16. A tiszta házassági készület megokolása

(Házasság előtti szexualitás? – összeköltözés? stb.)

Bevezető énekek:

Jöjj el teremtő Lélek jöjj el…

Köszönöm Neked Istenem, köszönöm egész életem…

Égő tüzes parázs, égesd, égesd a szám…

Kérdések a bevezető tapasztalat-megosztáshoz

Mit mondanál el szívesen újabb élményeid közül?

Hogy sikerült megvalósítani utolsó találkozónk tervét: beszélni a nemiségről gyermekeinkkel?

Milyen lelki élményeid voltak mostanában pl. hogy alakulnak napi imáid?

Isten igéje: 1Kor 6,18-20; Mt 5,27-30

Imádság: Istenünk, Urunk! Te szentnek teremtetted az emberi szexualitást, és a házasság számára teremtetted azt. Világosítsd meg ma előttünk a házasság előtti szexuális kapcsolat témakörét, mely oly sokak és sokunk számára is kérdéseket vet fel. Add megismernünk és megértenünk, miként igazolják az egyház tanítását korunk tudományos kutatásai. Segíts, hogy ebben a szextől túlfűtött és kapcsolataiban végleg elbizonytalanodott világban megtaláljuk a biztos utat, amelyre gyermekeinket vezethetjük, egy jövőbeni jó és boldog házasság felé. Add kegyelmedet, hogy segítségére tudjunk lenni embertársainknak is azzal, amit megértettünk. Urunk Jézus, légy közöttünk a mai találkozón. Vezess bennünket Szent Lelked által! Ámen!

Témánk: Miért fontos a házasság előtt a szexuális megtartóztatás?

Az AL ír a házasság előtti tisztaság fontosságáról. A házasságra vonatkozóan károsnak és rossznak tartja, ha párok a házasság előtt együtt élnek (206, 209, 283, 284). Ma a felmérések szerint a fiataloknak csupán kb. 5-7%-a készül szexuális kapcsolat nélkül a házasságra. Lehet, hogy mi sem így készültünk, talán nem kaptunk elegendő indítást erre, vagy más okok miatt. A szülők is többnyire el vannak bizonytalanodva ma, hogy milyen véleményük legyen a házasság előtti összeköltözés kérdésében. – Ma szeretnénk megérteni, miért bölcs és igaz az egyház ilyen kívánalma, mit mond ma e kérdésről a tudomány, illetve melyik út biztosíthatja gyermekeink jövőjét.

1. Új kutatások felhívása: „Várj a szexszel a házasságig!”

Korunk számára meglepő új kutatások láttak napvilágot az utóbbi 10-15 évben. A sajtó ezek eredményeit ilyen és hasonló címekkel ismertette: „Ha boldog akarsz lenni, várj a szexszel a házasságig”. Bár a liberális média hivatalból a szabad-szex pártján van, s kerüli az ilyen eredmények terjesztését.

A nagy kutatásokat általában az USA-ban végzik, mert óriási pénzekbe kerülnek. (Ilyenkor általában 15-20-30 évig kell figyelni több ezer ember magatartását, életének alakulását.) Neves kutatásokat végzett Dean Busby az USA-beli Brigham Young egyetem professzora és munkacsoportja. Eredménye, hogy a házasság előtti nemi élettől tartózkodó párok rendkívüli előnyöket élveztek a szexuális kapcsolatot kezdőkhöz viszonyítva: kapcsolatuk stabilabb, kapcsolati elégedettségük magasabb, a köztük levő kommunikáció jobb. „Úgy gondolom – írja D. Busby – ,a különbségek annak köszönhetőek, hogy a szexualitástól tartózkodó párok jobban megtanultak egymással beszélgetni, és megszerezték azokat a készségeket, amelyekkel a felmerülő problémákat kezelni lehet.”

