Mit adhat Neked e könyv?

Mit adhat Neked e könyv?

Akik hallottak a Ferenc pápa körül felmerülő kérdésekről, az őt érő vádakról, azok remélhetően lényegi válaszokat fognak kapni kérdéseikre e kötetből.

De izgalmas lesz a könyv mindazok számára, akiket érdekel, milyen az egyház élete ma, és milyen volt az utóbbi évtizedekben, a II. Vatikáni Zsinat után; vagy akiket érdekel (Ferenc pápa mellett) Szent XXIII. János pápa, Szent VI. Pál pápa vagy XV. Benedek pápa élete, illetve a saját korukban ellenük is felmerülő kemény vádak. E vádak azóta más megvilágításba kerültek, és nyilvánvalóvá vált, hogy a szent pápák elleni (mára alig ismert) támadások milyen szellemi és emberi gyökerekre vezethetőek vissza, s milyen a szerepük volt ezekben a mereven tradicionalista egyházi vezetőknek és irányoknak, valamint a Lefebvre érsek által létrehozott, egyháztól elszakadt közösségnek, – amelyek a mai napig folytatják harcukat a II. Vatikáni Zsinatot képviselő pápák ellen.

A következőkben betekintést kapunk egy súlyos kérdésbe is: amely az egyház tagjai vagy főpapjai között is megjelenő egyháziatlan, pápaellenes magatartás. Számos vád elhangzik napjainkban – a világi sajtóban, de még durvábban egyes egyházat és pápát minden áron kritizálni törekvő blogokon és honlapokon -, a Vatikán központja a Kúria ellen, avagy a papság körében felderített szexuális vétkekkel, és egyéb témákkal kapcsolatban, amelyeket, néhányan csavarosan és következetesen Ferenc pápa ellen fordítanak. Ilyen vádakkal egy katolikus korábban inkább csak a kommunista, majd az ateista és keményen liberális újságokban vagy könyvekben találkozott, és többnyire feltételezte, hogy ezek a kritikusok kitalálásai vagy torzításai. Könyvünkben szembenézünk a kérdéssel, hogy az egyháznak nemcsak szent arculata van, hanem van egy emberi és bűnös arca is, és ez olykor megdöbbentően megnyilvánul még a legmagasabb egyházi szervekben vagy személyekben is.

Mindezek mellett találkozunk olyan témákkal, mint a migráció tanítása Ferenc pápánál (torzításmentesen), avagy hogy miként érthetjük meg a tridenti rítusú miséket kedvelő katolikusok szempontjait.

A fentebb említett fájdalmas kérdésekkel szemben hangsúlyosan betekintést nyerünk a Zsinat utáni pápáknak, kiemelten Ferenc pápának nagyságába és lelki mélységébe, valamint abba, hogy a kritizálók arányai világszerte eltörpülnek, és hogy sokkal többen vannak olyan püspökök, papok, teológusok és világiak, akik a legnagyobb tisztelettel, szeretettel tekintenek a pápára, akiben a jelen egyházba új életet hozó prófétát és szentet látnak. – Ilyen szelleműek Böjte Csaba atya gondolatai, valamint néhány ismert magyar teológus írása, melyeket a könyv III. részében olvashatunk.