A pornó gyilkos kára az emberre, a társadalomra

Tomka Ferenc

Bevezetésként: Magyarország Kormánya 2017-ben pályázatot írt ki ilyen címen: mit tehet az állami vezetés a házasságok, a családok és a szaporulat védelmében?1 A pályázat célját megfogalmazó anyag lényegileg összefoglalja azt, amiről tanulmánykötetünk szól, s jelen tanulmányunk is írni szeretne.

A magyar lakosság száma 1981 óta gyorsuló ütemben csökken. Ezért elodázhatatlan, hogy mielőbb kezeljük azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családokat. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés: a családnak, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóelemének megerősítése.

Kutatások eredményei azt mutatják, Magyarország népessége rossz fizikai és mentális állapotban van,2 ami számos tényezőre vezethető vissza. Ezek között jelentős helyet foglalnak el a családi, párkapcsolati problémák köre, amelyek kihatnak a gyermekek és fiatalok mentális és fizikális állapotára. Ugyanakkor a statisztikák arra is rávilágítanak, hogy a házasságban, családban élés az életminőségre, az életkilátásokra pozitívabb hatással van, mint bármely más együttélési forma, és ezen túlmenően a gyermekvállalásra is pozitívan hat.

2010 óta a Kormány folyamatosan hozott és hoz intézkedéseket, amelyek elősegítik a családok anyagi helyzetének javulását. Mindezek mellett szükséges a materiális kérdéseken túlmutató problémák megoldásával is foglalkozni. A prevenció hosszú távon eredményesebb, mint a konkrét problémakezelés. Az anyagi- vagy párkapcsolati krízishelyzetek, a válások, a munkahely elvesztése, a lakás elvesztése, szenvedélybetegségek kialakulása és ezek miatt a családok szétesése, mind olyan krízishelyzetek, amelyek megrengetik az egyén helyzetét, és gyakran vezetnek a társadalomban betöltött helyzetük romlásához, elszegényedéshez, munkanélküliséghez, hajléktalansághoz. Különösen súlyosan érintik ezek a krízisek a gyermekeket és a fiatalokat, akik kiszolgáltatott elszenvedői a körülöttük zajló válságoknak. A felbomló családok közel 60%-ában érintett egy vagy több gyermek. A krízis nyomán tanulási és magatartási zavarok, egészségromlás állhat elő, amelyek megoldása, kezelése jelentős terhet ró mind a családra, mind az állami intézményekre.

Össztársadalmi jellegű problémáról beszélhetünk tehát, amely megoldást igényel. – Mindezeket figyelembe véve határoztuk meg azokat a fejlesztési irányokat, amelyek részben a krízishelyzetek megelőzését szolgálják, részben hozzájárulnak a válságok miatt hátrányos helyzetbe került személyek újbóli felzárkózásához. – A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése.”

A házasság védelmének feltétele, elzárni a szabad-szex felé sodró csatornákat

Témánk, hogy mit tehet az állam a házasságok, családok, a születő gyermekek érdekében. Mivel dolgozatunkban sajátosan a szabad-szex kárairól és azok elhárításáról beszélünk, az állami teendők között első helyen és részletesen szólunk a köztudatot, a közvéleményt a szabad-szex felé sodró, mérgező tényezőkről. Ez után foglaljuk össze röviden a házasság és család védelmének egyéb alapvető útjait, amelyekkel kötetünk más tanulmányai is foglalkoznak.

1.A közvélemény fogalmai

A legnagyobb házasság ellen ható erő ma a közvélemény, illetve a média. Mit lehet e téren tenni? – A közvélemény fogalma alatt sokan elsősorban a politikára gondolnak: a közvélemény-kutatások párt-függőségére, a közvélemény politikai befolyásolására stb.3 Ez is valóság. De a közvéleménynek egy sokkal összetettebb valóságával és hatásával kell szembenéznie az államnak és minden nevelőnek, a család, a nevelés szempontjából. Azzal, amelynek fogalmi alternatívái a „társadalmi nyomás”, a „környezeti elvárás”, a „szociális tér” és hasonlók.

Jogos, amit a kutatók megfogalmaznak: hogy a társadalmi nyomás (a közvélemény) „meg tudja változtatni a világot”.4 Meg tudja változtatni a férfi és női szerepeket, a család arculatát a nemiségről vagy a szexualitásról alkotott elképzeléseket is.5 A szociális környezet tehát nyomást gyakorol a benne élőre, és ennek hatására ő, általában anélkül, hogy azt észrevenné, úgy cselekszik, ahogyan környezete elvárja.6 Tanulságos egy szülő beszámolója arról, milyen döntő hatással van már egy óvodásra a környezeti elvárás.7 Hasonló élményekről minden szülő vagy pedagógus beszámolhat.

D. Riesman úttörő és világhírűvé vált könyve, „A magányos tömeg” éppen a modern kornak, közösségi háttérrel nem rendelkező emberét mutatta be, aki ki van szolgáltatva a médiának, amely a magányos emberekből álló társadalmat (tömeget) a háttérből irányítja.8 Riesman egyik közvetkeztetése, hogy a médiának, illetve azon keresztül a társadalmi nyomásnak való teljes kiszolgáltatottságtól egyedül egy-egy olyan közösség mentheti meg az embert, amelynek olyan erős saját „szociális erőtere” van, amely képes megvédeni őt az össztársadalom nyomásától (szociális erőterétől). Sok kutató állapította meg, hogy ilyen kisebb közösségeket korunkban általában csak az egyházak képesek létrehozni, illetve éltetni (mert nekik van saját, összefüggő világnézetre alapozó közösségük).

