Publikációim jegyzéke

Tomka Ferenc nyomtatásban megjelent írásai.

1969

 • Az Egyház mindig elkésett? Áttekintés az Egyház szociális tanításának történetéről – Teológia 1969/1, 10-23.
 • Hatalmi Egyház vagy kegyelmi Egyház? Teológia 1969/3, 139-145.

1970

 • Szentségek vagy mágikus ceremóniák? (Szentségtan a zsinat után) – Teológia 1970/1, 27-33.
 • Modernség vagy modernkedés (Szélsőségek és középút) Teológia 1970/2, 71-77.
 • Búcsú a “főtisztelendőtől” (A pap helye az Egyházban a zsinat után) – Vigília 1970/9, 71-77.
 • Ehe und Familienbildung in Ungarn – Elhangzott 1970. IX. 27-29-i FEECA konferencián St. Pöltenben. – Megjelent a Konferencia kiadványában; rövidítve a Diakonia/der Seelsorger 1972/6 413-414.
 • Rövidebb írások – Teológia 1970/3, 175-176. Teológia 1970/4, 247.
 • ” ‘Élettel viaskodók’ és elméleti emberek” Teológia 1970/4

1971

 • Pasztorális lelkiismeretvizsgálat (A zsinat szemlélete a lelkipásztorkodásról) – Teológia 1971/1, 21-28.
 • Gondolatok a házasság felbonthatatlanságáról (A. Zirkel fordítása némi átdolgozással)
  Teológia 1971/2, 125-129.
 • Gondolatok az egyházi jog megújításáról – Teológia 1971/3, 171-175.
 • Jel vagy rejt-jel? (Liturgikus szemlélet a zsinat után) – Teológia 1971/4, 235-243.
 • Isten jele a világban (A zsinati egyházkép ismertetése) – Szolgálat 1971/10, 17-25.
 • Fordítások – Teológia 1971/1, 52-55.
  Teológia 1971/4, 260-261.
 • Teológiai lelkipásztori jegyzetek – Teológia 1971/2, 130., 131-132., 134.
  Teológia 1971/3, 198-200. Teológia 1971/4, 269-270.

1972

 • A kereszténység legfőbb kérdései (Bevezetés a keresztény hit alapjaiba)
  Lengyel A. (szerk): Házasság előtt, Bp. 1972. 76-99.
 • Család, válás, magányos élet (Szociológiai lelkipásztori elemzés) – Vigília 1972/3, 159-164.
 • Lelkipásztorkodás a mai világban (Pasztorálszociológiai gondolatok)
  Elhangzott: Vatikáni Rádió 1972. IV. 14-én – Teológia 1972/3, 198-200.
 • Az Egyház és a korszerűség (Egyház-szociológiai problémák és kilátások)
  Elhangzott: Vatikáni Rádió 1972. IV. 7-én
 • Az Egyházban lévő változásokról – Vigília 1972/8, 505-510.
 • Szeretetközösségek és kereszténység (Közösség-lélektani vázlat) – Szolgálat 1972/16, 10-18.
 • Teológiai lelkipásztori jegyzetek – Teológia 1972/1, 56., 65-66. Teológia 1972/2, 133. Teológia 1972/3, 199. Teológia 1972/4, 260.
 • Beszélgetés Bernhard Häringgel – Teológia 1972/3 128-130.
 • Hippik – Jézus-mozgalom, keresztény nevelés – Teológia 1972/2

1973

 • Teológiai lelkipásztori jegyzetek – Teológia 1973/3, 194. Teológia 1973/4, 257-259.
 • Diakónus-képzés a római egyházmegyében – Teológia 1973/3
 • A bűnösök Egyháza – Teológia 1973/4

1974

 • A “korszerű Egyház” teológiája – (A teológia pasztorális meghatározása és helye a teológiában a zsinat után) – Teológia 1974/2, 88-92.

1975

 • A keresztény hit legfőbb kérdései (Összefoglalás a keresztény hitről keresők és keresztények számára) Bécs (OMC) 1975. Először az “Útravaló” c. kötetben, majd önálló kötetben 4 kiadásban
 • Szentségszemléletünk a Zsinat után – Teológiai évkönyv Bp. 1975, 220-242.
 • Római rendelkezés a szentségkiszolgáltatásról – Az Ordo Initiationis Christianae Adultorum ismertetése – Teológia 1975/1, 13-19.
 • Az új liturgia lehetőségeiről – Teológia 1975/3, 172-175.
 • “Arról ismerjenek meg benneteket” (A megtérés szociológiája és lélektana) – Teológia 1975/3, 184-186.

