Nagyböjti terv

Nagyböjt a Család Évében

2011

Egy keresztény család az Egyház ragyogó, mosolygó arca,” írja VI Pál pápa. – Hogyan tehetjük még inkább ragyogó, mosolygó arccá családunkat az elkövetkező szent 40 napban? Hogyan fedezhetjük fel egyre jobban, amit Isten rólunk, családunkról tervezett? Hogyan tudjuk követni az utat, amelyet Ő öröktől fogva elgondolt rólunk, amelyben beteljesítjük az Ő isteni tervét? Ebben szeretne segíteni nektek az idei nagyböjti terv.

Hamvazószerdával kezdjük meg a szent 40 nap alapgyakorlatait:

Minden vallásnak vannak a formái az imádkozáshoz. Az ősi katolikus imaforma a térdelés. E nagyböjtben segíthetné lelki leborulásunkat Jézus előtt a TÉRDELÉS – egyéni és családi imáink alkalmával.

A közös családi imahely kialakítása lila terítővel, a feszület, töviskoszorú, vagy a jó elhatározások felírására szolgáló lapocska mind segíthetnek. Családi közös imák, erénygyakorlatok megbeszélése, szentírás olvasása mellett jó, ha terveztek alkalmat családias beszélgetésekre, játékra is. Ha egyedül vagy, vagy csak néhányan vagytok hívők a családban, még inkább éljétek jól e szent időt, családotok megszentelésére.

1) Mindennap legalább egyszer tégy valamit külön szeretetből (különösen családodban!). Este gondold át, mi sikerült. Adj hálát, majd kérj bocsánatot, s így örömteli lélekkel zárd a napot.

2) Határozd el, hogy a szent 40 nap során mindennap megtagadod magad valamiben: lustaság, édesség, internet, film-nézés stb. terén, hogy életed rendezettebb legyen. Lehet egy-egy hétre vagy akár az egész nagyböjtre is megtervezni a lemondást, ha nehéz napról napra valami újat kitalálnod.

1. vasárnap – „Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt 4,10)

A sátán, a divat, és fogyasztói környezetünk elvárásai kísértenek. A különböző életkoroknak is vannak közös és vannak más-más kísértései. – Jézus megkísértései a legjellemzőbb támadások, amelyek bennünket is érnek: Egyél, amikor nem kellene! Mutasd meg, hogy erősebb, tehetségesebb vagy, mint mások! – Légy a leghatalmasabb, a legokosabb! Mutasd meg, hogy nagyobb vagy, mint a többiek! – Gondold át, hol találkozol te ezekkel a kísértésekkel. – Ha szembeszállsz velük, sok embert megmenthetsz, amint Jézus tette! Ha bedőlsz a kísértésnek, sok embert sodorsz magaddal, amint Éva és Ádám tették. Elhatározás: Komoly reggeli ima. Nézz előre szembe Isten mai tervével és a kísértésekkel és. Úgy indulj neki a napnak Jézus örömével: hogy ma örömet viszel a világba. Büszkeségedet tedd ma félre, és indulj alázattal: szerezz örömet, szolgálj, vedd észre a jót másban, és dicsérj meg másokat. – A fent jelzett „alapgyakorlatok” működnek? Újítsd meg, illetve gyakorold őket.

2. vasárnap – „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége…” (Ter 12,2) – ígéri Isten Ábrahámnak.

Ábrahám hitt Isten hívásának, elhagyta mindenét és Isten útjára lépett. Igent mondott Mária is. Jézus egész élete IGEN volt: keresztig tartó Igenjével hozta a földre a mennyet, s ezzel váltott meg bennünket.

Istennek van egy mennyei terve rólunk is. Életünk legnagyobb sikere, ha meg tud valósulni, amit Ő rólunk álmodott. Ő jelzi, mit kell tennünk: jelzi lelkiismeretünk által, a keresztény tanítás által, szüleink, , életünk körülményei által, sajátos módon lelkivezetőink által. A mi szabadságunk, hogy mondhatunk igent, és nemet.