Hasonló eredményre jutott az Egyesült Államokban egy, a Szexuális Viselkedést Kutató Intézet vizsgálata, amelyet S. Mcllhany és McKissic Bush ismertettek.1 A Képmás magazin ilyen címmel számolt be e vizsgálatokról: „Szex az agyban” (2014. 03). A kutatókat ugyanis az a felfedezés indította a vizsgálatra, hogy a szexuális élmények (kiemelten az orgazmus) nyomot hagynak az agyban. A vizsgálatot ezért az egyetem agykutató intézete végezte. Ők inkább a fiatalabb kori szex-kapcsolatok hatását elemezték. Az agy MRI vizsgálata nyilvánvalóvá tette, hogy fiatal korban az agy fejletlen és képlékenyebb. Ha egy erős élmény többször megismétlődik, sokkal inkább alakul ki benne a „feltételes reflex”. A többszöri szexuális kapcsolaton átment fiatal súlyosan károsítja a bizalom és kötődés kiépülésére szolgáló agyi mechanizmusát. E kutatás eredménye is az volt, hogy a fiatalkori szex jelentősen növeli a házasság felbomlásának esélyét

Az USA-beli Betegség Felügyeleti és Megelőzési Központ2 felmérése szerint azoknak a lányoknak, akik 16-18 éves koruk előtt szexuális tapasztalatot szereznek, függővé válnak, s hat vagy több szex partnerük lesz életükben. Ők jelentősen nagyobb arányban válnak el, illetve kevésbé képesek a házassági hűségre.

Hasonló következtetésre jut a magyar ateista pszichiáter egy 2012-ben megjelent kötete is: Szendi Gábor: A nő élete Mit hoz a jövő?3 A szerző hatalmas kutatási anyag felhasználásával rámutat, hogy a „szexuális forradalom” a fiatalok számára természetessé tette, hogy hamar kezdjenek szexuális életet. Ez pedig megakadályozza egyrészt, hogy a párok jól megismerjék egymást, másrészt azt is, hogy az életreszóló kötődés kialakuljon közöttük. E folyamatok a személyiség érték-csökkenéséhez és az európai világ összeomlásához vezetnek. – Olvashatunk más magyar tudományos könyvekben is a témáról. Pl. Horváth-Szabó Katalin: A házasság és család belső világa c. kötetét.4 Összefoglalja a kérdéskört fiatalok és házasok számára, tudományosan, de olvasmányosan is Tomka Ferenc: Biztos Út c. kötete5.

2. A szexuális „felszabadítás” gyümölcsei

Az ún. „szexuális forradalom” a világban 1968-as évekkel kezdődött, 1980 táján hatolt be hazánkba. Kecsegtető ígérete az volt, hogy a fiatalok szexuális felszabadítása mindenkit boldogabbá, szabadabbá tesz, jobbá teszi a párkapcsolatokat, a házasságokat, a társadalmat stb. Az eltelt idő demográfiai mutatói mindennek az ellenkezőjét igazolják. Azóta évtizedről évtizedre nőtt a válások –, a házasság mellett dönteni nem tudó együttélések –, a kapcsolatokba már belecsömörlött szinglik –, vagy a házasságon kívül született gyermekek száma, és az utóbbinak gyümölcseként a lelkileg sérült gyermekek száma is. Egyidejűleg csökkent a gyermekek születési aránya, oly mértékben, hogy ma a népesség száma is jelentősen csökken az egész ún. nyugati világban. Szükségszerű, hogy pl. Németország évtizedek óta milliós nagyságrendben dolgoztatott vendégmunkásokat, és teljes szívvel támogatta a betelepítést, a migrációt. A házasságok nagyarányú tönkremenetele és ennek sokféle következménye nyilvánvalóan összefügg a házasság előtti szabad szexuális élettel is. Erről szólnak az imént idézett kutatások, és a következő tudományos felfedezések is.

3. A nemi hormonok felfedezése

teljesen új, és mellbevágó eredményekhez vezetett. A természettudomány világosságával bizonyítja, amit sok kultúra hagyománya és a kereszténység is mond.

A szerelem fellángolását a phenil-etil-amin, rövidítve PEA, a szerelem-hormon okozza. A biokémia kimutatta, hogy ez a hormon valódi értelmében kábítószer-jellegű (bár természetesen kábítószernek nem nevezhető): ugyanazokon a pályákon halad, ugyanoda érkezik az agyba, ahová a kábítószer, és ugyanazt a kábult, jó érzést okozza. Aki az első szerelem idején életre szóló döntést hoz, az kábult állapotban láncol magához egy másik, mintegy „bekábítószerezett” embert. A PEA elég pontosan 18 hónapig lángol. Ha két fiatal józanul dönteni szeretne kapcsolatukról, ki kell várniuk a szerelem lenyugvását, hogy tudják kiismerni egymást, s csak ezután lesz reális a döntésük. Amikor valaki a „lila-ködös” állapotban szexuális életbe kezd, ennek során újabb hormon szabadul fel, az endorfin. Ez is hasonlóan hat mint a PEA, illetve mint a kábítószerek. (Neve nem véletlenül rokon a morfinéval, kémiailag rokonok.) A szeretkezés során ez okozza a kábulatig menő gyönyört. Az endorfin még magasabbra emeli a PEA okozta kábulatot, és tovább csökkenti az értelmi/akarati ítélőképességet.