1976

 • Az Egyház folytonos megújulása és a tudásszociológia – Vigília 1976/5, 289-294.
 • A szentségek az érdeklődés középpontjában – Elhangzott: 1976. januárban a Teológiai Tanárok Konferenciáján – Vigília 1976/9, 577-585.
 • Ki kell halnia a papságnak? – Teológia 1976/2, 127-128.
 • A lelkipásztori kérdések iránti nyitott szemináriumi rendszer… – Teológia 1976/ 3

1977

 • Egyházi kisközösségek (Szennay A., Tomka F.) – Teológia 1977/2, 118-123.
 • A “zsinati folyamat” – Teológia 1977/2
 • Közös ima, közösségi elmélkedés (Az imára nevelés pedagógiája) – Teológia 1977/4, 241-247.

1978

 • A szentkenet és a közösség – Teológia 1978/1
 • Kleine Gemeinschaften in der Kirche (Szennay A., Tomka F.) – Diakonia 1978/1, 41-47.
 • Urbanizáció, vallás, egyház (Szociológiai elemzés) – Vigília 1978/2, 73-85.
 • Az Istenről való tanúságtétel “módszere” és Jézus – Teológia 1978/3, 186-191.
 • A csecsemőkeresztség az Egyház életében – Vigília 1978/12, 820-827.
 • Szentírás és lelkivezetés – Szolgálat 1978/39, 33-40.

1979

 • Hittankönyv a 13-14 évesek számára. A Magyar Kat. Püspöki Kar országos hittankönyv-pályázatán I. díjat nyert pályázat A 13-14 évesek könyve)
 • Az öregkor szociológiája és a lelkipásztorkodás – Teológia 1979/1, 55-62.
 • Evangelizáció és keresztségi katekézis – Teológia 1979/2, 102-106.
 • A Krisztusról való tanúságtétel lelkülete (Cikksorozat 7 folytatásban) – Új Ember VII. 8., VII. 19., VIII. 13., IX. 16., X. 14., XI. 4., XII. 6.
 • Evangelizáció és keresztségi katekézis – Teológia 1979/2

1980

 • Hitről való beszélgetés, keresztségi beszélgetés – Teológia 1980/1, 50-52.
 • Gyakorlati Teológia (Lekipásztorkodástan jegyzet, I. kötet) – Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek, Bp. 1980. – 252 oldal

1981

 • Örömhír és evangelizáció (Az evangelizáció meghatározása, története, útjai) – Vigília 1981/1, 9-15.
 • Izgalmas lehet-e a krisztusi élet? – Teológia 1981/1
 • A társadalom szerkezete és a lelkipásztorkodás (A magyar társadalom struktúrájának elemzése – munkásság, parasztság, értelmiség helyzete és a lelkipásztorkodás) – Teológia 1981/3
 • Családszociológiai és családi lelkipásztorkodás (A szociológia a családi élet fázisairól, a családtípusokról és a családi lelkipásztorkodásról) – Teológiai Évkönyv 1981, 297-313.
 • Evangelizáció a társadalom peremén – Vigília 1981/6, 674-680.
 • Az örömről (a Vigília körkérdése) – Vigília 1981/12, 929.

1982

 • A család mai helyzete és a keresztény küldetés (Családszociológiai áttekintés) – Vigília 1982/3, 410-417
 • A keresztény család életereje (A katolikus családfelmérések szociológiai elemzése) – Vigília 1982/4, 494-501
 • A magyar papság létszáma – Teológia 1982/1
 • A papság létszámának sűllyedése – Teológia 1982/2
 • A prédikáció felmérés tanulságai – Teológia 1982/2
 • Hogyan jön létre a közösség – Teológia 1982/3
 • A krisztusi közösség teológiája – Vigília 1982/5, 330-333.
 • Az evangelizáció (Gyakorlati Teológia II. – Lekipásztorkodástan jegyzet, II. kötet)
  Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek, Bp. 1982. 300 oldal

1984

 • Plébánia – missziósközösség (A Zsinat és az új Kódex a plébániai lelkipásztorkodás megújulásáról)
  Teológia 1984/1 12-18,
 • Az új kódex és a gyónás – Teológia 1984/3, 61-64.

1985

 • Ünnepélyes keresztelés a közösség bekapcsolásával – Teológia 24-27
 • Egyházi előírások – a keresztséggel és bérmálással kapcsolatban – Teológia 58-62
 • A közösség – a hit átadásának helye (s ennek lélektani gyökerei) – Vigília 1985/6, 454-460.
 • La proposta “esigente” dell’Amore (su un catechismo nuovo in Ungheria)
  Gen’s – Rivista di vita ecclesiale (Roma) 1985/7, 5-8.

