Elsőáldozókat hitoktatóknak

az elsőáldozás előtti évben (Nb. keresztlevelet meg kell kérnünk a gyermekektől, s irodában beírni!)

1. Élet (nevelési célok az évben)

1. Rendszeres ima – és a szeretet tettei!

Óráról órára rákérdezni:

a. megy e a reggeli – esti imádság – saját szavakkal is!! (De megtanulni a reggeli és esti ima szövegét is)

b. minden nap reggeli imában elhatározással induljanak,

esti imában legyen hálaadás -bűnbánat

c. írjanak fel hetente legalább egy tapasztalatot: mit tettek Jézusért, milyen örömet szereztek valakinek (egy-egy héten lehet kérni, hogy naponta írjanak fel egyet)

2. Megtanulni a szenvedést felajánlani másért! – s megölelni benne Jézust.

3. Apostoli lelkület: felelősség másokért – osztálytársak, szülők megtéréséért imádkozni, szeretet tetteivel “vinni” nekik Jézust

4. A gyónás áldozás lelkületére folyton gondolni (lásd lent)

2. Tudás

Alapvető kérdések tudása – ismétlése óráról órára; felkészülés a vizsgára

Reggeli ima (Szívem első gondolatja) és esti ima (Ó édes Istenem) megtanulása

3. Új anyagok

1. A 10 parancs részletesen (óránként egy-egy parancsolat)

2. Gyónás – gyónási imák (jóval a gyónás előtt tudni, ismételni) – Gyónáshoz lehetőleg másfél hónappal elsőáldozás előtt (nagyböjt alatt) járuljanak. Előtte közös bűnbánati liturgiát tartunk!!

A gyónásra való legfontosabb felkészülés a minden esti imában a hálaadás és bűnbánat; illetve minden bűn után bűnbánat és “jóvátétel” (vagyis valami jótett): amely által visszatérhetek Jézus szeretetébe.

3. Áldozás. Áldozás utáni vágy felkeltése. Az egész év folyamán minden misében lelki áldozást végezzenek: vagyis úgy menjenek keresztért, hogy lélekben áldozzanak: egyesüljenek Jézussal: öleljék magukhoz, ígérjék meg neki, hogy vele akarnak élni.

4. Lehetőleg a szentmise részeinek végig vétele – lelkületének megértése!

5. Keresztség jelentősége – mondanivalója (különösen, ha van keresztelendő)!

6. A katekumenátusról év elejétől kezdve lépésről lépésre kell beszélni: a megfelelő liturgiára felkészíteni a gyermekeket – és a liturgiák lelkületében maradni!!! (Pl. 1. Te már Katekumen vagy; 2. Tiéd a Hiszekegy, a Miatyánk, mit jelent neked? – 3. Imádkoztunk a gonosz lélek erejének megtöréséért, szállj szembe a rosszal! stb..)

Szülői hittanon:

A tantervnek megfelelő anyag -(lehetőleg a gyermekekkel tanult anyaggal kapcsolatban)

Szülők segítsenek a gyermekeknek: esti-reggeli imában, elhatározásban stb.

Szülőkkel is megbeszélni óráról órára – hogyan éltek a héten

Szegedi L. könyve: Leckék végén: mindig a gyermek életére vonatkozzon: fogalmazzuk meg, hogyan valósíthatja meg a maga életében azt, amiről tanultunk

Bajtai: Jézus a mi életünk (II-III.oszt) – Ha tanítjuk, a következő javítási javaslatokat vegyük figyelembe: – Leckék sorrendje: 2, 4,3,1, (5), 6, ((7-8 kimarad!!) 9, ((10-14 kimarad)), folytatás 15-től

Több kérdésre adott választ – itt-ott a szemléletet – javítani kell: pl. 5. leckében:

Isten minden embert szeret. Valamiképpen minden ember Atyja. A keresztségben (inkább így tanítsuk!) Isten választott gyermeke lettem!