Ma számtalan film és „felvilágosítás” sugallja fiataloknak, hogy a legnagyobb boldogságod, ha van egy párod, és vele jól tudtok szexelni. A „halál kultúrája” tehát nem arra készíti fel a fiatalokat, hogy szép házasságuk, boldog családjuk legyen. És nem szól azokról az olykor gyógyíthatalan sebekről, amelyek a szabadszex következményei.

A két bemutatott hormon ismerete elég volna, hogy belássuk, miként vakul be, aki szerelmesen dönt, illetve ha szexuális kapcsolatba kezd. Ezek már érhetővé tennék, mi az oka, hogy miközben ma már a házasságra érett fiataloknak csak a legkomolyabbja, mintegy 1/3-a köt házasságot, ezeknek az 50%-a is felbomlik. S ha az összes szerelmeseket vizsgáljuk, az együttélőket, és azokat is, akik 16-18 éves korban komolyan elhatározták, hogy egy életre együtt maradnak, meg kell állapítani, hogy a szexualitással kezdett szerelmeknek mintegy 75-80%-a bomlik fel. (Míg azoknak, akik szex nélkül készültek, és energiáikat egymás megismerésére fordították, a házassága szinte 100%-ban, 95-97%-ban fennmarad. Ezt igazoló vizsgálatokat végeztek elkötelezett keresztény csoportokban és pl. ortodox zsidók között is. A válás csak kivételes esetekben jött létre, pl. amikor valaki öröklött idegbetegségben szenvedett, és ez korábban nem volt kimutatható.)

Miért válik el oly sok szerelmes és házas? Mert többségük „bevette” a tetszetősnek látszó, de gyilkos félrevezetést tartalmazó állítást: hogy a szex nem árt a házasság előtt, illetve hogy a szerelmesek költözzenek össze, úgy ismerhetik meg egymást. (Sajnos mára ez az állítás a szülők jó részét is félrevezette.) Pedig az összeköltözéssel járó szexuális élet lehetetlenné teszi, hogy reálisan megismerjék egymás. Egymás kábulatban tartása éveken át is húzódhat (jóval a PEA elmúlása utánig is), mert a szex sokáig képes kábulatról kábulatra összekapcsolni, miközben – amint több szétvált később belátja – ilyenkor a szexuális élmények segítségével csak szőnyeg alá söpörték a problémákat, amelyek később lehetetlenné tették együtt maradásukat.

Az együtt élők, és testi kapcsolattól tartózkodók közötti eltérést azonban egy másik hormonális esemény teszi még érthetőbbé: az oxitocin. Ez egyik legismerősebb hormon. Kötődési hormonnak is nevezik, mert összeköt két embert. Ez szabadul fel a szüléskor is, és hozza létre az életreszóló és egyedülállóan szoros kapcsolatot az anya és a gyermek között (ha a baba a szülés után az anya közelében marad). Ez a hormon kétféleképpen működik a párokban. Közismertebb, hogy az egyesülés alkalmával nyomot hagy az agyban. (Ezt kutatták az agykuktatók.) Házasság esetében ez jó. De ha a kapcsolat átmeneti, ez az oka a maradandó emlékeknek, amelyeket szeretnének elfelejteni, de sokszor a legkellemetlenebb alkalmakkor jönnek elő.