1986

 • Nagykorúság Krisztusban c. hittankönyv megjelenik Budapest, Szent István Társulat (60.000 példányban)
 • Szempontok a “Nagykorúság Krisztusban” c. hittankönyv használatához – Teológia 128-131
 • A közösség papja és munkatársai a közösséglélektan szempontjából – Teológia 149-152
 • Chiara Lubich és a Fokoláre lelkiség – Vigília 1986/7, 518-20.

1987

 • A magyarországi kisközösségek tíz éve – Teológia 43-48

1988

 • A katolikus felnőttképzés Magyarországon – Teológia 162-171
 • Hívők, nem-hívők, nem-gyakorlók arányai hazánkban – Teológia 57-59
 • Öt tézis a hazai katolikus felnőttképzésről – Teológia 250-252
 • Istenkeresés a magyar irodalomban, Bázel, Élet Kiadó

1989

 • Szekták – New Age – ifjúság – egyház – Teológia 42-46

1990

 • A magyar lelkipásztorkodás megújulásáról – Teológia 157-161
 • Istenkeresés az irodalomban c. könyvem megjelenik – Újvidék, Agapé Kiadó

1991

 • II. János Pál teológiája – Vigília 1991/8, 564-570.
 • Den Menschen ein Zuhause geben I. – Das Prisma (Beiträge für Pastoral und Theologie) 1991/1, 25-29 .
 • Egyház és megújulás – a Remény c. szlovákiai folyóirat 1991/6,7,8,9,10,11,15 számában; folytatásban közölt tanulmány
 • L’avventura di Ferenc – Riport a Citta Nuova olasz folyóiratban 1991/20, 40-42

1992

 • A magyar egyház és a lelkipásztori terv – Teológia 1992/181-188
 • Den Menschen ein Zuhause geben II. – Das Prisma (Beiträge für Pastoral und Theologie)1992/2, 17-22.
 • A diakonátus helyzete Magyarországon – Vigília 1992/7, 502-507.
 • Hogyan tovább, magyar egyház? (kerekasztal beszélgetés) – Vigília 1992/8, 562.

1993

 • Az engedelmességről – Lelkigyakorlat szerzetesnői elöljáróknak – megjelent a lelkigyakorlat kiadványában
 • Új egyházkép, új szentségszemlélet – Teológia 1993/183-185
 • A pluralizmus kihívása és a magyar katolikus egyház – Vigília 1993/1, 28-31.
 • Mikor köthető egyházi házasság? – Távlatok 1993/1, 64-69.
 • Istenkeresés a magyar irodalomban. Új kiadás. Szent Gellért Kiadó

1994

 • Szentségkiszolgáltatás felnőtteknek – Teológia 1994/56-61
 • A szentmise a lelkipásztorkodásban – Teológia 1994/116-121
 • Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek, világi hitoktatóknak – Távlatok 1994/1, 77-82.
 • A felnőttek keresztelése – Vigília 1994/,6 429-435.
 • Evangelizáció egy új lakótelepen (beszélgetés) – Vigília 1994/8, 618-623.

1995

 • A plébániaközösség születéséről – Vigília 1995/6, 402-408.
 • A II. vatikáni zsinatról (körkérdés) – Vigília 1995/12, 949-950.
 • Le tappe per la costruzione di un’autentica comunita – Gen’s – Rivista di vita ecclesiale 1995/3, 95-99.

1996

 • New Age – új vallási áramlat? – Távlatok 1996/2, 195-199.

1997

 • Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián? – Vigília 1997/2, 82-88.

1998

 • A csoportos beszélgetés művészete – in: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. Studia Religiosa. Szeged, Bába és Társa Kft., 1998. 125-138
 • A világiak helye az egyházban, Vigília 1998/7, 492-497
 • Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint? in: Távlatok 1998/3, 423-436

1999

 • Egyház és lelkipásztorkodás a mai világban – Vigília 1999/3,177-181
 • “Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú…” – Vigília 1999/10, 732-733
 • A katekumenátus bevezetése hazánkban – Vigília 1999/11,802-807
 • Hogyan kezdjük el a katekumenátust? – in: Távlatok (M. Papi Egység) 1999. Különszám, 30-68

