Evangelii Gaudium – rövid kivonat (Ébresztő)

Evangelii Gaudium

Ferenc pápa

Kedves Testvérek!

E számunk bevezetőjeként elmélkedjünk Ferenc pápa gondolatairól, amelyeket az Evangelii Gaudium c. apostoli levelében írt le számunkra. Minden sora nekünk szól és ugyanazt a lelkiséget fogalmazza meg, amelyet mi is élni szeretnénk. Amíg a magyar fordítás megjelenik, ízleljük legalább ezeket a kiemelt (és közösségünk számára nagyon ismerős) gondolatokat.

Szeretettel, Feri atya

1. Az Evangélium öröme betölti mindazok szívét és életét, akik találkoztak Jézussal… Szeretnék megszólítani minden hívőt, hogy meghívjam őket az evangelizációnak egy új szakaszára, amelyet ez az öröm jellemez…

 3. Arra hívok minden keresztényt, újítsa meg még ma személyes találkozását Jézussal. Vagy legalább döntse el, hogy keresni fogja Őt nap, mint nap, szüntelenül.

6. Örömünk egy bizonyosságból születik, hogy végtelenül, mindenek felett szeretve vagyunk. Megértem azokat, akik szomorkodnak a súlyos nehézségek miatt, mégis, lassanként helyet kell engedni a hit örömének, még a legkeményebb gondok között is:  Az Úr irgalma nem fogyott el. Minden reggel újjáéled az ő hűsége. (Siral 3,17.21-23)

9. A jó mindig arra irányul, hogy kommunikálja önmagát. Az igazságnak és a jóságnak megtapasztalása egyre inkább érzékennyé tesz a többiek szükségleteire.  – Szent Pál meghív: Krisztus szeretete sürget minket (2 Kor 5,14); Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot! (1Kor 9,16).

10. Valójában azoknak gazdagodik leginkább az élete, akik szenvedélyes szeretettel vetik bele magukat abba a küldetésbe, hogy életet adjanak másoknak.

28. A plébánia- a közösségek közössége, ahová a szomjasak inni mehetnek. – Legyenek a plébániák olyan élő közösségek, amelyeknek építésében részt kapnak a hívők, és amelyek teljességgel a misszióra irányul.

91. A hit és az evangelizáció egyetlen útja, hogy megtanulunk találkozni a többiekkel… De ehhez meg kell tanulnunk felfedezni Jézust embertársaink arcán… És meg kell tanulnunk szenvedni is, átölelve a keresztrefeszített Jézust, ha jogtalan támadás, hálátlanság ér bennünket. Soha sem szabad belefáradnunk abba, hogy a testvériséget válasszuk.

92. Ez egy misztikus és szemlélődő testvériség, amely fel tudja fedezni a felebarát szent nagyságát, amely Isten szeretetébe kapaszkodva el tudja viselni az együttélés fájdalmait, amely ki tudja nyitni a szívét Isten szeretetére, hogy ezáltal mások örömét keresse… Krisztus tanítványainak hivatása, hogy közösségben éljenek!… Ne engedjük, hogy elrabolják tőlünk a közösséget!

99. Erről ismerik meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást

100. Akik látják egy autentikusan keresztény- és békében élő közösség tanúságtételét, ez mindig olyan fény számukra, amely vonz.

101. Kérjük az Urat, hogy érttesse meg velünk a szeretet törvényét! ’Ne engedd, hogy győzzön rajtad a rossz, te győzd le a rosszat jóval!’ (Rom12,21) – Néha mindnyájan megharagszunk. Vannak antipatikus emberek. Mondjuk ki ilyenkor legalább az Úrnak: Uram most haragszom erre vagy arra, de szeretnék imádkozni érte. Ha imádkozunk azért, akire haragszunk, ez egy igazi lépés a szeretet felé, és ez az evangelizációnak is egy lépése. Cselekedjünk így!

177. Az evangélium központja a közösségi élet, és a mások iránti elköteleződés. A hit hirdetésnek akkor van visszhangja, ha a középpontja a szeretet.

149. Az Igéhez tanulékony és imádságos lélekkel kell közelítenünk, hogy behatolhasson gondolatainkba, érzelmeinkbe, és egy új mentalitást szüljön bennünk.

174. Az egész evangelizáció arra épül: hogy meghallgattuk az Igét, átelmélkedtük, megéltük… majd tanúságot teszünk róla. Az Igének mind inkább minden egyházi cselekvés szívévé kell válnia.

175. Az evangelizáció megkívánja, hogy családias kapcsolatban legyünk Isten Igéjével.

270. Olykor érezzük a kísértést, hogy úgy legyünk keresztények, hogy közben távolságot tartunk az Úr sebeitől. Jézus azonban azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, hogy megérintsük a többiek szenvedő létét.

121. Ha felfedeztél valamit, ami neked segít élned, ami neked reményt ad, azt át kell adnod másnak.

128. Vigyük az Evangéliumot azoknak, akikkel minden nap találkozunk. Minden beszélgetésünkben megvalósulhat egy rejtett igehirdetés…. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy folyamatosan készen állunk elvinni másoknak Jézus szeretetét…

272. Ha növekedni akarunk a lelki életben, misszionáriusokká, hit-hirdetőkké kell válnunk.