Néha ijesztő Igent mondani – amint ijesztő volt első pillanatra Ábrahám vagy Mária számára. Még Jézus is ismerte az ijedtséget, amikor kérte: „Atyám, múljék el e pohár”. – De a végső szavuk: legyen meg a Te akaratod, legyen nekem a te igéd szerint (Lk 1,38)

A végső szó a hité, az örömé: mert Isten jobban tudja, mint én. Rábízhatom magam. Ő a végtelen Szeretet.

Jézus a Tábor hegyén megmutatja tanítványainak a menny ragyogását: Aki teszi Isten akaratát, az a mennybe lép. De mindennap fel is kell vennie a keresztet – erről beszélgetnek a hegyről lemenet.

Elhatározás: Minden reggel átimádkozom, hogy ma az a legszebb számomra, ha megteszem Isten akaratát, ha kimondhatom: legyen nekem a te Igéd szerint. Különösen kész vagyok Igent mondani, ha valami nehéz. Akkor hozzám is szól az ígéret: „benned nyer áldást a föld minden nemzetsége”.

Ebből a hitből merítek erőt, hogy meghalljam Jézus kérését, amikor egy embertársam kér valamit: és hogy mondjak erre IGENT (elsősorban szüleimnek, családtagjaimnak).

3. vasárnap – „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött” (Jn 4,34)

A zsidók zúgolódnak, mert kevés a víz. A szamariai asszony nem veszi észre, ki az, aki vizet kér tőle. – Hányszor mi is csak zúgolódunk, és nem vesszük észre, hogy ebben a helyzetben is Jézus áll mellettünk, ő szól hozzánk. Bár hallgatnátok ma Isten szavára; népem ne légy keményszívű! – figyelmeztet a zsoltár. Jézusnak eledele, tápláléka, öröme viszont – az Atya akarata. Vajon nekem is „eledelem”, örömem ez?

Elhatározás: E héten minden nap, minden nehézségben, bosszúságban köszönteni akarom Jézust, és dicsőíteni őt. – Sokszor használunk csúnya indulat-szavakat. Az igazán hívők, s persze a szentek begyakorolták magukban, hogy minden kellemetlenség után azt mondják: Jézus, szeretlek; vagy: Jézus neked adom; vagy csak: Neked! – Ha már kicsúszott szánkon a rossz szó, utána még mindig legyőzhetjük jóval a rosszat; annál inkább mondjuk ki ilyenkor: Jézusom szeretlek, dicsőítelek! Neked! Te vagy a Mindenség Ura. Úr vagy akkor is, amikor én nem veszlek észre. – Így a Feltámadott fog ragyogni minden sötétségünkben. És a világ is meglátja Őt: ha minden homályunkban az Öröm győz bennünk. S ebben az Egyház mosolygó arca családunk is!

4. vasárnap – Öröm vasárnapja. Adjunk hálát a szent 40 nap eddigi kegyelmeiért. Vizsgáljuk meg, hogyan sikerült eddig élnünk. És új odaadással éljük a bűnbánati idő hátralevő részét.

Valaha sötétségben voltatok, most Világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a Fény Fiai” (Ef 5,8)

Jézus megnyitja a vak szemét. A vallásos farizeusoknak pedig azt mondja: „ti vagytok az igazán vakok, mert azt mondjátok, hogy láttok” – ezért nem kéritek, hogy Isten nyissa meg szemeteket. Így megmaradtok bűnötökben.

Észreveszem-e, hányszor vagyok vak, hányszor voltam szeretetlen, hány embert megbántottam? Hányszor nem látom, és nem adom tovább Isten Világosságát. Minden reggel, minden esti imában – adjak hálát, ha megláttam Isten fényét, és kérjek bocsánatot, hogy sokszor vak vagyok. Ha alázattal beismerem kicsinységemet, ha imámban így borulok Isten elé, felébred bennem a vágy, hogy igazán lássak: hogy úgy éljek, mint a Fény fiai.