2001

 • Hogyan jön létre közösség a plébánián – in: Újat és régit (Szennay András főapát úr 80. születésnapjára), Pannonhalma 2001, 589-610
 • Parrocchie vive nonostante tutto. in GEN’S 2001/4,117-120
 • Találkozás a kereszténységgel c. kötet, 3. átdolgozott kiadás, SZIT
 • Az Egyház bűnei? SZIT. 2. átdogozott kiadás

2002

 • Lelkipásztori Szentségtan (SZIT- PPKE Hittudományi Kar Levelező Tagozat) – 3. átdolgozott kiadás
 • Lelkipásztori Konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról (Tomka Miklóssal közösen) – in: A II Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából (Szerk. Kránitz Mihály), SZIT 2002 (420-443)
 • Új Evangelizáció (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón) (SZIT) 2. javított kiadás

2003

 • A laikusok szerepe az Egyházban – a lelkipásztor szemével, in Vigília, 2003/2, 112-116
 • A laikusok szerepe az Egyházban, in: A világiak szerepe, Sapientia Füzetek 2. Vigília kiadása 2003
 • Sok részes cikksorozat: Az egyház a diktatúrában – Magyarországon, Új Ember 2003. áprilistól, hetente
 • Önvizsgálatra hívják az egyházat, in Távlatok, 2003/3, 389-95
 • Önvizsgálatra hívják az egyházat, in Élet és Irodalom 2003. V. 23-i számában,
 • Istenkeresés a magyar irodalomban (SZIT), 5. lényegesen átdolgozott kiadás
 • A befogadó közösség. Közösség és megtérés. – In: Tomka Miklós: Szociológus a társadalom és az egyház szolgálatában Online kiadás. Szerkesztette: Máté-Tóth András. Szeged, 2003. http://pastfo.rel.u-szeged.hu/tomka/tomka.htm

2004

 • A katolikus Egyház a diktatúra idején témakörben hetente közöltem egy-egy írást 2003. áprilistól 2004. júniusig (egy-egy hét kihagyással) az Új Ember c. katolikus hetilapban.
 • Hogyan kezdjünk egy plébánia megújításához? – Megjelent: Sapientia Füzetek 3., 2004 (Elöljárni szeretetben – Szerk. Pákozdi István), 33-41

2005

 • „Halálra szántak, mégis élünk” (Egyházüldözés 1945-1990, és az ügynökkérdés), Budapest, SZIT kommunista egyházüldözés történetének valamint az ügynök-kérdés feldolgozása 485 oldal.
 • A kötet 1. kiadása 2005. májusban jelent meg, a 2. kiadás júniusban, a 3. javított, bővített kiadás decemberben

2006

 • „Szentségi lelkipásztorkodás – és új evangelizáció”. Budapest, SZIT. (A Hittudományi Főiskolai Jegyzetek sorozatában. A lelkipásztori szentségtan c. kötet teljesen átdolgozott új kiadása) 224 oldal
 • Isten Igéje a lelkipásztorkodásban (Tanulmány) – In: Bende József, Deák Viktória H. Pákozdi István (Szerk): Látó Szívvel (Lukács László emlékkönyv), Budapest, Vigília. 179-187
 • Istenkeresés a magyar irodalomban c. kötet 7 (9.). kiadása (a SZIT-nál 2. kiadás)
 • Megbocsátva, szeretettel, türelemmel. Interjú a Miskolci Keresztény Szemle c. folyóiratban. 2006/3, 5-11
 • A katolikus egyház és 1956 (Halálra szántak, mégis élünk). In: Polgári Szemle 2006. október. 16-26
 • Irodalmi Vademecum – Portál – Beszélgetés egy plébánia születéséről. http://www.hhrf.org/irodalmivademecum/iv2006/2006_templomhaz.htm
 • Lelkipásztori teológia (és új evangelizáció). A Hittudományi Főiskolai jegyzetek sorozatában. (Az Új Evangelizáció c. kötet teljesen átdolgozott, bővített kiadása). Bp. SZIT.

2007

 • A misszió és az új evangelizáció. Vigília 2007/2, 111-116
 • A lelkipásztori tervezésről (Pastoračné plánovanie na úrovni farnosti) –„Communio – missio” c. szlovák lelkipásztori folyóirat 2007/2 számában. www.communio.sk
 • A lengyel egyházi ügynökökről – és az egyházi ügynökök-kérdésről. Interjú: ELTE-BTK történelem-szak portálják http://tortenelemszak.elte.hu/
 • A Szentírás életemben – in: Jeromos füzetek, 2007/69, 9-16 (Ugyanez az anyag DVD-n is, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában)

Fontosabb előadások 2007-ben:

 • Országos Lelkipásztori Napok: Odafigyelő, hiteles lelkipásztori magatartás. Eger. I. 30
 • Ökumenikus lelkészkörök országos találkozóján: A kereszt teológiája és Jézus „elhagyottsága”. Gyömrő. V. 31
 • Ökumenikus országos lelkész-konferencia: A magánélet spiritualitása. Balatonszárszó, VII. 26.
 • Országos találkozó a MKPK Családbizottsága szervezésében: Felkészülés a házasságra. OLI. IV. 24
 • Országos papi találkozó a Fokoláre Mozgalom szervezésében: Az Ige szerepe papi- lelkipásztori életünkben. Székesfehérvár. XI. 15.