Újabban fedezték fel, hogy az oxitocin a szerelmesekben jóval nagyobb mennyiségben van jelen, mint egyébként. A hormon bennük hasonlóan működik, mint az egyéb kapcsolatok esetében: Ha valaki szeretettel van irántam, felébreszti viszontszeretetemet, s ezáltal oxitocin jön létre bennünk, barátként összekapcsolódunk. De mivel a jegyesekben jóval több oxitocin van jelen, sokkal erősebb kötődés jöhet létre. Akik testi kapcsolat nélkül készülnek házasságukra, egyrészt jobban kiismerik egymást, másrészt kapcsolatuk során „kénytelenek” kitalálni, miként szerezhetnek örömet egymásnak; „kénytelenek” áldozatokat hozni egymásért, hogy egymás kedvében járjanak. Ily módon tapasztalják egymás szeretetét. Kémiai szempontból ennek gyümölcse, hogy a bennük levő nagy mennyiségű oxitocin működik, és erősen összekapcsolja őket. A PEA elmúltával a köztük működő oxitocin által jön létre a nagyon erős kapcsolódás, az életre-szóló szerelem (amiként az anyát is az oxitocin kapcsolja egy sajátos erősséggel gyermekéhez).

Ezzel szemben akik szexuális életet élnek, azok a kábító endorfin-élmény hatására úgy érzik, nekik nem kell erőlködniük, hogy a szeretet tettei által jussanak közelebb egymáshoz. Ők úgy érzik, teljesen egyek már. S ha hiányt éreznek, elég egy új kábulat, és az mindent „rendbehoz”. Így nem ismerik meg egymást, nem csiszolódnak össze. A kábulattal pedig „kilövik” a kapcsolat építés vágyát, és az oxitocin összekapcsoló esélyét (ami a PEA elmúltával már nem pótolható). Ez is döntő oka, hogy a szexuális életet élők kapcsolata a PEA és a szex élmény csökkenésével 75-80%-ban felbomlik, míg akik tisztán készültek szinte kivétel nélkül, 95-97%-ban összekapcsolódnak egy életre. (Az ugyan olykor előfordul, hogy a szerelem elmúltával a tisztán készülő felek még jó időben felismerik, hogy mégsem egymásnak valók, és elválnak útjaik.)

Mennyi időre van szüksége az éretten és tisztán együtt járó fiataloknak, hogy a házasságig eljuthassanak? Láttuk, a szerelmi kábulat ideje 18 hónap, ezután hagyni kell még lealább 6 hónapot, hogy tiszta fejjel megismerhessék egymást. Ekkor volna reális a leánykérés. Tehát a házasság a szerelem kezdete után mintegy 2,5 évre, alsó határként 2 évre javasolható.

Fontos tudni, hogy erre a várakozási időre szüksége van az idősebb pároknak is, avagy a második házasságra lépőknek is. Mert a tudomány megállapította, hogy hiába idősebbek, érettebbek, a szerelmi kábulat ideje náluk is hasonló időtartamra megjelenik. Ez őket is képes teljesen összekapcsolni, de így nekik is várni kell jó 2 évig, hogy biztonságos kapcsolat alakulhasson ki köztük. Ennek nem tudása okozza, hogy sok második sőt harmadik házasság-kapcsolat is tönkremegy.

Hogy maradnak mégis együtt olyanok is, akik a házasság előtt szexuális életet éltek? Esetenként a kettejük közötti jó harmónia is okozhatja ezt. Továbbá a keresztény élet jelentősen segítheti együttmaradásukat: nagy segítségükre van a közös ima, a közös vallásgyakorlás (ami egy mély lelki kapcsolatot táplál), valamint ha tudatosan gyakorolják az egymás közötti kommunikációt (1-2 hetente egy estét, „minőségi időt” biztosítanak kapcsolatuk ápolására). Nagyon segít a családcsoporthoz tartozás is. Ezért hív a szinódus, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a házaspárok-családok csoportokba kerüljenek.

A fenti gondolatmenetet minden szülőnek meg kellene tanulnia, hogy megértse, miként beszéljen értelmesen gyermekének vagy ismerőseinek a házasság előtti nemi életről. A téma ismerete az elvált szülők számára is nagy segítség, mert ezzel legtöbb esetben meg tudják magyarázni gyermekeiknek, hogy ők azért váltak el, mert nem így készültek. – „De gyermekem, ha te tisztán készülsz, akkor biztosítva lesz házasságod”. Így a gyermek nem fog abban a bizonytalanságban élni, hogy ha szüleim elváltak, nekem is nagy esélyem van erre.

