0. Bevezetés – Amoris Letitia

Ismerkedés az Amoris Laetitia-val

(család)csoportok számára

Tartalom

Bevezetés

1. Házasság és család a Szentírásban (Az Ige fényében)

2. A családok helyzete – és küldetése ma

3. A házasság szentsége

4. A szeretet a házasságban

5. A szenvedélyes szeretet

6. A termékennyé váló szeretet

7. A családok és a lelkipásztorkodás

8. A gyermekek nevelése

9. Házastársi és családi lelkiség

10. A törékenység kísérése és az irgalmasság

Bevezetés

A Katolikus Egyház nagy tanácskozó „szervei” a néhány évente összehívott Püspöki Szinódusok. Ezeken a világ minden országát képviselő püspökök és szakemberek keresik a választ az adott kor legsürgetőbb kérdéseire. Utóbb két egymáshoz kapcsolódó szinódus 2013 és 2015 között a család helyzetével és a keresztény családok küldetésével foglalkozott. Ferenc pápa e szinódusok eredményeit foglalta össze Amoris Laetitia (ejtsd: amórisz letícia!) avagy „A családban megélt szeretet öröme” c. szinódus utáni apostoli buzdításában, kiegészítve azokat saját mély és útmutató gondolataival.

Mivel e pápai levél sajátosan a családokról és a családokhoz is szól, ajándék a családok számára, ha mélyebben megismerik azt, sőt komolyabb keresztény számára kötelesség-szerű. De ajándék minden keresztény és minden közösség számára is, ha közelebb kerülnek e csodálatos mélységű szinódusi pápai buzdításhoz, hogyan látja ma az egyház a családot, a család küldetését – és minden keresztény küldetését a családokkal kapcsolatban.

A következőkben fejezetről fejezetre végigvesszük a pápai buzdítást, kiemelve annak legfontosabb szempontjait. Reméljük, ez kedvet csinál a teljes levél elolvasásához, átgondolásához is. A következő elmélkedéseinek jelentős része szó szerint idézi az Amoris Laetitiát (olykor kisebb néha nagyobb magyarázatokkal kiegészítve azt). A könyv sorai között található számok a pápai buzdítás pontszámait jelzik.

Tudnunk kell, hogy korábban Szent II. János Pál pápa írt egy hasonló „apostoli buzdítást”, mely az akkori, 1980-as családszinódus gondolatait foglalta össze, és a címe: Familiaris Consortio (ejtsd: Fámiliárisz Konzorció – A családi közösség). E korábbi dokumentum rokon az Amoris Laetitiával, és sok gondolat, szempont megjelenik már benne, melyeket Ferenc pápa idéz is szinódusi levelében. Ferenc pápa apostoli buzdítása tehát szerves folytatása Szent II. János Pál pápa levelének.

A könyv 20 fejezetre osztása annak megfelelően jött létre, hogy a családcsoportok általában havonta találkoznak, azaz évente 10-szer. A 20 fejezet így két év anyaga lehet. Akik kéthetente szoktak összejönni, azok egy év alatt végigvehetik a 20 fejezetet. – Az első 10 fejezet teljes áttekintést nyújt a pápai buzdításról. A második 10 fejezetben azokat a fontos részeket próbáltam ismertetni, amelyeket még mindenképp meg kell ismernünk, hogy teljesebb betekintésünk legyen Ferenc pápa írásába, de nem fértek már bele az első 10 fejezetbe (azaz a 10 találkozóba, tekintettel azok reális időtartamára).