16. A keresztény házasság a remény jele

Miért jobbak a mélyen keresztény házasságok? – kérdeztük előző írásunkban. E házasságok minőségét alapvetően megalapozza a házasságra való tiszta készület, valamint a keresztény szellemiség. Lássunk ezzel kapcsolatban még néhány fontos szempontot.

a) Az oxitocin hormon azokat tudja összekapcsolni életreszólóan, akik szexuális kapcsolat nélkül törekedtek egymás megismerésére a házasság előtt (amint ezt láttuk a hormonokról szóló írásunkban). És ha a lobogó szerelem (a phenil-etil-amin hormon) csökkenése után, a házasságkötés előtt mégis rájönnek, hogy nem egymásnak valók, akkor jóval könnyebben megy a kapcsolatuk megszakítása.

Ha a tisztán készülők mégis elválnak (láttuk, ennek esélye 5% körül van), ez olyan esetekben történik, amikor a házasság során olyan rejtett idegzeti betegségek jelentkeztek, amelyeket nem lehetett előre látni. Továbbá olyanok között jön létre még válás, akik közt valamilyen okból nem valósult meg a helyes ismerkedés, kapcsolatépítés. Természetesen, amint a komoly keresztény esetében is beállhat egy magyarázhatatlan elfordulás a vallástól, amely érett korban ritka, és amelyre nem lehet felkészülni, úgy ez ritkán a házasság esetében is előfordulhat.

b) A párkapcsolatok tartósságát megalapozza a kereszténység altruista nevelése is

Aki mélyebben kapcsolatba kerül az evangéliummal, meg fog tanulni olyan alapvető magatartás-formákat, mint az irgalom, a megbocsátás, a konfliktusok után újrakezdés, a bocsánatkérés. Ezek az emberi kapcsolatépítés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés alappillérei.

c) Akiknek hibás volt a házasságra való készülete, pl. szexuális együttéléssel, ki tudják-e javítani a kapcsolatukon esett sebet, amely sok esetben a váláshoz vezet? Hiszen sok olyan pár van (a templomi házasságra jelentkezőknek is jelentős része), akik együttélés után kérik az egyházi esküvőt, és térnek meg a mély hitre.

A hitre térő pároknak tudniuk kell, hogy kapcsolatuk alapjaiban lesz egy erős hiány, amely törékenyebbé teszi azt. A templomi házasságok érvénytelenségének megállapítását legtöbb esetben ilyen hibás előkészület után kérik, illetve az ilyen hibás felkészülés az oka az érvénytelenné nyilvánításnak. Viszont az ilyen pároknak is több eszköz áll rendelkezésére, a hit által, illetve pl. egy hívő család-közösségben, amelyek életre szólóan megerősíthetik kapcsolatukat. Erről szóltunk már sorozatunk 7. részében.

d) Vajon hogyan vizsgálható, hogy mely párok készültek „tisztán”?

A családdal foglalkozó szakkönyvek sok kutatást idéznek, melyek igazolják, hogy a vallásos emberek házasságai jobbak: náluk több a gyermek és sokkal kevesebb a válás. És ez a megállapítás vonatkozik nemcsak a keresztényekre, hanem a legtöbb vallás tagjaira. De a vallásos emberek között is sokféle elkötelezettségi fok létezik. Az általános áttekintést nyújtó szakkönyvek azt a témát már nem tudják elemezni, milyenek azok a házasságok, melyben a párok a szexuális életet csak a házasságban kezdték el.

Vajon hol vizsgálhatóak ilyen csoportok? Tisztán készülő fiatalok nagyobb számban és mérhető módon a nagyon élő vallási közösségekben találhatóak, pl. elkötelezett keresztény, katolikus, baptista, illetve kisegyházak közösségeiben, vagy ortodox zsidók közt.

A katolikus egyházban pl. a nagyon élő plébániai közösségek és a lelkiségi mozgalmak segítik a fiatalokat arra, hogy értelmükkel is belássák: a jó házasságra jutás legbiztosabb útja a tiszta készület. Bármely kutató is tapasztalhatja e családok nagyobb kiegyensúlyozottságát, ha betér egy vallásos mozgalom nyílt találkozóira, s tapasztalhatja a 3-5 gyermekes családok sokaságát és örömét.

A szerző két saját, reprezentatívnak mondható, és könnyen ellenőrizhető saját vizsgálatára hivatkozhat. Az első a Fokoláre Mozgalom belső családjainak megfigyelése mintegy 40 év óta, a másik a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébániáé. Az utóbbi helyen 27 évvel ezelőtt kezdtem működni a közösség vezetőjeként, és azóta a házasságra így készülő fiatalok jelentős számú házasságkötései közül egy sem bomlott fel.