Életrajz

tomka_ferenc

Tomka Ferenc dr. teol. katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár

 • Budapesten született 1942. június 26.-án. A pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett.
 • Doktori fokozatát a Hittudományi Akadémián szerezte 1966-ban. Rómában folytatott szociológiai tanulmányokat az Angelicum Egyetemen, ahol 1975-ben szociológiai doktorátust szerzett.
 • Vácott szentelték pappá a váci egyházmegye címére 1965. június 20-án. Ezután káplán lesz Szabadszálláson, 1968-ban Tiszakécskén, 1969-ben Felsőgödön.
 • 1973-ban teológiatanár az Egri Hittudományi Főiskolán, 1976-ban a budapesti Hittudományi Akadémián magántanár, 2004 márciustól a lelkipásztorkodás-tan egyetemi tanára.
 • 1989-ben plébános Budapest–Káposztásmegyeren.
 • 1989-ben az Országos Lelkipásztori Intézet belső munkatársa.
 • Az egyházmegyei határok rendezése során 1993-ban az esztergom-budapesti főegyházmegye inkardinálja meghagyva addigi állomáshelyén.
 • 1995-ben a pasztorális szakterület felnőttképzés referense.
 • 1995-ben c. apáti címmel tüntetik ki. A Tanácsosok Testületének, az Egyházmegyei Papi Szenátus, a Pasztorális Tanács tagja.
 • Felépíti a káposztásmegyeri új templomot és plébániaközpontot 1991-1995 között.
 • A plébánosság mellett lelkipásztorkodástant tanít 1978-tól kezdődően a PPKE Hittudományi Karának Levelező Tagozatán, 2003-tól Sapientia Teológiai Főiskola nappali és levelező tagozatán.
 • Az Újpesti Városvédő Egyesülettől 1995-ben Aranyhorgony emlékérmet kapott. 1996-ban a fővárostól Budapestért-díjat, 2002-ben a kerülettől Újpestért-díjat kapott.
 • 2006-ban egyetemi tanár.

Számos tanulmánya jelent meg a Vigília, a Teológia, a Távlatok, a Diakonia-Seelsorger (Bécs-München-Köln), a Das Prisma (München-Zürich), a Gen’S c, a Nouva Umanita (Róma) c. folyóiratokban.

Könyvei:

 1. Gyakorlati teológia. (Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek) Budapest. 1980. (20022)
 2. A keresztény hit legfőbb kérdései. Budapest. 1980. (5 kiadás)
 3. Az evangelizáció. (Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek) Budapest. 1982. (több kiadás)
 4. Legyenek mindnyájan egy. Chiara Lubich válogatott művei. Ford. Ecclesia — Budapest. 1986.
 5. Intézmény és karizma az egyházban. (Egyház-szociológia) Budapest. 19983.
 6. Nagykorúság Krisztusban. Római Katolikus Hittankönyvek VII. Budapest. 20016. (szlovákul: Pozsony 1991.)
 7. Az egyház bűnei? Budapest. 20012.
 8. Lelkipásztori szentségtan. (Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek) Budapest. 20023. Megjelent a román fordítása is.
 9. Új Evangelizáció. (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón) Budapest. 20022.
 10. Istenkeresés a magyar irodalomban. Budapest. 20035.
 11. Találkozás a kereszténységgel. Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek. Budapest. Többszörösen átdolgozott 8.kiadása 2013-ban jelenik meg. (Román fordítása Temesvár. 1999, második kiadása 2005.).
 12. Halálra szántak, mégis élünk (Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés). Budapest. 20053 (májusi megjelenése után decemberben megjelent a 3. kiadása).
 13.  Silvano Cola, a zsinati egyház egy prófétája címmel fordítja és szerkeszti a szerző kötetét (Új Város kiadó 2013.)
 14. Megjelenés előtt áll hittankönyve a bérmálkozók számára 2015-re SzIT kiadásában.
 15. Új evangelizáció Ferenc pápa szellemében.4., A Lelkipásztori teológia és Új Evangelizáció c. kötet teljesen átdolgozott kiadása. 340 oldal. Szent István Társulat.

Irod.: Sem. 1997. 468. o., arckép is. Sem. 2006. 39. o., E-Bp.i Érsekség Kézirat