2008

 • A Szentföldön – Jézus nyomában (mit igazolnak az ásatások?) – Dvd képekkel, szöveggel a címben adott témáról. Kiadja: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest. – Januárban 1000 példány, februárban és áprilisban újabb utánnyomások, újabb 1000-1000 példány. Kísérő füzet: A Szentföldön Jézus nyomában – mit igazolnak az ásatások? (A kereszténységgel kapcsolatos pamfletek és a “A Da Vinci-Kód”).
 • A bűnbocsánat szentségének „megújításáról”. In: Praeconia, Liturgikus szakfolyóirat, 2008/I. 43-60
 • Találkozás a kereszténységgel – Új, kiegészített kiadás (újra írva a 12/1-2. és 16. fejezetek).
 • Szentségi lelkipásztorkodás és új evangelizáció c. kötet román fordítása megjelent: Pastoratia sacramentala si nuova evanghelizare – Temesvári Rk. Püspökség kiadása.
 • Szentségi lelkipásztorkodás és új evangelizáció c. kötet utánnyomású megjelenése. SZIT
 • Lelkipásztori teológia és új evangelizáció c. kötet utánnyomása SZIT
 • Az Ige létrehozza és életre kelti a közösséget – Papi Lelkiség folyóirat, 2008 III. évf. 25 – 40.

2009

 • Parrocchia comunione di comunitá – in: Gen’s (rivista di vita ecclesiale, Roma) 2009/3,66-69
 • Utánnyomás: A Szentföldön – Jézus lába-nyomán. Mit igazolnak az ásatások? (A kereszténységgel kapcsolatos pamfletek és a “A Da Vinci-Kód”). 4. utánnyomás. Budapest. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
 • Szentségi Lelkipásztorkodás és új evangelizáció c. könyvem szlovák fordítása: Sviatostná pastorácia a „nová evanjelizacia”. Kosice, Vienala, 2009 (A Kassai Teológiai Fakulás kiadása)

Fontosabb előadások:

 • A kereszt misztériuma és a lelkipásztori élet – Országos Lelkipásztori Napok, Eger 2009. I. 28
 • A kereszt misztériuma – a liturgiában és a katekumenátusban – Országos Katekumen Konferencia, Leányfalu 2009.III.26.
 • A plébánia mint a közösségek közössége (olasz nyelven) – Püspökök Nemzetközi Találkozója, Castelgandolfo, Centro Mariapoli, 2009. II. 10.

2010

 • A szexuális forradalomtól a gender forradalomig. In: Távlatok, 2010/1. 76-90.
 • A közösség hitre és az Igére épül, in: Lelkipásztor (Evangélikus lelkészi szakfolyóirat) 2010/7, 285-288
 • Könyv: Biztos Út (Szerelemről, szexualitásról értelmesen – fiataloknak, hitoktatóknak, szülőknek). Bp. SZIT. 2010. június. 174 old. Kiegészítő füzet hitoktatók számára, 27 old.- 2010. karácsonyára megjelent a könyv 2. javított, bővített kiadása.
 • A szexuális forradalom és a genger forradalom In: Magyar Bioetikai Szemle 2010/1-2, 62-73

Fontosabb előadások:

 • Hogyan születik a keresztény közösség – A Budapesti Evangélikus Teológián, 2010 II.15.
 • A kereszt teológiája a házasságban és a papságban – Család-lelkipásztorok Országos Találkozója, Budapest, MKPK Irodaház, 2010. máj. 11
 • Hogyan beszélgessünk a serdülőkkel szerelemről, szexualitásról. Országos találkozó hitoktatókkal, az OLI és a „Boldogok a tisztaszívűek Imakonferencia” szervezésében; a „Biztos út” c. könyv bemutatója. 2010. VI. 5.
 • Katolikus Pedagógiai és Továbbképzési intézet szervezésében: általános és középiskolai osztályfőnökök részére: A serdülő ifjúság tisztaságra nevelése, Egy napos konferencia 2010. nov. 29.