A társadalmi környezet, az elvárások, ezen belül a filmek, újságok, internetes tartalmak, plakátok, zene, amelyekkel minden fiatal és felnőtt találkozik, a szabad szexet, valamint az életreszóló házassággal és jó családdal szemben álló modelleket propagálnak, és akkor még nem szóltunk a pornográfiáról, pedig ma talán ez hat a leginkább a fiatalokra, a kapcsolatokról alkotott képre.

Mit tehet egy állami vezetés, amely belátta, hogy egészséges társadalom csak egészséges családokra épül? Lehet-e fontosabb feladata, mint hogy minden eszközzel korlátot állítson a média azon támadásainak, amelyek leginkább károsítják a közvéleményt, a fiatalokat, a házasságot?

  1. A pornográfia közvéleményt formáló és családot romboló hatása

Napjainkra egyre általánosabbá válnak a kijelentések, amelyeket minden témába vágó kutatás igazol, hogy a szex és pornográfia súlyosan károsítja már a gyermekeket, de különösen a fiatalokat, közülük kiemelten a fiúkat;9 az ő személyiségüket, és ezáltal a tartós házasságot, a gyermekvállalást. A házasság témáját érintő minden tudományos kutatás kimutatja, hogy a magasabb pornóhasználat alacsonyabb párkapcsolati elköteleződéssel és a hűtlenség magasabb arányával jár együtt.10 Szakemberek, pszichológusok egyre gyakrabban fogalmazzák meg, hogy ezekkel az ennyire károsító hatásokkal szembe kellene szállnia a társadalom józan részének, s az államnak is!

A pornográfia veszélyeit bagatellizálók szerint a pornó ősidőktől kezdve jelen van az emberiség életében. Ugyanakkor az ókori alkotásokban jelenlévő szexualitást, illetve ennek társadalomra gyakorolt hatását nem lehet összehasonlítani a mai kor szexvideóival, melyekben valós szereplők jelennek meg, amelyek a nap 24 órájában elérhetőek gyermekek-, serdülők számára, egy olyan eszköz segítségével, amely elfér a zsebükben.

A mérések szerint 1998 és 2005 között az amerikai tévéműsorokban megduplázódott a szex-jelenetek száma. Ez nem csak a felnőtt műsorokat érintette: 2004-2005-ben a tinédzserek által legkedveltebb műsorok 70 százalékában volt szexuális tartalom. Visszatérő képsor, hogy a buli végén egy idegen ágyában ébred a fiatal, éjjel megismert barátjával.

A pornó addiktív, hasonlóan működik, mint a drogok: egyre nagyobb dózisra van szükség belőle. A korábban izgalmat okozó videók, képek már unalmassá válnak: gyakoribb és/vagy keményebb pornóra van szükség ugyanannak a hatásnak az eléréséhez. Ezért mára a szexuális tartalmat már erőszakkal is kombinálni kell, s a keménypornó tele van lelki vagy fizikai bántalmazással. Minél több pornográfiát fogyaszt valaki, annál kevésbé kelti fel az érdeklődését egy valós személy, illetve annál nehezebben tud személyes vagy partneri kapcsolatot kialakítani. Ebben az is szerepet játszik, hogy a pornó arra tanít: a nők (avagy a férfiak) nem érnek többet, mint a testrészeik és az általuk nyújtott szexuális öröm. Emiatt az erős fogyasztók valamiképp magukra és másokra is tudnak úgy tekinteni, mint szexuális tárgyakra, s ez megmérgezi a kapcsolatokat. – Témánkkal világ-

szerte hatalmas irodalom foglalkozik.11A kérdéskör alábbi összefoglaló szemléltetésére nagy arányban magyar kutatók által írt összefoglaló kötetekből idézünk.12

a) A pornográfia hatásai gyermekekre

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 2016-os Európai Uniós konferenciáját ilyen címen rendezték: „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra”. Budapesti kutatók számára is döbbenetes volt a hazai s egyúttal nemzetközi vizsgálati adat, mely szerint a számítógéppel rendelkező 7-10 éves korosztály leggyakoribb keresőszava a ’pornó’. Egy másik vizsgálat szerint „csak” a

negyedik és a hatodik helyet szerezték meg a szex és a pornó szavak az összes rákeresés között.13 A kutatók hozzáteszik, hogy mára a gyermekek majd a fiatalok az interneten, pl. facebookozás közben akaratlanul is lépten-nyomom szembesülnek szexuális tartalmakkal, képekkel.

A rendezvény kiemelt témái voltak a szexting,14a pedofília és a gyűlöletbeszéd. A konferencián a gyermekek és fiatalok online biztonságával kapcsolatos kérdésekről, a családnak, az iskolának, a médiának a tudatosításban betöltött szerepéről, új online trendekről és a közösségi média szerepéről hangzottak el előadások.15

A konferenciát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy azért választották ezeket a témákat, mert fontosnak tartották felhívni mind a gyerek, mind a felnőtt felhasználók figyelmét, mennyire oda kell figyelni, hogy milyen tartalmakat osztanak meg magukról és másokról. Dr. Gyurkó Szilvi előadásában elmondta, hogy az internetes pornóval az X, Y, Z generáció tagjai már gyermekkorukban jó eséllyel találkoznak.

