05. A szenvedélyes szeretet

(AL 4. fejezet része)

Bevezető ének javaslatok

Gyönyörű vagy én Uram

Jézus néz rám a két szemedből

Szeretet áradjon köztünk

Tapasztalatok megosztása az elmúlt hónapról – kérdés javaslatok:

Miben sikerült előrelépnünk az egymás iránti szeretetben?

Édesapák, sikerült e több időt szánni házastársatokra, gyermeketekre?

Édesanyák: sikerül-e első helyre (a gyermekek elé) tenni házastársatokat?

Sikerült tennnem(nünk) valamit a más családok iránti szeretet terén?

Bevezető ima: Szentháromság egy Isten, mennyei Atyánk. Te férfinak és nőnek teremtettél bennünket, és ily módon alkottál saját képedre és hasonlatosságodra. Ahogyan az Atya, a Fiú és a Szentlélek három különböző személy és mégis egy Isten, hasonlóképpen akarsz bennünket, házastársakat is eggyé tenni, mint férfit és nőt, külön személyekként és mégis a szeretet egységében. Szeretetünk és egységünk kifejezésére és erősítésére adtad a szexualitás ajándékát, hogy ez is tükrözze a Szentháromság titkát: amelyben az Atya és a Fiú szeretet-egysége „szüli” a Szentlelket. Te azt akarod, hogy a mi testi egyesülésünk is szeretetünk táplálója legyen és termékennyé váljék, hogy megjelenjék a mi életünkben is a harmadik személy, a gyermek. Urunk végtelenül hálásak vagyunk, hogy nem magányra teremtettél minket, hanem kapcsolatra, és hogy te megszentelted és istenivé tetted kapcsolatunkat. Áldd meg szeretetünket, szexualitásunkat, hogy lehessünk ezek által is képmásaid, és részesei isteni teremtő művednek. Ámen!

Szentírási szakasz Ter 1, 26-28 és Ter 2,22-25

Átgondolandó téma

A pápai buzdítás a házasság teljes valóságáról ír, azon belül a szexualitás ajándékáról is. Fontos e témákban megismerni az egyház jelen tanítását, hiszen ennek megítélése a társada­lomban és a kereszténység történelmében is nagy változásokon ment át. 50-70 évvel ezelőtt az egész társadalom, s vele a kereszténység is sokkal tartózkodóbban és félénkebben szólt a szexualitás témájáról, még a házasságon belül is. Az egyház megújultan tekint erre is:

Isten szereti gyermekei örömét

150. A szexualitást Isten teremtette, csodálatos ajándéknak teremtményei számára. Ebben az összefüggésben az erotizmus úgy jelenik meg, mint az emberi szexualitás sajátos megnyilvánulása. 152. Szent II. János Pál pápa sokszor hangsúlyozta, hogy a szexuális testiség „nemcsak a termékenység és az élet továbbadásának forrása”, hanem „megvan benne annak a szeretetnek kifejezésére, amelyben az emberi személy ajándékká válik”. A szeretet erotikus dimenzióját tehát Isten ajándékának kell tartanunk, amely megszépíti a házastársak találkozását.

Erőszak és manipuláció

153. Eközben az is igaz, hogy a szexualitás néha elszemélytelenedik, és a saját ösztönök és vágyak önző kielégítésévé válik. 154. A szexualitás még a házasságban is válhat szenvedés és manipuláció forrásává. 155 Korunkban megnőtt annak a veszélye, hogy a szexualitáson is eluralkodik a „használd és dobd el” mérgező szemlélete. A másik testét gyakran, mint valami tárgyat manipulálják, amely arra való, hogy kielégülést nyújtson. 156. A házastársak szexuális egyesülésének sajátos tettei akkor felelnek meg a szexualitás Istentől szándékolt természetének, ha valóban emberi módon hajtják azokat végre, írja az AL. – Mire kell figyelni ezzel kapcsolatban?

A nő és a férfi szexualitásának különbözőségeiről

Foglaljunk össze néhány sokak számára ismert, másoknak kevésbé ismert tudnivalót a férfi és a női szexualitás különbözőségeiről, amelyek meghatározóak kapcsolatuk terén.

1. A felkészülésről: A férfi ösztönös (hím) igénye a szexuális találkozásra irányul, amely részéről nem kíván különösebb felkészülést. A női szexualitás viszont csak az előzetes személyes kapcsolat után tud beteljesedni. G. Chapman így fogalmaz: „A nő számára a gyengéd érintés, a kedves szavak, a figyelmesség jelentik a szexuális izgalom előkészítését. Ezért számukra a szex nem este a hálószobában kezdődik, hanem reggel a konyhában. A feleség nemi izgalmára döntő hatással van, ahogyan férje a nap folyamán közeledik hozzá. A meghitt kapcsolat csak akkor jöhet létre, ha a házasságot társas és lelki meghittség jellemzi.” (G. Chapman: Családi összhangzattan. Harmat, 2004, 55.o.).

2. A testi egyesülés folyamatáról: Th. Bovet pl. így foglalja össze a férfiban és a nőben zajló folyamat különbözőségét: A férfi számára elegendő a gondolat, vagy pl. a ruhátlan test látványa, hogy ezt követően megvalósulhasson az egyesülés. Ennek során a férfi rövid idő alatt eljut az orgazmusig, majd további rövid idő alatt megszűnik benne a feszültség; s ezután hajlamos arra, hogy visszavonuljon. Ha a férfi csak (állati hím-) ösztöneit követi, és nem a másikra figyelő szeretet irányítja, minden alkalommal súlyos sebet ejt társán, kapcsolatukon.

A nő természete, hogy lassabban jut el a találkozás csúcsára, és később éri el az orgazmust, mint a férfi. Majd élménye hosszabban tart, és a feszültség is lassabban hagy alá. Ha a férfi a feleségére koncentrál, akkor az „utójáték” idején is együtt marad párjával. Ebben a szeretetteli egyesültségben valósulhat meg, hogy „mindkét szerető lény bensője megnyílik, és egyedülálló módon belenézhetnek egymás lelkébe, felfedhetnek egymás előtt olyan dolgokat, amelyekre egyébként nem volt kifejezésük. Problémák oldódhatnak meg minden szó nélkül, és megélik a teljes közösséget. Szellemi értelemben is érvényesek ilyenkor rájuk a bibliai kifejezések, hogy „a kettő egy test lett” (Ter 2,24), és hogy a férj új módon „ismerte meg feleségét” (Ter 4,1) (Th. Bovet: Felette nagy titok, Vigília Kiadó, 2002. A szerelmi közösség c. fejezet!)

A házasság-gondozással foglalkozók gyakran találkoznak olyan házasságokkal, amelyekben mindketten szenvednek, mert a feleség gyakran visszautasítja a testi egyesülést. Eközben a férj nem veszi tudomásul, hogy párja elsősorban a veszekedésekkel teli napok estéjén (vagy a folyamatosan feszült kapcsolat következményeként) utasítja el az intim találkozást. És mivel kapcsolatuk régóta sebzett, nem képesek megbeszélni kölcsönös igényeiket, és mind jobban elhidegülnek egymástól.

Ha a felek ilyen sebeket élnek meg, fontos, hogy beszéljenek egymással intim kapcsolatukról. Ha a feszültség több éve tart, mindketten olyannyira a másik szeretetlenségének vélik a helyzeteket, hogy előszöris kölcsönösen meg kell érteniük, hogy a másik magatartása gyakran nem szándékos szeretetlenségből, hanem a kapcsolatuk törvényeire vonatkozó tudatlanságból vagy figyelmetlenségből származott. Ilyenkor általában szükségük van arra, hogy külső tanácsadóhoz, súlyos esetekben szakemberhez forduljanak. (Fontos és kevéssé ismert részletekig menő szakkönyv a témában: Cl. és J. Penner: A szexualitás ajándéka. Harmat, 2006.

A szeretet átalakulása

Középkorú vagy idősebb férfiak gyakran panaszolják, hogy feleségük szexuális érdeklődése megszűnt. Szükségszerű-e ez? A házasságkutatók NEM-el válaszolnak, s így fogalmaznak: Ha a párkapcsolatot az évek során ápolják, korról-korra új típusú gyengédség jelenik meg, és ők folyton felfedezik az élet új intimitását. Ez biztosítja az intim, testi találkozásoknak is új szépséget, életkortól függetlenül (Vö. M. és R. Scotto: Szexualitás és gyengédség. Új Város K. 2014. 36.). – A felvetett kérdéssel foglalkozik a pápai levél is, és széles távlatokban válaszol rá:

163. Korunkban az élet meghosszabbodásával a bensőséges kapcsolatot és összetartozást meg kell őrizni negyven, ötven, hatvan éven át, és ez magával hozza annak szükségességét, hogy többször is megújítsák egymás választását. Lehet, hogy a házastársat már nem vonzza olyan intenzív szexuális vágy a másikhoz, ám mégis örömét leli abban, hogy ő a párjához tartozik, s hogy a másik őhozzá. Ő a társa az élet útján, akivel együtt meg lehet küzdenie a nehézségekkel és örülni lehet a szép dolgoknak. Ez is kielégülést kelt, mely betölti a házastársi szeretet sajátos vágyát. Érzelmeink egy életen át nem lesznek ugyanolyanok. De lehet egy erős, közös tervünk, hogy elköteleződünk egymás szeretetére, és egységben élünk, amíg a halál el nem választ bennünket egymástól. Így mindketten a személyes növekedés és változás útját járják. És ezen az úton a szeretet megünnepel minden lépést és minden új szakaszt. 164. De mindez lehetetlen, ha nem hívjuk segítségül a Szentlelket, ha nem kérjük mindennap az ő kegyelmét, ha nem keressük az ő természetfeletti erejét, hogy árassza tüzét a szeretetünkre minden új helyzetben.”

Életpélda: 1. példa. 50 év körüli házaspár jött tanácsot kérni a fent bemutatott problémával, mivel a testi kapcsolat már évek óta alig működött közöttük, s ez kölcsönös elhidegülést hozott magával. Beszélgetés közben itt is nyilvánvalóvá vált, hogy a férj egyáltalán nem volt tudatában az imént mondott szabályoknak. A feleség szerint ugyan ő többször biztatta férjét, hogy nézzen utána e törvényszerűségeknek, de a férj nem vette komolyan e kéréseket, csak az elutasítás eszközeinek vélte azokat. Néhány beszélgetés után sikerült felismertetni velük, hogy a mindkettőjükben él még az egymás iránti szeretet. Elkezdték gyakorolni a heti személyes párbeszédet (még ha eleinte általában inkább legfeljebb kéthetente jutottak is hozzá), és ebben beszélgettek szexuális kérdéseikről is, a fent ismertetett szabályok fényében. Néhány találkozó után a házaspári-közvetítővel, újra el tudták kezdeni a normális testi kapcsolatot – amelynek előkészítője az egymás iránti figyelmesség növekedése volt.

2. példa: Nemzetközi előadásairól, kutatásairól ismert neves egyetemi tanár felesége sclerosis multiplexben szenvedett. 60 éves kora körül képtelenné vált már arra is, hogy felkeljen, WC-re kimenjen vagy maga étkezzen. Közben a látása is elhomályosult. Egy ideje már természetesen lehetetlenné vált közöttük a szexuális élet is. Nappal egy ápoló volt segítségére, de este és éjszaka férje volt mellette, aki anyai szeretettel gondozta és szolgálta ki őt. Mindketten mély hittel élték meg az eseményeket, és azt hogy házasságuk életre szóló (őt el nem hagyom, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajában), és Jézus jelen van közöttük a házasság szentségi kegyelme által. Este és reggel együtt imádkoztak, és minden nap átadták Jézusnak a feleség állapotát. Esténként rendszeresen beszélgettek arról, hogy ki-ki a saját helyzetében hogyan élt ma Istennel. A férj sokszor olvasott fel feleségének a Szentírásból vagy lelki olvasmányokból. Gyermekeik és közeli családtagjaik megrendülten élték át – még további közel tíz éven keresztül, a feleség haláláig – mély házastársi szeretetüket, szerelmüket.

Csend – elmélkedjünk, mit mondtak számomra az olvasottak. Néhány segítő kérdés:

Hogyan éljük meg intim kapcsolatunkban szeretetünket és egységünket, amely a Szentháromság titkát és egységét hivatott tükrözni-megvalósítani, emberi keretek között?

Hol kell javítanunk életünkön és házastársi kapcsolatunkon, hogy mindig az önátadó szeretet vezessen bennünket, és ennek tanúi lehessünk gyermekeink és ismerőseink számára?

Beszélgetés házaspárok között, majd közös megosztás.Az előbb átelmélkedett két pontról. – Ha van idő, feltehetjük a kérdést: Van-e ismerőseink között olyan házaspár, amelynek segítséget nyújthatnánk az olvasottak alapján?

Befejezés, és elhatározás: Jövő hónapunkra foglaljuk össze a mondottakat, a II Vatikáni Zsinatnak és II. János Pál Familiaris Consortio-jának szavaival: „Az ember nem tudja megtalálni önmagát, csak önmaga őszinte odaajándékozása által” (GSp 24,3). „A nemiség csak akkor nyilvánul meg igazán emberi módon, ha kiegészítő része annak a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő teljes önmagát elkötelezi, kölcsönösen és mindhalálig” (FC 11).

Záró ima Istennek szent Fia Jézus! Te sok esztendőn át Családban élted rejtett életedet. Szent Családod így az összes keresztény családok példája és ősmintája. Szent József, a Szent Család őre! Segítsd, oltalmazd és világosítsd meg az édesapákat és a családokat.

Szűz Mária minden kereszténynek, és sajátosan az édesanyáknak példaképe. Te, aki az Egyház Anyja is vagy, légy a “családi egyházak” Anyja! Hogy a Te anyai oltalmad alatt legyen minden keresztény család valóban “kicsi Egyház”, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus titka, az intim kapcsolatok kegyelmi ajándéka által is. Mária, Te, aki az Úr szolgálóleánya vagy, légy példaképe a szülőknek, hogy az Isten akaratát alázatosan, készségesen, és teljes szeretetben tudják teljesíteni. Mária, a kereszt alatt álló fájdalmas Anya, taníts elviselni fájdalmainkat is, és különösen töröld le mindazok könnyeit, akiket gyötörnek házasságuk vagy családjuk sebei.

Úr Jézus, a mindenség Királya és a családok Királya! Légy jelen otthonainkban és minden keresztény otthonban. Te a Szentháromság szeretet-kapcsolatára és egységére hívtál minket. Add meg nekünk, házaspároknak hogy egész életünkben, és testi kapcsolatunkban is, a Szentháromság egységének titkát éljük meg, és ennek fényét sugározzuk gyermekeinkre és környezetünkre. Add, hogy így is közreműködjünk abban, hogy Isten országa eljöjjön közénk. Ámen (Szent II. János Pál pápa gondolataiból, a FC utolsó pontja alapján).

Záró ima – imádkozzuk el a bevezető imát, amely most érthetőbbé válik majd

Ének – elején jelzettekből