Hittanbeíratás ígéret

Levél szülőkhöz, akik eddig nem jártak közösségünkbe vagy nem rendszeresen gyakorolják vallásukat – és gyermekeik hittanra való beiratását kérik

Kedves Szülők!

Bizonyára azért kéritek gyermeketek hitoktatását, hogy megismerkedjék a keresztény hittel és élettel, s bekapcsolódjék a keresztények közösségébe. Szeretnénk ebben segítségetekre lenni.

Egész egyházunknak tapasztalata – amit káposztásmegyeri plébániánk 10 éve alatt is átéltünk -, hogy csak azoknak az általános iskolás gyermekeknek hitoktatása hatékony, akiknek legalább egyik szülője vallásos, és részt vállal gyermeke vallásos nevelésében. Gyermekeitek számára elsősorban a Ti szavatok és példátok a döntő. A gyermekben súlyos kettősséget okoz, ha a hittanon olyat kérünk tőle, amit a szülő nem tart fontosnak vagy nem gyakorol…Ilyen esetben a gyermek a “kettős nevelés” következményeitől szenvedhet (amely különösen a serdülőkorban súlyosan káros következményekkel jár).

Ezért felelősen csak azoknak a szülőknek tudunk segítségére lenni általános iskolás gyermekük keresztény nevelésében és elsőáldozáshoz vezetésében, akik (vagy legalább az egyik szülő) maguk is vallásos életet akarnak élni, és részt akarnak vállalni a gyermek vallásos nevelésében. Mert ellenkező esetben tapasztalatunk szerint hoszabb távon törést okozunk a gyermek lelkében.

A hitoktatás eredményessége érdekében tehát a következők megígérését és aláírását kérjük a szülőktől

Biztosítom gyermekem……………………………………………………..(neve) rendszeres – azaz minden heti – hittanra és szentmisére járását.

Személyes példámmal is szeretném őt támogatni a szentségekre való felkészülésben, amennyiben:

– segítségére leszek a hittanon tanultak életre váltásában,

– részt veszek – lehetőleg vele együtt – minden vásárnap a szentmisén,

– részt veszek a találkozókon, amelyeken arról beszélgetünk, hogy a szülők hogyan működhetnek közre a gyermekek vallásos nevelésében, illetve szentségekre való felkészítésében. (A hitoktatás első évében havonta egyszer van szülői találkozó, az elsőldozásra készület két évében havi kétszer.)

Azoknak a szülőknek is fel szeretnénk ajánlani segítségünket, akik maguk kevésbé (vagy egyáltalán nem) járatosak a vallás kérdéseiben, illetve még nem járnak rendszeresen szentmisére. Őket is meghívjuk, hogy vegyenek részt a beszélgetéseken, amelyeket a szülőkkel tartunk a hitről és a keresztény gyermeknevelésről. Ha szeretnének együttműködni velünk a keresztény nevelésben, és egyelőre egy éven át részt vesznek ezeken a havi találkozókon, akkor – segítségükre alapozva – vállaljuk a gyermek hitoktatását, s akkor egy év után újra megbeszélhetjük, késznek érzik e magukat a gyermek elsőáldozáshoz vezetésére – a keresztény közösségbe és annak hitéletébe való bekapcsolódásra.

Első szülői értekezletünk IX. 27-én lesz, este 8-kor a nagy teremben

…………………………………………………… …………………………………………………

aláírás (beíratást végző) aláírás (szülő)

Budapest, 1999.IX……