Befejezésül:

A család-szinódus és az AL meghívja az egyházat, a keresztény családokat, hogy adják át a mai társadalomnak a boldog családi életre, és annak megalapozására vonatkozó ismereteiket. A kereszténység ősi tapasztalata és tanítása és az új kutatások eredménye hasonló: napjaink házasságai, kapcsolatai azért mennek tönkre óriási arányban, mert házasság előtti szabados nemi életet élnek, illetve fordítva: a jó házassághoz vezető „biztos út” a tiszta felkészülés. Kevés ennél éltetőbb üzenete van a kereszténységnek a mai fiatalokhoz, párokhoz. Tegyük magunkévá, és ahol tehetjük, adjuk tovább. Életeket menthetünk meg így: fiatalok jövőbeli házasságát. (Tomka F. idézett könyvének terjesztésével is ezt az ügyet szolgálhatjuk.)

Tapasztalat: Egy beszélgetéssorozat végén, amelyen a Biztos Út c. könyvet beszélgették végig a csoport hálaadó csendes imát tartott, majd a vezetők megkérték a résztvevőket, mondjanak néhány szót arról, mit kaptak e találkozó-sorozat által. – A résztvevő 14-16 éves fiatalok arcán derű és öröm volt látható. Ilyeneket mondtak: „Teljesen felszabadultam. Eddig nyomasztott ez a téma, és feszültség volt bennem, kinek is van igaza, az egyházi tanításnak, avagy annak a gyakorlatnak, amit szinte minden film bemutat, s melyet sok ismerősöm, barátom képvisel. Most megértettem. Teljesen érthető és világos lett így!” – „E beszélgetések végére úgy érzem, hogy mostantól merek katolikus lenni. Eddig fejemhez is vágták sokan, hogy ha katolikus vagy, akkor egy elmaradott álláspontot kell vallanod a szex terén. Most látom, hogy ez az igazi, igazolt, helyes út. Boldog vagyok így” – „Mikor e találkozók 3.-4. találkozójához jutottunk már átjárt a bizonyosság. Több barátnőmnek el tudtam magyarázni a tisztaság értelmét. És ketten megértették, és szeretnének még többet beszélgetni erről.” – „Én egy barátnőm hívására jöttem ezekre e beszélgetésekre, de nem vagyok vallásos. Mostanra eldöntöttem, hogy szeretnék csatlakozni az ifi csoporthoz, és szeretnék katolikus lenni.”

Kérdések az elmélkedéshez majd beszélgetéshez:

Foglaljuk össze magunknak, Isten színe előtt állva, az elhangzottakat. Lássuk, mit értettünk meg, és miben támadt esetlegesen kérdésünk. Kérdés esetén nézzük meg újra a fenti szöveget, vagy ha az nem volna elegendő, nézzünk utána a Biztos Út c. kötetben.

Gondoljuk meg, mit tehetünk e fontos téma továbbadásának terén.

Elhatározás: Véssük emlékezetünkbe, hogyan lehet tudományosan igazolni a szex nélküli, tiszta házassági készület jelentőségét. E kérdés döntően fontos serdülő gyermekeink számára (bár számukra szükséges a Biztos Út c. kötet részletes megismerése, még inkább egy annak megfelelő tanfolyamon való részvétel is), és alapvető segítség lehet, hogy irányt tudjunk mutatni ismerőseinknek is ebben az életfontosságú kérdésben.

Záró imádság: Istenünk! Hálát adunk Neked mai együttlétünkért. Közösségünkért, hogy együtt haladhatunk utadon, és együtt hordozhatjuk küldetésünket. Hálát adunk mai témánkért, mely megerősített bennünket egy annyira vitatott és támadott kérdésben, és amellyel irányt mutathatunk gyermekeinknek, ismerőseinknek. Erősíts, hogy érezzük felelősségünket az ilyen témák pontos megtanulásáért, hogy képesek legyünk azokat továbbadni. Add világosságodat gyermekeink emberi és szexuális neveléséhez, hogy a Te Utadra és annak megfelelően boldog életre tudjuk segíteni őket. Vezess minket Lelkeddel, hogy Vele induljunk haza, és legyünk a Te fényednek, az Élet kultúrájának, az új világnak hordozói és követei. Ámen.

Záró ének: Égő tüzes parázs

1 New Science on How Casual Sex is Affecting Our Children, Chicago, Northfield Publishing, 2008

2 Center for Disease Control and Prevention

3 Szendi Gábor: A nő élete. Mit hoz a jövő? Bp 2012. Jaffa kiadó.

4 A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kiadása 2007

5 Szent István Társulat, a 4. kiadás 2012-ben.