Sterner Zoltán, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat biztonságosinternet-oktatója ’Bosszúpornó, megalázás és megfélemlítés az interneten’ című előadásában kitért arra, hogy a bosszúpornó szexuális jellegű tartalom, melyet nyilvánosan megosztanak online felületeken az egyén hozzájárulása nélkül, azzal a szándékkal, hogy megszégyenítsék vagy zavarba hozzák az illetőt.

A szabad szex terjedésének és a pornónak hatásához is tartozik, hogy új fogalmak és valóságok jelentek meg a fiatalok világában. Egyik a sexting, amikor a fiatal magáról vagy másról küld szexis képet, videót. A másik fajta és cyberbullying, egy internetes bántalmazás, mikor a bántalmazók a közösségi oldalakon lejárató kommenteket írnak az áldozatról, feltöltenek a másikról kínos, erotikus fényképet vagy videót, küldhetnek sértő vagy fenyegető üzeneteket, hogy így lejárassák mások előtt, vagy a nevében küldenek az illető ismerőseinek üzenetet, amivel veszekedést szítanak.

Az utóbbi években „divattá” vált az intim fotók és videók bosszúból történő közzététele a világhálón. Nem meglepő adat, hogy az áldozatok 90 százaléka nő. Előfordul, hogy az áldozat teljesen megváltoztatni kényszerül addigi életét, elköltözik, rejtőzködik stb., hogy elkerülje a további zaklatást. Világszerte több esetről tudunk, amikor fiatal öngyilkosságba menekült.

Budapesten a XII. kerületben vizsgálatokat végeztek, a gyerekeket milyen arányban éri el a pornó. Az ELTE szociológusa, László Miklós vezette kutatásban több mint ezer gyerek, több száz szülő, több tucat tanár töltötte ki a kérdőíveket. Ilyen eredmények jöttek ki: a facebookozás közben a kiskorú gyermekeknek közel 40 % találkozott pornográf tartalmakkal; 15 % kapott már a világhálón kéretlen szexuális ajánlatot.16 Ez a cikk is felhívja a figyelmet, hogy a szülőknek valamint a pedagógusoknak közre kell működniük, hogy megvédjék a gyermekeket az ilyen – lelküket súlyosan károsító – támadásoktól. Súlyos állami és közoktatási feladat a szülők, a pedagógusok és a gyermekek támogatása e téren. 17

Az éretlen és káros szexualitás terjedését, már a 12 éves korosztály körében jelzi, hogy Magyarországon 2013-ban törvényt módosítottak, s leszállították a megengedett szexuális élet korhatárát 12 évre. Megokolás, hogy az már gyakori, hogy egy 12 év feletti gyermekkel egy 18 év alatti szexuális kapcsolatba lép, ezért ez nem büntetendő (eddig 14 év volt a korhatár). Noha nincs pedagógus vagy pszichológus, aki ne tudná, hogy egy ilyen kapcsolat súlyosan káros a kiskorú életében!

E sorok írója, utána akart nézni, hogyan néznek ki a legújabb statisztikai adatoknak a fiatalok és a pornó kapcsolatáról. Beírta a Google keresőbe: „fiatalok – pornó”. Megjelent egy oldal tele ilyen kiírásokkal: tini pornó filmek, rengetek tini pornó, szex egy buliban, családi pornó, szűz tini pornó, tini sex videók fiataloknak stb. feliratokkal. Egy kattintás egy-egy címre, és megjelenik nagy mennyiségű meztelen lány címképe, mögöttük közösüléseket ábrázoló kisfilm. A filmecskék alatt aláírások ilyen szavakkal „egy tini lányt bassza a szomszéd fiú”. Vagy „egy apa bassza tini lányát”. És fő-felírásként ilyenek: „Ha arra van szükséged, hogy olyan tini pornó filmeket láss, amire fened a fogad, vagy ahol akár többen szexelnek egyszerre, internetes oldalunk a megfelelő a számodra.” Hasonló könnyedséggel jelennek meg szadista pornó videók is, amelyen pl. egy férfi vagy férfiak kínozzák, ostorozzák, erőszakolják a lekötözött lányt. Köztudott, hogy világszerte nem egy szadista szex gyilkosság hátterében ilyen filmek voltak. S ma egy gyermek is ily könnyen hozzájuthat ezekhez, akár egy véletlen kereséssel! Ezeken a legtöbb esetben nincs kiírva az sem, hogy csak 18 éven felülieknek. A jelzett videóklipeket, a címeket és azok könnyű hozzáférhetőségét látva levelet írtam a téma iránt felelős, illegális és jogsértő tartalmak bejelentésére szolgáló Biztonságosinternet Hotline üzemeltetőjének www.biztonsagosinternet.hu. Válaszuk az volt, hogy a „tini” 18 évesnél idősebbeket jelöl, ezért nincs az oldalakban semmi törvénytelen. – Csináltam egy körkérdést középiskolások és egyetemisták közt: tininek legtöbben a 12-16 éveseket tartják, sok internetes oldal is őket tekintik tininek. Nem beszélve arról, hogy ilyen esetben is kötelező volna kiírni, hogy a tartalmakat 18 éven felettiek nézhetik (bár tudjuk, hogy ennek is kevés a jelentősége).