2011

 • Biztos Út (Szerelemről, szexualitásról értelmesen – fiataloknak, hitoktatóknak, szülőknek). Bp. SZIT. 2011 húsvétkor jelent meg a könyv 3. kiadása.

2012

 • Találkozás a kereszténységgel c. 388 oldalas kötetem 9. lényegileg átdolgozott kiadása, SZIT
 • Biztos út (szerelemről, szexualitásról értelmesen – fiataloknak, hitoktatóknak, szülőknek) javított, kiegészített 4. kiadása SZIT. Hozzá: Kiegészítő füzet hitoktatók számára, 29 old; átdolgozott 3. kiadás.

2013

 • A communio egyháztana a II. Vatikáni Zsinaton és az azt követő egyházi tanításban és gyakorlatban. In: Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után, Sapientia füzetek, 73-85. Vigília Kiadó, 2013
 • A házasság szentségének lelkipásztori gondozása. Kiadja a Temesvári Rk. Egyházmegye Családpasztorációs Központja. 28. oldalas füzet. 2013.
 • Die pastorale Betreuung des Sakramentes der Ehe (az előző füzet német fordítása): Kiadja a Temesvári Rk. Egyházmegye Családpasztorációs Központja. 2013
 • Ingrijirea passostrala a sacramentului casatoriei (az előző füzet román fordítása). Kiadja a Temesvári Rk. Egyházmegye Családpasztorációs Központja. 2013

Fordítások:

 • Chiara Lubich: Jézus a testvérben (Fordította Tomka Ferenc). Budapest: Új város, Bp. 2013. 98 p.
 • Silvano Cola – a zsinat utáni egyház egy prófétája. Silvano Cola írásai. Fordította és szerkesztette Tomka Ferenc. Új Város Kiadó Bp. 2013. 220 oldal.

Fontosabb előadások:

 • A szerzetesi férfi elöljárók országos konferenciáján: A nemi nevelés fontosságáról, a Biztos Út c. kötet alapján – március. 13. Érd. Ciszterci Nővérek háza
 • Váci Egyházmegye Ifjúsági Vezetőképzője: Hogyan beszéljünk a nemiségről, a házasságra való felkészülésről? – Szept. 21. Vác. Egyházmegyei Továbbképző Központ
 • A szerzetes női elöljárók országos konferenciáján: A nemi nevelés fontosságáról, a Biztos Út c. kötet alapján. 2013. november. 18. Budapest, Margit krt. Ferencesek mellett.
 • Az Életvédő Forum országos szervezetének találkozóján: A nemi nevelés fontosságáról, a Biztos Út c. kötet alapján. 2013. november. 15. Budapest, MKPK székháza

2014

 • Nagyböjt – Szent Negyvennap. Megjelent: Magyar Katolikus Családegyesület, Nagyböjt c. kiadványában. Budapest 2014.

Fontosabb előadások:

 • Országos Lelkipásztori Napok, Eger 2014. I. 28. Az új evangelizáció – a lelkipásztorkodás szempontjából. A fenti előadás megjelent video felvételen a Szent István Rádió honlapján is 2014. II. 7-én
 • Országos diakónus-találkozó, 2014. Fiatalok és gyermekek szexuális nevelése. – Leányfalu, Lelkigyakorlatos Ház. 2015. II. 14
 • Kossuth Rádió interjú: Arcvonások c. műsorban. „Hogyan éltem át a rendszerváltozást 1989-ben”? Elhangzott 2014. XII. 29.

2015

Könyvek:

 • Új evangelizáció Ferenc pápa szellemében.4., A Lelkipásztori teológia és Új Evangelizáció c. kötet teljesen átdolgozott kiadása. 340 oldal. Szent István Társulat.
 • Intézmény és karizma az egyházban SZIT. 170 oldal. A könyv 4. hasonmás kiadása
 • Istenkeresés a magyar irodalomban. SZIT-nál 3. kiadás, összes kiadásokat számolva 9. kiadás.

Fordítások:

 • Chiara Lubich: Az Eukarisztia – Az olaszból történt fordítás irodalmi és teológiai lektorálása, és bevezető a könyvhöz. Kiadta: Új Város Kiadó
 • Chiara Lubich: Az egység (társfordítóként a 25-47 oldal fordítása), Budapest, Új Város

Írások:

 • Lehet e valami újat mondani az Eukarisztiáról? (Chiara Lubich Eukarisztia c. könyvének ismertetése) in: Sapientia folyóirat 2015/2

Előadások rádióban, televízióban stb:

 • Kossuth Rádió interjú: „Kisközösségek és lelkiségi mozgalmak a politikai fordulat idején.” Elhangzott 2015. II.
 • Kossuth Rádió – Egyházüldözés és propaganda a kommunizmusban, 2015. XII. 13. Reggel
 • Televízióban 30 perces film-beszélgetés életemről. Megtalálható a DunaTv médiaklikkek, Isten kezében c. sorozatban is: „Hála Neked, visszaemlékezés Tomka Atyával” címmel. Elhangzott Duna Tv 2015. IX. 6, ismétlés IX. 10.
 • Mária Rádióban 4 alkalommal 40 perces előadássorozat majd hozzászólások: a katolikus és protestáns teológia egységéről és különbözőségeiről (2015 jún. 10, jún. 24, júl. 1, aug. 5)
 • Mária Rádióban: A házassággal-családdal foglalkozó Püspöki Szinódusról 2015. okt.11
 • Mária Rádióban: Karácsony titkáról dec. 23
 • Interjú Ferenc pápa tevékenységéről, – Szabad Föld, 2015. IX. 18. 25.o.
 • Országos diakónus-találkozó: Az új evangelizáció és korunk lelkipásztorkodása. – Leányfalu, Lelkigyakorlatos Ház. 2015. X. 9.
 • Előadások a Szatmári Egyházmegye éves lelkipásztori találkozóján 2015. nov. 27 és 28
 • Előadás a KönyvTÁRlat az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi és kultúrtörténeti programsorozata meghívására „Egyházellenes propaganda a szocializmus évtizedeiben”, Budavári Palota F. ép. dec.3. 16.30

Munkatársa voltam

 • Lengyel A. (Szerk.) Házasság előtt. Budapest, (SZIT), 1972. Tomka F.: Bevezetés a keresztény hitbe 76-99
 • Teológiai Évkönyv 1981 (társszerkesztő) – Tomka: Caládszociológia és lelkipásztorkodás 297-313
 • Kateketika (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) 1984. (sok kiadásban 2000-ig) – Szerzőtársa és lektora voltam.
 • Pedagógia (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) 1985. (több kiadásban) – A könyv lektora voltam.
 • Elsőáldozók Hittankönyve (Írta: Rédly Elemér) Budapest 1986. (sok kiadásban)
 • Magyar Katolikus Almanach II, Budapest (SZIT), 1988. Tomka F.: A magyar katolikus hitélet és lelkipásztorkodás 578-619
 • Levél a szülőknek – a keresztelésről (Brosúra), Budapest, OLI, 1992
 • Felnőttek, fiatalok, gyermekek – bérmálása, keresztelése, elsőáldozása (Brosúra) – Budapest, OLI, 1994
 • Krisztusi közösség a plébánián (Szerk. Tomka F.) Budapest, OLI, 1996
 • A diakonátus helyzete és távlatai Magyarországon, in: Molnár F. (Szerk.): Diakónia, diakonátus, diakónus, Kalocsa 1996, 231-241
 • Liturgiamagyarázat nagyhétre, (Brosúra) Budapest, OLI, 1996
 • Jézus a plébánián (Szerk. Tomka F.) Budapest, OLI, 1997
 • A Szentlélek – a plébánián (Szerk. Tomka F.), Budapest, OLI, 1998
 • Felnőttek, fiatalok, gyermekek katekumenátusa (Brosúra), OLI, 1999
 • Az Atya életünkben, plébániánkon (Szerk. Tomka F.) Budapest, OLI, 1999
 • Mit kezdjünk a katekumenátussal? (Távlatok különszáma 1999)
 • A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából (Szerk. Kránitz Mihály), SZIT 2002 (420-443)
 • A Magyar Katolikus Püspöki Kar családkörlevelét megfogalmazó csoport munkatársa

Fordítás – fordítás-lektorálás stb.

 • Chiara L.: Legyenek mindnyájan egy! Budapest (Ecclesia) 1986. (Válogatta, fordította, bevezetőt írta T. F)
 • P. J. Cordes: A lelket ki ne oltsátok Lelkipásztori Intézet (nyelvi-szakmai lektorálás)
 • M. Cerini: A Szeretet-Isten, Új Város (é.n.) (fordítás)
 • C. Lubich: A kiáltás 2001. Budapest, Új Város (nyelvi-teológiai lektorálás)
 • C. Lubich: Személyes igen Istennek, Budapest, Új Város 2001 (nyelvi-teológiai lektorálás)
 • C. Lubich: Az élet igéje, Budapest Új Város 2001 (fordítás)
 • S. Cola – A zsinat utáni egyház egy prófétája. Silvano Cola írásai. Fordította és szerkesztette Tomka Ferenc. Új Város Kiadó, 2013. 220 oldal.

Önálló kötetek

 • Gyakorlati Teológia I. II. kötet (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) – Budapest 1980.
 • (Egy fejezet Horváth Lóránt munkája). Kétévenkénti utánnyomással. – 2. átdolgozott kiadás: SZIT 2002
 • A keresztény hit legfőbb kérdései. – Bécs, OMC 1-4. kiadás, – Budapest (Sz.Gellért), 1980. 5. kiadás
 • Az evangelizáció (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) – Budapest, 1982. ismételt utánnyomással
 • Nagykorúság Krisztusban (Római Katolikus Hittankönyvek VII. kötete) Budapest (SzIT) 2002. 7. kiadás (első kiadása 1987-ben, Bp. SZIT). Szlovák fordítása megjelent Pozsonyban: Dozrievanie v Kristovi. INFOZENIT s.r.o nyomda. Košice (Kassa), 1992.
 • Intézmény és karizma az egyházban. – Budapest (OLI), 1991. 1-2. kiadás, 1998. 3. kiadás (MÁK)
 • Istenkeresés a magyar irodalomban. – (Első-második kiadása sokszorosítva: Eger, Hittudományi Főiskola kiadásában 1980 (600 példány), majd Élet Kiadó Baselben 1988; Újvidék, Agape Kiadónál 1990-től 2 kiadás; Szeged, Sz. Gellért Kiadónál 2 kiadás 1992-93; majd Budapest, SZIT 2003 és 2006-ben 2 kiadás. Összesen 10 kiadás (ebből 3 sokszorosított minőség)
 • Találkozás a kereszténységgel (Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek) – Budapest (Sz. István Társ.), 2008. 7. javított kiadás (Első kiadása Szent Gellért Kiadónál, Szegeden 1990-ben, 10.000 példányban, 1995-ben 5.000 példányban, majd SZIT-nál 8 kiadásban – 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 – x 4000 példányban)
 • Román fordítása megjelent Temesváron: Intálnire cu crestinismul. Timisoara. Editata Episcopiei Romano-Catolice Timisoara, 1999; második, javított kiadása 2006, 8. javított, átdolgozott kiadás 2013
 • Lelkipásztori szentségtan (A Gyakorlati teológia II. kötetének lényegesen átdolgozott kiadása (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) – Budapest, 1996. Új, átdolgozott kiadása SZIT 2002
 • Plébániai közösségépítők (Kézirat) – Az Esztergom Budapesti Főegyházmegyében a plébániai munkatársak számára szervezett tanfolyam tananyaga – Budapest, OLI, 1997. 2. kiadás
 • Új Evangelizáció (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón) SZIT 1999 (2. kiadás 2002-ben)
 • Lelkipásztori teológia és új evangelizáció. SZIT 20006. Következő kiadása SZIT 2008 (Az Új Evangelizáció c. kötet lényegesen átdolgozott új kiadása.
 • Az Egyház bűnei? SZIT 2000 (2. kiadás 2001-ben),
 • „Halálra szántak, mégis élünk” (Egyházüldözés 1945-1990, és az ügynökkérdés), Budapest, SZIT. 2005. 500 oldal. 1.2.3. kiadás 2005.
 • „Szentségi lelkipásztorkodás – és új evangelizáció”. Budapest, SZIT. 2006 (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek). A lelkipásztori szentségtan c. kötet teljesen átdolgozott új kiadása. Ennek új kiadása 2008.
 • Román fordítása megjelent: Pastoratia sacramentalá si „nuova evanghelizare”. Timisoara, Editata Episcopiei Romano-Catolice Timisoara, 2008.
 • A Szentföldön – Jézus lába-nyomán – Mit igazolnak az ásatások? Dvd és füzet melléklet. Kiadja Szent Jeromos katolikus Bibliatársulat. Budapest. 2008. 4. utánnyomás (azaz a 4. ezer példány) 2009.
 • Biztos Út (Szerelemről, szexualitásról értelmesen – fiataloknak, hitoktatóknak, szülőknek). SZIT kiadása 2010. június. 174 oldal. –2011 őszre a másodszor átdolgozott 4. kiadás. Kiegészítő füzet hitoktatók számára, 27 oldal. Javított 2. kiadás.
 • Biztos Út román fordítása: Calea sigura, Timisoara (Kiadja: Episcopiei Romano-Catolico Timisoara) 2011.

Budapest 2016.