Elhatározás: Minden napi imámban adjak hálát, de valljam is meg, hogy hibáztam, és kérjek bocsánatot Jézustól. Kérjem, hogy nyissa meg a szemem! De Istennel csak akkor engesztelődhetek ki, ha embertársaimmal is kiengesztelődök! Gyakoroljam e héten: hogy elsősorban családomban (vagy közeli baráti körömben) kérjek bocsánatot azoktól, akiket ma, vagy korábban megbántottam.. Vegyem észre, hogy naponta van bocsánatot kérni valóm Istentől és emberektől (a piciny sértésekért, szeretetlenségekért is!). Bocsánatkérés lehet az is, ha „jóvátételül” valami örömet szerzek. Így Isten Fényét viszem másoknak, és Isten mind jobban megnyitja az én szememet is. – A bocsánatkérés a szeretetnek egy pótolhatatlan „nyelve”, írja Chapman új könyve. De korábban ezt Jézus mondta, és mi is minden misében mondjuk: „engesztelődjetek ki szívből egymással!”

A gyónás az Istentől való bocsánatkérésnek (és emberekkel való kiengesztelődésnek is) kegyelmi helye. Előzze meg komoly lelkiismeretvizsgálat, és konkrét elhatározások: milyen konkrét lépéseket tervezek megújulásom érdekében (Isten kegyelmével, és saját odaadásommal is). Így lehetek Világosság az Úrban.

5. vas „Jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él…” (Róm 8,10)

A húsvét titka, hogy Jézus meghalt értünk: azért, hogy mi Vele feltámadott életet élhessünk. Ő ki akar hozni bennünket önzésünk, régi emberségünk sírjából. Így – bár testünkben hordozzuk még a bűn miatt a halál nyomait – Benne, és a Lélek által, mégis feltámadott életet élhetünk.

Gyakori kérdés: Érdemes-e újrakezdeni, ha annyiszor visszaesünk ugyanabba a hibába Pál sokadszor kérdezi az Úrtól, hogyan szabadulhatna meg folyton visszatérő gyengeségeitől. Ő ezt válaszolja: Elég neked az én kegyelmem. Az én erőm a te gyöngeségedben mutatkozik meg (2Kor 12,9) – Mártának pedig azt mondja: aki bennem hisz, annak máris örök élete van. És a bűneink? – „Ne aggódjatok! Keressétek ma Isten Országát, és mindent megkaptok hozzá”, mondja Jézus. Éljük ma a jelen pillanatot!

Elhatározás: Imáidból, és minden újrakezdésből indulj Jézusba vetett hittel. Minden botlás után, „győzd le jóval a rosszat!” „Mi átmegyünk a halálból az életbe, ha szeretjük testvéreinket!” – Szeressünk egy jó tettel, egy jóvátétellel, bocsánatkéréssel. Így lesz Ő bennünk a Feltámadás és az Élet.

Nagyhét – „Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te!” (Mk 14,36). – A Nagyhét a szent 40 nap beteljesülése: A szent három napon minden este törekedjünk örömmel részt venni az év legszebb liturgiáin. – Legyünk együtt Nagycsütörtökön az utolsó vacsora termében Jézussal! Nagypénteken járjuk végig Vele a Keresztutat. Nagyszombat éjszakáján ünnepeljük a Feltámadás misztériumát és katekumenjeink szentségekhez járulását!

Feladat: Jézus szenvedése előtt kéri az Atyát, hogy ha lehet, múljék el ez a pohár. De azonnal hozzáfűzi: Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te! Éljük a héten Jézussal együtt ezt az igét. Minden nap, és különösen a nehéz helyzetekben mondjuk ki mi is. Próbáljuk dicsőítve és örömmel kimondani. Mert ez a legnagyobb ajándék, amit Jézustól kaptunk: hogy így részt vehetünk Krisztus megváltó áldozatában, kegyelmének kiárasztásában.

Szent 40 napunk begyakorlása annak, hogyan kell jobban élnünk Jézussal. A nagyhét közös imái során, tervezzük meg, hogyan tudnánk folytatni (és megtartani) húsvét után is legalább néhányat azok közül a gyakorlatok közül, amelyeket a szent 40 nap alatt megéltünk. Pl. a rendszeres családi imákat, a reggeli elhatározással (igével) való közös indulást és annak esti megbeszélését, a napi legalább egyszeri örömszerzést; időnként tv-mentes napot stb.? Ne túl sokat határozzunk el, de néhány legfontosabbat igen. Így készüljünk húsvétra, hogy húsvét után is élő maradjon a Jézussal kötött új szövetségünk.