Léteznek a gyermekeket védő programok, melyek le tudják tiltani a gyermekek gépén a durván szexuális képeket, filmeket; ezeket sokkal jobban kellene propagálni. Léteznének intézmények is, amelyek feladata a jogsértő tartalmak elleni küzdelem,18 bár az iménti példa nem túl biztató jel, ezek hatékonyságával kapcsolatban. Noha a gyermek társai által mindezek ellenére is könnyedén juthat hasonló tartalmakhoz társa okostelefonjának közvetítésével.

b) A pornó hatásai az emberképre, a házasságra, párkapcsolatra

Hevesi Krisztina magyar kutató könyvében összehasonlította a 2002 és 2012 közötti helyzetet a pornó és a szex társadalmi jelenlétének és hatásainak szempontjából, illetve bemutatja azt a súlyos romlást, amely ily rövid idő alatt megvalósult. A szerző beszámol sok nemzetközi kutatásról és azoknak hasonló eredményeiről is.19

A világszerte tapasztalható sok kulturális trend és inger (így az alkalmi szex egyre nagyobb elfogadottsága,20 az internetes pornográfia elterjedése és hatásai,21 a médiában látható szexuális tartalmak explicit ábrázolása,22 a szexualitással foglalkozó sikerkönyvek és filmek előtérbe kerülése,23 a kultúra szexualizálódása, s vele a BDSM24 népszerűsége;25 a női test minden korábbinál erőteljesebb hangsúlyozása és tárgyiasulása,26 új kapcsolati formák megjelenése, mint amilyen a szex-barátság27), a globalizáció folytán mára szinte késedelem nélkül jut el hozzánk.”

E hatások azonban a párkapcsolatok erejének gyengülésével és számuk csökkenésével járnak. „A szexuális élettel való elégedettség is erőteljes csökkent a tíz éves idő intervallum alatt: a nagyon elégedett és elégedett választ adók tábora együttesen 72%-ról 55%-ra esett vissza, míg az egyáltalán nem elégedett válaszadók száma megduplázódott: 5-ről 10%-ra emelkedett.

Jellemző a párkapcsolati formák változása is: 2002 és 2012 között a házastársi/élettársi viszonyban élők száma közel 1/5-ére csökkent, a barát-barátnői viszony azonban megduplázódott, míg az állandó partner nélküliek száma is erős növekedést mutatott: 19-ről 33%-ra ugrott. Ez utóbbi adat kiváltképp annak tükrében érdekes, hogy míg az állandó partnerek számának átlagos értéke szignifikánsan csökkent, a szexuális partnerek száma nem változott szignifikánsan. 28

Fiatal nők pornófilm nézése 2002 és 2012 közt változott: a teljes elutasítás 67%-ról 58%-ra csökkent, a rendszeresen fogyasztók aránya 1-ről 3%-ra ugrott. A szexuális tartalmú álmok, fantáziák megjelenésére a „nem fordult elő” 41-ről 12%-ra csökkent, míg a gyakran és sokszor választ a tíz évvel 23%-hoz képest a fiatal lányok 42%-a adta.

Hasonló mintázatot mutatott a fiatal lányok önkielégítése is (valószínűleg a felnőtt filmek iránti nagyobb érdeklődéssel összefüggésben), a teljesen elzárkózók száma több mint felére csökkent (76-ról 32%-ra), míg a gyakran választ adók száma 7%-ról 15%-ra nőtt, a sokszor rubrikát megjelölőké pedig ötszörösére emelkedett (1-ről 5%-ra).

Összefoglalva: egyfajta erózió állt be a párkapcsolatok vonatkozásában. Ez a hétköznapi életben a tapasztalatok szintjén is tetten érhető „Ilyen mértékű problémát, kiváltképp az úgynevezett „legegészségesebb” populáció esetében (fiatal egyetemista mintán, akiknek az átlagnépességhez képest jobb jövőképük, általában stabilabb családi hátterük, magasabb intelligenciájuk stb. van) nem vártam, dacára annak, hogy a szakirodalmi adatok ezt deklarálják. Hiába a többlettudás, amennyiben ezt nem tudják gyakorlatba fordítani, és persze a trendekkel szembemenni is nehéz.”

A mondottak rontottak az együttlétek minőségén (pl. rövidebbek lettek az aktusok, s az előjáték ideje is kevesebb), gyakoriságában, illetve a kapcsolatok intimitási szintjén (pl. ajándékozás, tartós romantikus párkapcsolat). Az ajándékkal kedveskedés kisebb arányánál figyelhető meg a 2011-2013-as mintán: a nem fordult elő választ adók száma 22-ről 39%-ra ugrott, míg a sokszor és gyakran válaszok 39-ről 27%-ra csökkent. 29 – A 2012-es vizsgálat is mutatja, hogy a magasabb pornóhasználat alacsonyabb párkapcsolati elköteleződéssel és a hűtlenség magasabb arányával jár.

Szexualitás és agresszió kapcsolatában a kutatók gyakran a kultúra szexualizációjának és a férfiak szocializációjának szerepét hangsúlyozzák (pl. Garner, 2012), mások szerint a személyiség jellemzői – pl. agresszió-ellenségesség vonás – is közrejátszhatnak ebben.30

c) A fiatalok körében népszerű zenék szexualitás- és erőszak-tartalmának hatásai

Az Országos Kriminológiai Intézetben 2015-ben lefolytatott kutatás arra keresi a választ, hogy a populáris kultúrát milyen mértékben uralja az erőszak és a szexualitás.31 „Alapul véve azt az általános percepciót, hogy a média egyre több és intenzívebb erőszakos és szexuális tartalmat közvetít, megvizsgáltuk, hogy a mai tinédzserek körében népszerű zeneszámok, videoklipek milyen mértékű, intenzitású szexualitást és erőszakot tartalmaznak. Kutatásunk eredményeit a népszerű vizuális kultúra szexualitással és erőszakkal kapcsolatos attitűdformáló erejét taglaló kutatások megállapításaival párosítottuk.”

Az internet megjelenésével az átszexualizált médiatartalmak növekedése nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is észlelhető. Reichert és munkatársai kutatása 30 év vizuális reklámanyagait vizsgálta olyan népszerű magazinokban, mint a Cosmopolitan, a Redbook, az Esquire, a Playboy, a Newsweek, valamint a Time. A szexualitás megjelent a reklámokban, hirdetésekben az árucikkek és szolgáltatások széles skáláján, a szeszesitaloktól a banki szolgáltatásokig.32 Míg 1983-ban csak a hirdetések 15 százalékának, addig 2003-ban már a hirdetések majdnem duplájának, 27 %-nak volt szexuális tartalma. A kutatók azt tapasztalták, hogy a szexuális tartalom nemcsak népszerűbb marketingfogás lett, hanem explicitebbé, radikálisabbá is vált az idők folyamán.”

A legtöbb és legradikálisabb (explicit) szexualitást a népszerű zenei klipek hordozták (a vizsgált klipek 40 %-a), ezután következtek a kortárs filmek (12 %-a), a televíziós műsorok (11 %-al).

A zenei videók – és általában a médiatartalmak – egyik fő tematikus eleme a szexuális cselekmények, a szexualitás, és különösen a nők ábrázolása, csábító és kívánatos szexuális tárgyként. A szexualitás, mint meghatározó elem önmagában még nem volna problémás, ám a szexuális objektifikáció annál inkább.”33

A zenei klipeknek a szexuális erőszakkal kapcsolatos relevanciájára azok a kutatási eredmények mutatnak rá, amelyek igazolják, hogy ezek milyen kedvezőtlenül befolyásolhatják a nemi szerepekkel, a szexuális erőszakkal és általában véve a szexualitással, a szexuális viselkedéssel kapcsolatos attitűdöket. A videoklipek erőszakos és szexuális tartalmának kutatása több évtizedes múltra tekint vissza. Sherman és Dominick például az általuk vizsgált zenei klipek 57 százalékában, Baxter és munkatársai pedig 53 százalékában találtak erőszakos elemet.34

A videoklipekben a férfiak inkább domináns és agresszív, a nők inkább implicite szexuális és alávetett szerepben jelennek meg, gyakran, mint a szexuális tevékenységek tárgyai.35

A szexuális erőszakkal kapcsolatos kutatások ma már felismerik a társadalmi-tényezők szerepét az erőszakos szexuális bűncselekmények hátterében. A filmek, televízió műsorok, zenei videók és egyéb médiumok által közvetített tartalmak alkalmasak a társadalmi értékek, normák közvetítésére, a véleményformálásra, és így az egyén viselkedésének befolyásolására.

Több kísérlet igazolta, hogy az erőszakos zenei videók megtekintése fokozza az ellenséges érzelmeket a vizsgálati személyekben.36 Az erőszakos rap videók, a zenei videók sokszor egyoldalú és torzképet festenek a női szexualitásról, ráerősítve a nőket szexuális tárgynak tekintő szemléletre.37

A zenei videókat rendszeresen néző serdülő és fiatal felnőttek körében erősödnek a nemi erőszaknak kedvező vélelmeknek, különösen a serdülőkorú fiúk, illetve fiatal férfiak körében.38

Azt is több kutató megállapította, hogy a fiúk erős pornó nézése, függősége egy fokon alkalmatlanná teszi őket a jó párkapcsolatra, házasságra.39

Foglaljuk össze a pornó legdurvább hatásait, melyek az embert, a társadalmat, a házasságot károsítják: – Már a gyermekek lelkében is súlyos sérüléseket okoz.

A házasság ellen hat, a szabad szex terjesztésével és a szexualitásnak hamis bemutatásával.

Erősíti a nők elleni erőszakot, illetve terjeszti a látásmódot, mely a nőt tárgynak tekinti.

Károsítja a kapcsolatok személyességét, intimitását, az egymásnak való örömszerzést.40

Gyöngíti a párkapcsolatok tartósságát, csökkenti az elkötelezettséget.

Károsítja a fiúk személyiségét, sokukat alkalmatlanná tesz a házasságra, a jó párkapcsolatra.

3. A szabad szexet propagáló egyéb eszközök legnagyobb mértékű megfékezése

a) Túl kevéset hallunk arról, hogy több ország szigorú intézkedéseket hozott már a pornóval szemben.

A brit kormány egyik legújabb, Digital Economy Act névre hallgató jogszabálya (2017-ben) kötelezi a pornóoldalakat, hogy minden látogatójuk esetében ellenőrizzék az életkort, és csak a felnőtteknek engedjék felkeresni a honlapot. Nem úgy, hogy bárki egy kattintással 18 éven felülinek álcázhatja magát, hanem pl. csak személyi számának megadása által léphet be valaki. Amely weboldal ezt az ellenőrzést elmulasztja, 250.000 fontig terjedő bírsággal sújtható. A Brit Filmcenzorok Tanácsa dönt arról, mely oldalak tartoznak az extrém kategóriába és kerülnek tiltólistára.41A kormány előírásának támogatottságát mutatja, hogy a durhami egyetem felmérése szerint a kérdezettek 86%-a támogatja, hogy a fiatalok körében korlátozzák a pornográf tartalmak elérését.

A kínai kormány 2014. április elején indította sokadik központi kampányát a világhálón terjedő, az országban illegális pornográf tartalmak kiiktatása céljából. A kampány eredményeként április végéig a hatóságok 110 weblapot, több ezer hirdetést és 200 ezer internetes bejegyzést töröltek a világhálón. Több vállalatot, köztük az internetes piac egyik legnagyobb szereplőjét, a Sinát több millió jüanos pénzbüntetésre kötelezték és publikációs engedélyeinek elvételével fenyegették a honlapjain elérhető pornográf tartalmak miatt – számolt be a Csongsi Tiance Pao lap. A kínai pornó-ellenőröknek az írott anyagok mellett a képi és audiofelvételeket is követniük kell. A kormány az SMS-üzenetekre is kiterjesztette pornóellenes hadjáratát, amelynek során az év eleje óta a hír megjelenéséig összesen 1250 weboldalt zárattak be. A kifogásolt oldalak között olyan nagy portálok is voltak, mint a Google, a Baidu vagy a Microsoft. A bezáratott oldalakon kívül több mint 3,2 millió pornográf vagy egyéb, a “közerkölcsöt sértő” online tartalmat töröltek. A hatóságok eddig összesen 41 embert vettek őrizetbe, akiket a pornográfia népszerűsítésével vádolnak.42

Egyes államok teljesen betiltották a pornót, zároltak minden ilyen csatornát, a család védelmében: így Kínán kívül Oroszországban,43

a közel- és távol-keleti muszlim országokban és

az afrikai országokban.

A mormonok lakta amerikai Utah állam tiltja a pornót, illetve az Egyesült Államokban elsőként a közegészségre ártalmasnak nyilvánította azt. –

Írországban nem adnak ki olyan domain-nevet, amely a pornográfiára utaló szót tartalmaz.

Indiában először a teljes betiltásra jelent meg rendelkezés, de a tiltakozásokra végül csak a 18 év alattiakat letiltó rendelkezések maradtak érvényben.

Izraelben a korábbi években elbukott az általános tiltásra irányuló törvényjavaslat, de mostanra körvonalazódik az egyetértés, hogy csak felnőtteknek és külön kérésre lehessen hozzáférni az online pornóhoz.

Ilyen hírek erőt adhatnak minden kormánynak, amely védeni akarja a házasságra készülő fiatalságot, hogy ne féljen hasonló radikális intézkedéseket hozni az ifjúság és család védelmében!

  1. A fiatalokat a szabad szexbe sodró egyéb valóságok korlátozása

A pornó mellett társadalmunkban széles körben terjednek az egyéb valóságok, amelyek a szabad szexbe sodorják a fiatalokat, és károsítják az elkötelezett házasságra való képességet.

1.Az imént idézett kutatások szerint a plakátok egyre nagyobb arányban ábrázolnak nőket, lehetőleg szexis vagy kevéssé öltözött állapotban. A kutatások rámutatnak, hogy ez a tény is hozzájárul a nőről alkotott kép tárgyiasításához, amelyet elsősorban a férfiak, de sok esetben maguk a nők is magukévá tesznek. Ezek is károsítják a nőkről alkotott képet, s a jó házasságra való készséget.44

2.Számos írás, köztük a leghivatalosabb fórumok részéről is, jelent meg egyes hazai gólyatáboroknak a fiatalokat, gólyákat a szexbe mintegy kényszerítő vagy sodró programjairól.45

3.Ismételten hallunk a kollégiumi szobákban történtekről, különösen, ha egymás mellett vannak lányok és fiúk hálószobái (és ez általános). (Megnéztem, ír-e erről az internet. A kereső szavakra, hogy kollégium és szex, itt is egy oldalnyi videó cím jött be ilyen címeken: Gruppenszex a kollégiumban, szex a lánykollégiumban, dögös barátnőket kefélnek a kollégiumban, tini-pornó stb. Egy kattintással, minden 18 éves zárolás nélkül itt is megnyílt egy tömeg pornó videó klip. Mennyi cím lehet még a keresőben, ahol ugyanígy jutnak gyermekek pornó oldalakra, korhatár kiírása nélkül.

4.Naponta olvashatunk számos internetes szex tanácsadást (olykor jóindulatúnak látszókat), amelyek a házasság előtti szex-re buzdítanak, vagy legalább pettingre, önkielégítésre biztatnak.46

5. Nem illő, hogy kormányközeli oldalak is folyton hozna szexes tartalmakat, meztelen női képeket, mint az Origo vagy a Ripost. Sokan mondják, hogy meghazudtolja magát egy kormány, amely családbarátnak sőt keresztény értékrendet vallónak mondja magát, és ilyen képeket vállal, vagy épp ezekkel akarja lapjára csábítani az olvasókat!

c) Hűtlenségben – alkalmi kapcsolatok számában a magyarok világelsők

A szabad szex hazai házasságromboló hatásait bemutatják a hazai eredményei. Sebestyén Tamás szexuálpszichológus mondja: a magyar férfiak húsz százaléka hűtlen a párjához, amint ezt egy a névtelen felmérésben vallották, ami éppen duplája a csalfa nők arányának, s így a “hűtlenségi világlistán” átvettük a vezetést. Mi több, a férfiak zöme egyszerre több nővel is csalja meg párját – olvasható a Borsban. “A válások esetében a nők hozzák fel többször indokként férjük hűtlenségét.”

Dr. Nemes András válóperes ügyvéd szerint a nők, szexuális életük kezdetétől átlagosan hét partnerrel létesítenek viszonyt, a magyar férfiak ennél háromszor több nővel kerülnek intim kapcsolatba életük során. Mindkét szám dobogós hely a világrangsorban. – Bár a magyarok nincsenek a 10 legtöbb pornót néző ország sorában, de a legtöbb pornó szereplőt adják.47

d) Házasságbarát filmek, plakátok, kutatások, írások terjesztése!

A társadalmi nyomás összefüggésben van a környezettel, a filmekkel, a médiával. Amikor a felnőttek és fiatalok döntő arányban a szabad szexet, házassági hűtlenséget stb. propagáló filmeket látnak, ilyen beszámolókkal és tapasztalatokkal találkoznak, ez rendkívüli mértékben hat rájuk. De az ellenkező irányban is hatna, ha találkoznának házasságbarát filmekkel, hírekkel, vallomásokkal, kutatásokkal. Nyilván ezek terjesztése is nagy feladata egy család-barát kormánynak.

A Családok Budapesti Világtalálkozóján 2017. V. 25-27 számos, a maga országában, vagy világ-szinten is vezető szakember vett részt. V. 27-én a délelőtti nyitó szekcióülésen arról beszéltek, miként ábrázolja a média a családot. Utóbbi években látható, milyen lépésekben történt a család imázsának tönkretétele a TV-n keresztül. Naidoo, a Family Policy Institute igazgatója, Dél-Afrikából elmondta, hogy hazájában is harc folyik. A pornográfia is elárasztotta az országot. E háborúban azért állunk vesztésre, mondta az előadó, mert nem tudjuk megmutatni az értékeinket, felhasználni a médiát. Hangsúlyozták, óriási szerepe van a médiának abban, mennyire lesz elfogadottá vagy elutasítottá a társadalomban a család vagy a vele kapcsolatos nézetek!

Befejezésül: A már bevált modellek támogatása és terjesztése

Világszerte végeznek kutatásokat, hogyan lehetne megelőzni a házasságok tönkremenetelét. E kutatások egyik fontos iránya a jobb házassági felkészítést tűzi célul. Mindeme kutatásoknak, illetve próbálkozásoknak vannak bizonyos eredményei, de valójában csekélyek.48

A családok általános megroppanásával szemben viszont korunkban az élő vallási közösségek azok, amelyek valódi megoldást kínálnak a tartós jó családok létrejöttének és a gyermekszámnak megoldhatatlannak tűnő társadalmi problémáira. 49 – Sikerességük lényegi eleme szex-nélküli felkészülés a házasságra, valamint a (hitből fakadó) nevelés az emberi kapcsolatokra.

1 Vö. Pafi.hu – pályázatfigyelő. A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15

2 Magyar Lelkiállapot 2013, SOTE Magatartástudományi Intézet tanulmánykötete, Hungarostudy vizsgálatok vö. 2002, 2006, 2010

3 Ahogyan e fogalmat Karl Marx, később Carl Schmitt és Habermas használták.

4 Fehérvári András: Hogyan változtathatja meg a világot a társadalmi nyomás? Neveléstudomány 2014/2. Szemle. Vö. Hewstone, M. és Stroebe, W.: Szociálpszichológia, Budapest, Akadémiai Kiadó. 2007.

5 Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit: Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-942/publikaciok/tpubl_a_942.pdf

Ruckdeschel, K.: Attitudes foward gender roles and fertitity behavior. In: Höhn, Ch.–

D. Avramov–J. Kotowska eds.: People, population change and policies. Berlin: Springer-Verlag. 2008, pp. 175–92; G. Kuby: A globális szexuális forradalom, Kairosz 2013.

6 Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban. Bp. Gondolat 1972; Jenő Bangó: A tér szociális konstrukciója – Published Online: October 11, 2006;

Rosenberg, Tina: Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und „Klassen”. Lecon sur la lecon. Zwei Vorlesungen. Frankfurt am Main, 1985. 2011, 106; vö. Pierre Bourdieu-ről. in: Politikatudomány, 1986/4. 166-169; Nemes Nagy József: A tér a társadalomtudományban, Budapest, Kiadó: Hilscher Rezső Szociálpolitikai egyesület 1998

8 David Riesman: A magányos tömeg. Közgazdasági és jogi kiadó 1968, 1996; vö. Peter L. Berger · Thomas Luckmann: A ​valóság társadalmi felépítése. Jószöveg Műhely, 1998.

9 Vö. Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombe – Nincs kapcsolat – Hova lettek a férfiak? Libri Kiadó, 2016

10 Lambert, N. M. stb.: A love that doesn’t last: Pornography consumption and weakened commitment to one’s romantic partner. Journal of Social and Clinical Psychology, (2012) 31(4), 410-438; Hevesi Krisztina: Szex – A psziché labirintusában. Kulcslyuk Kiadó 2013

11 Turgonyi Zoltán, Pornográfia és liberalizmus, Working Papers in Philosophy 2015/2. http://www.phil-inst.hu/images/Esem%C3%A9nyek/2015/Working_Papers_2015/2015_02_turgonyi_zoltan_pornografia_es_liberalizmus.pdf; Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben, Szent István Társulat Budapest, 1991. A fordítás alapjául szolgáló mű: Pornográfia e violenza nei mezzi di comunicazione, una Risposta Pastorale, Citta del Vaticano, 1989; Flood, M. (2009): The harms of pornography exposure among children and young people. Child Abuse Review 18, 384–400. Vö. a következő lábjegyzet

12 Parti Katalin: A büntetőjog, mint az online pornográfia szabályozásának eszköze, Phd program, Pécs, 2008 http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/parti-katalin/parti-katalin-vedes-ertekezes.pdf://www.google.hu

Az idézett kötetek irodalmi hivatkozásaiból csak egy-egy különösen fontosat hozunk. Egyébként az idézett magyar kötetek is hatalmas hazai és nemzetközi irodalomra hivatkoznak.

14 A szó az angol „szex” és „texting” szavak összeolvadásából keletkezett. Szexuális tartalmú, erotikus, meztelen vagy félig meztelen képek és videók küldését jelenti, a mobiltelefonról a másik mobiljára vagy email címére. A jelenség nálunk még viszonylag új keletű, ám az Egyesült Államokban egyre több figyelmet kap, s nagy port kavar. – A lányok körülbelül 12 éves korukban küldtek először ilyen jellegű üzeneteket barátaiknak, de már 10 éves korukban kaptak hasonlóakat.

15 http://www.gyermekmento.hu/hirek/IV-Mediakonferencia.html

16 Ki védheti meg a gyermeket, ha se tanár, se szülő nincs a facebookon? HVG 2016. nov. 24;

17 Vö. Create in Me a Clean Heart. A Pastoral Response to Pornography. United States Conference of Catholic Bishops 2015

18 Összefoglaló a jogellenes online tartalmak ellen fellépő szervezetekről. Nemzetközi Média és Hírközlési Hatóság, Infomédia Szabályozási Főosztály 2012

19 Hevesi Krisztina: A szexuális működés egészségpszichológiája. Phd dolgozat. ELTE, Bp, 2015. http://www.ppk.elte.hu/file/Hevesi-Krisztina-disszertacio.pdf

20 Pl.. Garcia és mtsai, 2012 A művek adatait lásd Hevesi Krisztina idézett művének irodalomjegyzékében

21 Pl. Attwood és Smith, 2014; Bridges, 2010;

22 Pl. Attwood, 2005

23 Pl. Tambling, 2002

24 BDSM Szado-mazochista, gyakran pornó filmek, amelyben általában a férfi áll a szadista oldalon, a nő az alárendelt, elszenvedő. (Magyarországon ismert lett „A szürke ötven árnyalata”) Ha beírjuk a keresőbe, hogy BDSM, azonnal megjelennek linkek, amelyeket megnyomva rögtön láthat egy gyermek is ilyen filmrészleteket.

25 Pl. Weinberg és mtsai, 2010

26 Pl. Maguire és Stanway, 2008;

27 Pl. Furman és Shaffer, 2011; Wentland és Reissing, 2011; Jonason és Richardson, 2011; stb.

28 Vö. Hevesi K i.m. 73-74. old.

29 i. m. 74-75

30 i. m. 109-110.old

31 Parti Katalin – Szabó Judit: Szex, erőszak, videó. A fiatalok körében népszerű zenék szexualitás- és erőszak-tartalmának elemzése egy empirikus kutatás tükrében. 2016. Megtalálható az interneten – hatalmas forrásanyaggal.

32 Tom Reichert, Courtney Carpenter Childers, and Leonard N. Reid. How Sex in Advertising Varies by Product Category: An Analysis of Three Decades of Visual Sexual Imagery in Magazine Advertising. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 33 (June), (2012), 1-19;Székely Levente (2011) A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig. In: Tófalvy, T. –Kacsuk, Z. –Vályi, G. (szerk.): Zenei hálózatok –Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L’Harmattan, Budapest, 354-367.

33 Vö. Malamuth, N.M. & Impett, E.A. (2001). Research on sex in the media. What do we know about effects on children and adolescents? In D.G. Singer & J.L. Singer (Eds.) Handbook of Children and the Media. Thousand Oaks: Sage, pp. 269-287; Parti Katalin. Gyermekpornográfia az interneten. Miskolc. Bíbor Kiadó (2009)

34 Parti Katalin – Szabó Judit: i.m. 9

35 ld pl. