Nagyböjt 2015

pdf-300x277

Nagyböjt 2015 (B év)

Ferenc Pápa írja: „Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal.” (EG 3. – Ezentúl a zárójelbe tett számok Ferenc pápának az Evangelii Gaudium = Evangélium Öröme apostoli levelének pontjait jelölik.) Idei Nagyböjtünkben szeretnénk mindenekelőtt a Megváltó Jézussal találkozni. Ha vele igazán találkozunk, akkor ujjong fel bennünk a hála az Ő szeretetéért, és fakad fel a vágy, hogy „evangelizáljunk”, hogy továbbadjuk örömét!

Nagyböjt 1. vasárnap, febr. 22. „Térjetek meg, higgyetek a megváltás jóhírében!” (Ev)

Jézus a barátom – mondjuk néha. Igaz is, de tévedés is! Ő mindenekelőtt Isten! Ő halt meg értem bűnösért. Ő az Újszövetség középpontja, a Megváltó. Ő tett minket Isten létére testvéreivé, barátaivá (Erről szól a szentlecke!) Csak Általa nevezhetjük magunkat az Ő testvéreinek, az Atya gyermekeinek, aki így lett a mi Atyánk is. Csak Általa imádkozhatjuk tehát: Mi Atyánk. – Mindez a megváltás jóhíre, az Evangélium.

Feladat: Minden reggel az értünk meghalt és föltámadott Megváltó Jézushoz imádkozz! Adj hálát, hogy Ő megváltott, meghalt értünk. Ő legyen szent negyvennapunk középpontja.

Mit jelent megtérni? Egy hívőt Jézus mindennapos előre-lépésre hívja, nem a helyben-járásra.

Válassz ki egy önmegtagadást (vagy váltogathatod is azt), amely végigkísérheti egész nagyböjtödet. Jézus is böjtölt. Ábrahám kész volt feláldozni Izsákot (Olvasmány).

Az önmegtagadás figyelmeztessen Jézusra, szeretetére, és felajánlhatod azt a szenvedő Jézusnak. Egyszerű elhatározást válassz, amit képes vagy megtenni és a javadra is válik: Pl. minden másnap nézem csak meg az interneten leveleimet, hétköznap nem nézek tv-t, helyette játsszunk a családban (vagy olvasok, segítek). Hétköznap (a liturgikus vagy családi ünnepek kivételével) lemondok az édességről, vagy a cigarettáról stb.

Legyen heti terved: Szerezzünk minden nap örömet egy olyan embernek, aki épp nehéz számunkra, aki talán ellenségünk. Vagy legalább „imádkozzunk azért, akire haragszunk!” (109) Szeresd azt az osztálytársadat, munkatársadat, szomszédodat, aki csúnyán beszél, káromkodik (ki tudja hogy tanulta meg, vagy milyen seb van a szívében). Tudd, hogy szereteteddel Jézust viheted közelebb hozzá!

Ahol lehet, tervezzük meg a rendszeres családi esti imát, beszélgetést az elhatározásokról (és játékot).

Nagyböjt 2. vasárnap. febr. 29. „Jézus színében elváltozott előttük.” (Ev)

Jézust olyan ragyogóan kellene látnunk minden gyónásban, és gyónás után, mint a színeváltozáskor az apostolok látták Őt. És olyan boldogoknak kell lennünk, mint az apostoloknak, mert így eltölt bennünket Jézus győzelme.

De ennek feltételei vannak: – Vétkeinkkel az Isten-Jézust feszítettük keresztre. Csak az igazi bánat teszi hatékonnyá a bánatot, a gyónást. Ábrahám kész feláldozni gyermekét Istennek imádásként. Nekünk csak gyengeségeinket kell feltétel nélkül átadni neki, és végtelen biztonsággal, hogy Ő önmagát adja nekünk. Az esti imában akkor valódi a bánat, ha lélekben leborulunk az értünk meghalt Megváltó elé, és végtelen hálával átadjuk neki minden gyengeségünket. – És bár érezzük tehetetlenségünket, mégis elhatározzuk, hogy új életet kezdünk, mert hiszünk Benne, hogy Ő ad erőt. – Az új élet útja pedig mindig a szeretet útja:

Feladat: Minden este így bánd meg hibáidat. Nézz Jézusra, mint aki maga a Végtelen Isten: aki Őt látja, látja az Atyát. Adj hálát, hogy Ő minden jó gyónással vezet egyre felfelé, a menny felé. Tervezd meg, hogy a héten, vagy nemsokára meggyónsz.

Ábrahám kész volt fiát feláldozni. Áldozd fel Jézusnak legjobban hozzád nőtt hibádat. Pl. Lusta vagy, ugorj ki első szóra az ágyból! – ha engedetlen vagy – engedelmeskedj első szóra! Dühösen szoktál szólni valakikhez? – minden nap dicsérj meg valakit (főleg azok közül, akikkel veszekedni szoktál) stb.

Nagyböjt 3. vasárnap Márc. 8. Jézus szembefordul a kufárokkal, a farizeusokkal, mert vallásosságuk nem élő, ezért nem él bennük a templom tisztelete sem. (Ev)

Jézus megtérést, lángolást vár tőlünk is. Ha örömteli, élő a vallásosságunk, akkor fakad bennünk a vágy, hogy hitünk örömét továbbadjuk másoknak, figyelmeztet Ferenc pápa is.

Feladat: Ferenc pápa (Jézus hívásának megfelelően) az apostolkodásra hív: ennek első lépése mindig a szeretet. Minden nap szerezz örömet egy iskolatársadnak, munkatársadnak, vagy akinek érzed, hogy különösen szüksége van szeretetedre. Tudatosítsd: hogy Jézus szeretetét adod, és kérd Őt, ébressze fel (vagy újítsa meg) a hitet embertársadban, és esetleg később megkérdezzen majd hited, szereteted forrásáról.

Nagyböjt 4. vasárnap Márc.15. Isten „Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, amelyeket Isten előre rendelt, hogy bennük éljünk.” (Lecke)

Mit jelent ez: hogy előre rendelte a jótetteket? Isten Jézusban megálmodta életünket. Látja a mai napomat, és a sok lehetőséget, amikor jót tehetnék és evangelizálhatok (továbbadhatom Jézus örömét). Aki nem teszi meg a jót sötétségben marad (Ev), de „aki az igazságot cselekszi, a világosságra jut”. Az ilyennek megtelik a lelke Jézus Fényével, majd átadja ezt a Fényt másoknak!!!

A héten folytassuk a napi önmegtagadások gyakorlatát is. És találjuk meg az evangelizációnak (a hit továbbadásának) szeretet-tetteit, amelyet Jézus előre rendelt számunkra. Találjunk minden nap egy felebarátot, akinek örömet szerezhetünk – és tudatosítsuk, hogy ezzel evangelizálunk, Jézust adjuk számára: és ha kitartunk a másik szeretetében, előbb vagy utóbb szólhatunk neki Jézusról, a hittanról stb. is.

Nagyböjt. 5. vasárnap Márc. 22. „Ha a búzamag nem hal el, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Ev)

A megváltó Jézus lehetővé tette, hogy nekünk is minden tettünk termést hozzon testvéreinknek javára (ha megöljük magunkban az önzést, és győz bennünk a szeretet). Ez az evangelizációnak az útja is.

A böjt, önmegtagadás, a szeretet tettei mind követelnek egy kicsiny meghalást magunknak, és százszoros termést hoznak. A szeretet tettei az evangelizáció közvetlen tettei, de az önmegtagadásokat, imákat is felajánlhatjuk embertársaink megtéréséért.

Feladat: Újítsa meg örömünket a bizonyosság, hogy nagyböjti önmegtagadásunk és minden szenvedésünk termést hozhat. És termést hoz minden szeretetből vállalt lemondásunk. Határozzuk el a héten: minden nap szerzek valamit embertársaimnak, olyankor is, amikor ezért le kell mondanom valamiről (Evangelizáljunk iskolában, munkahelyen, szomszédságunkban – és családunkban is adjuk tovább Jézus örömét: evangéliumát.)

Virágvasárnap Márc. 29. Jézus Krisztus Isten létére „kiüresítette magát… megalázta magát, és hasonló lett minden emberhez.” (Szentlecke).

Jézus kicsivé vált, hogy mindenkit magához emeljen. Erről szól az egész Nagyhét is. És mi mit tegyünk? A Szentírás tanácsa: „Tekintse egyiketek a másikat magánál kiválóbbnak!” (Fil 2,3-8). Bőrünkben van az önzés: küzdünk azért, hogy mi legyünk a legjobb tanulók, sportolók, legszebb lányok, legértékesebb férfiak stb. És örülünk, ha nagyobbnak tekinthetjük magunkat másoknál. – Próbálj a szenvedés és feltámadás hetében szembeszállni önmagaddal: vedd észre a szépet valakiben, akit a legkisebbnek tartanak az osztályban, családban, környezetedben, és dicsérd meg. (Kérd ehhez Jézus segítségét, látásmódját). Így add tovább Jézus szeretetét.

A SZENT NEGYVENNAP – A CSALÁDBAN

a.) Közös családi ima:

A külső formák segítségünkre lehetnek, amelyek a szent 40 nap titkaira emlékeztetnek, illetve a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak.. Pl. házi oltár, vagy az asztalon kereszt, töviskoszorú, gyertya, esetleg lila terítő.)

Amint az adventi koszorú körül sok család összeül hetente imádkozni (néhol hetente többször, vagy naponta), próbáljunk a szent 40 nap alatt is pl. gyertya és töviskoszorú körül, közösen imádkozni, beszélgetni – a nagyböjt titkairól és elhatározásainkról.

b.) Választhatunk családi elhatározásokat, pl.:

– péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);

– közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá alakíthatják);

– heti TV mentes este – amikor a család közös imát, “liturgiát” tart pl. az alábbi rend szerint;

– esetleg egy másik TV mentes nap – közös családi játék céljára;

– közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;

– nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda valakiknek vagy a karitásznak;

A családi összejövetelek liturgiája hasonló, mint az adventi koszorú körüli liturgia:

1. Nagyböjti ének: vö. Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.

2. Szentírásolvasás: választhatók János első levele a napi olvasmányok; a vasárnap olvasmányai; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7; 49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11; Jer 17,5-10;Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46;Lk 18,9-14;

3. Beszélgetés: arról, hogyan éltük a napi elhatározást…

4. Befejezés: imádság – akár saját szavainkkal fogalmazzunk meg, akár a Miatyánk; vagy egy ének.