről beszélni)
 1. MIVEL ELŐZHETŐ MEG a serdülő lázadása – és vallási lázadása

Teljes bizonyosság nincs – Mert valahol neki kell döntenie – Minden ember más

Mégis vannak a nevelésnek formái – amelyek nagy többségben megelőzhetik a kríziseket

Gyermekkori nevelés a serdülőkor háttere, alapja. A serdülőkorról többnyire úgy beszélünk, mint a robbanások, a dühöngések stb. kora. Sok igazság van ebben. De a serdülőkori feszültségeket, robbanásokat – a gyermekkori nevelés során lehet felduzzasztani, vagy nagymértékben levezetni.

Alapelvek:

 1. Szülők kapcsolata – Egysége – közös döntései

Szülök közötti szeretet, megbocsátás, újrakezdés, napi (vagy rendszeres) beszélgetések – első helyen

 1. Vallási- és imaközösség a családban (S ha egyedül vagyok vallásos? még inkább a személyes kapcsolat és példa)

Istennel való kapcsolatra nevelés: imádság minden áron – első helyen – családi imádság, ha lehet (Advent kiváló alkalom – serdülők is talán visszahívhatók ilyenkor)

Közös lelki kaland: Ige-élés– Serdülő is visszakérdezhet: Te hogy élted?

Ünnepek: Közösséggel együtt ünnepeljük – Serdülőkorban éppen ez erősít: kilép a szülő-család burkából, és csak az élő közösség védheti meg…

 1. Feltétel nélküli szeretetemet tapasztalja (ugyanezt írja

pl. Gary Chapman: Kamaszokra hangolva – a tinédzserek öt szeretetnyelve;

Ross Cambel: Dühöngő ifjak c. könyve

 • Minőségi idő. Külön csak rá figyelek. Jó alkalom egy kirándulás, egy bevásárlás, ha ő azt szereti…
 • Dicsérni: még inkább olyankor is, ha büntetni kell – először dicsérni
 1. Verseny a világgal – Életrend

Mai kor: Vance Paccard: Feltörekvés, reklám, szexualitás – ez mozgatja a kort…

Pl. Fiatalok – egyikünk tapasztalata, hogy van idejük; másiké: hogy végleg leterheltek, fáradtak

Különórák, sportok, hobbik… – Egy fiatal egész nyáron táborról-táborra….

Van e családi elvárás – pl. hogy legyen otthon; hogy vállaljon családi munkát.

Kap e segítséget – megállásra, olvasásra, lelki-keresztény elmélyülésre (olvasás). Táboraink alkalom

Szülők is részesei: a feltörekvés, reklám szorításának… Nem lehetünk nyomorultak… Nekünk is kell a játék, a megfelelő szórakozás… Jó, hogy sokan szembeszálltok Tv-vel… néhányan a számítógéppel…

A társadalom, a reklám, a divat irányít – irányítja a kortárs-csoportot: Minél kevésbé tartozik közösséghez, annál inkább.

Saját magunkban is fel kell állítanunk egy érték- HIERARCHIÁT – mi a fontos, mi kevésbé? S a fiatal elé is tárnunk. Pl. Ifi. lelkigyakorlatainkon teljes volt az egyetértés – hogy sodródunk a világgal. Rend kellene életünkben.

Reggeli imára nincs idő! – Muszáj így rohanni? Mi a legfontosabb?

Pl. Nyelvvizsgája lesz – Inkább menjen el táborba (Kriszti) – vagy inkább ne menjen

Pl. közös színház, hangverseny-bérlet… Pl. családi bevásárlás… (Kísért még: barátom szüli napja…)

Szabó szilvi: Összegezve azt látom, hogy nem vesszük észre, az első szóra szófogadás, a reggeli felkelés stb., mennyire központi, s megalapozója a serdülő kornak is.

Számítógép, tv, inernet

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, 2008. november 7. (előadó: Dr. Pergovácz Erzsébet)

Követeljük meg a rendet, figyelje a kamasz a leckére szánt idő betartását. Mobilt, számítógépet (chat, email figyelés veszélye) kikapcsolni. Ezek nagyon nehezítik ma egy kamasznak a koncentrálást.

Kovács Zsolt levele hozzáfűzte: Az előadás témájához tartozik: a számítógép soha ne legyen a kamasz szobájában, hanem csak valami közösségi helységben. Pl. nappaliban. –

Persze ahol másként bejáratódott, meg a kamasznak egyébként is saját szobája van, ez nem kis kérdést jelent. Vajon tudják-e a szülők, mennyi súlyos bűn-alkalom … és nemcsak alkalom, az internet – talán jobban elgondolkoznának– És ismét igaz: a kamasszal minden határozottság mellett is – párbeszédben is kell lenni: a legjobb, ha vele is meg lehet beszélni (főleg ha már kialakult egy másfajta gyakorlat) – hogy ez az áldozat mennyi haszonnal járhat számára.

A kisgyermek misejárásával kapcsolatosan is főgond az volt, hogy a reggeli harcban dől el, hogy a gyerek aznap jön-e, vagy nem a szentmisére. Nem pedig a szülők előre átgondolt döntése előzi meg. Persze én is utólag, az idő távlatában látom ezt ilyen élesen.

Másik: Dalma szalagavatója kapcsán merült fel bennem a következő. Nővé és férfivá (is) nevelünk. Óriásai kontraszt volt, ahogy Dalmát vezette a partnere, megadva neki a tiszteletet, elismerve a másik nem és a másik ember méltóságát.

 1. SERDÜLŐK NEMI-SZEXUÁLIS NEVELÉSÉRŐL

a. Távlat a jó házasság. Hogy néz ki ma a házasság?

2001: 44 ezer házasságkötés,

2007: 29 ezer házasságkötés.

Az ezredforduló idején hazánkban, az első párkapcsolatot létesítők között már többen vannak, akik élettársi kapcsolatot választják (36,6%), mint a közvetlen házasságot választók (32,3%). (Nb. a maradék 31% még élettársi kapcsolatra sem lép első társkapcsolatában vagy a „szingli” életformát választotta.)

A „próbaházasságot” legtöbben a házasságra való készülés lépésének tekintik. Egy 2000-es adat szerint a hazai „élettársi kapcsolatok” 33%-a két éven belül, illetve 50%-a 5 éven belül házassággá formálódott. A próbaházasságoknak 20%-a viszont öt éven belül felbomlott, a próbaházassággal kezdők között nagyobb a válási arány, mint azok között, akik rögtön házasságra léptek.

Egy hamis ígéret: A próbaházasság ideológusai azt ígérték, hogy e forma a házasság megerősödését fogja eredményezni (és sokan ebben hisznek ma is). Ennek az ellenkezője történt: Az élettársi kapcsolatok jelentősen bomlékonyabbak, mint a házasságok.

A próbaházasság viszont normává lett: A magyar népesség 58,2%-a, a fiatalok 74,5%-a vallja, hogy a fiatalok először éljenek élettársi kapcsolatban, és azt követően házasodjanak meg.

Az élettársi kapcsolatok terjedésével (is párhuzamban) csökkent a házasságkötések száma, illetve megnőtt a házasságra lépők életkora. A házasulandók áltag-életkora 1990-ben a nők esetében 21,8 év, 2004-ben 26,5 év; a férfiak körében 24,9 illetve 29 év.()

b. Válás – illetve a házaspár boldogsága

2001: 1000 házasságkötésre 559 válás,

2007: 1000 házasságkötésre 610 válás

61% a bomlási esély. De jóval nagyobb az élettársi kapcsolatok bomlási aránya. Ezek 20%-a az első öt évben felbomlik. Majd a házasságkötések esetén is mérhetően nagyobb arányban válnak.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a ma induló élettársi, illetve házas kapcsolatoknak mintegy 70-75%-os (??) esélyük van arra, hogy válással végződjenek. De még ebből a súlyos arányból sem bontakozik ki az instabilitás teljes képe.

Egyes felmérések szerint a válás nélkül külön élők száma körülbelül egyharmada az elvált családi állapotú személyekének.

További mutatója a házasság instabilitásának az együtt élő, de elhidegült kapcsolatok aránya, amelyek inkább csak jogilag nevezhetők már házasságnak.

Ilyen elhidegülésre utal pl. a házasságon kívüli nemi kapcsolatok fenntartása. Ezekről pontos, reprezentatív adatot szerezni alig lehetséges. A jelzések és egyes felmérések nem jelentéktelen arányra utalnak.

És egy súlyos szám: a meglevő házasságokban milyen arányban nevezik boldognak vagy ideálisnak a kapcsolatukat a nők 5 éves házasság után: Mintegy 33 % elviselhetőnek, egy másik bő harmad alig elviselhetőnek mondja, és nagyon jónak csak a 10-20%

Ez a megkötött házasságoknak mintegy 4-5%-a. Ezeknek feltehetően jelentős részét pedig éppen a vallásos párok alkotják!!!

Lehet egy életre szóló, és teljesen jó házasságra felkészülni? – Életre szóló házasság csak véletlenül jöhet létre, – az ember változatosságra van teremtve – mondják a liberális irányok… Jobb erről nem is álmodni – mondják nagyon sokan. Ki kell próbálni, és vagy bejön, vagy próbáljunk újat…

Ami a vallás hatását illeti: a szociológusok felismerik annak pozitív funkcióját. Vallásos országokban erősebbek a házassági kötelékek; az elkötelezetten vallásos közösségekben pedig ugrásszerűen jobbak a házassági és családi mutatók, lecsökken a válási arány, nő a gyermekszám stb. – A nem vallásos és liberális nézetűeknek viszont nagyobb esélyük van a válásra – mutatják a kutatások.

Mi a bomlások oka – Mi a jó házasság titka? – A lelki-emberi kommunikáció.

Hogy lehet felkészíteni arra, hogy gyermekeink, a párkeresés útján – megtanuljanak jól kommunikálni?

Saját tapasztalatomat mondom: A szerelem csodálatos élmény – Boldogság, felszabadultság a normális következménye… A szexuális késztetéseknek való engedés általában növeli ezt az élményt…

Tap: Ülnek előttem. 26 év körüliek Ragyog a szemük. Igen kellene még várni. De így még két ember nem volt egy, mint mi… – 4 év múlva indul a válás…

Fiatal: 22-24 –… Miért volna rossz a szexualitás? Eddig bűnnek gondoltam. Most kiteljesedtünk…

Ma válóban levőket kérdem, volt-e igazán szerelmes. Nagy többség az volt…

Befejezés: Tisztaságra nevelés… – Ma tartózkodóbbnak kell lenni fiúnak, lánynak

Ha a talaj csúszósabb, a hegyoldal meredekebb – óvatosabban kell lépni

Látjuk a szép házasság példáit – ez nagy kegyelem.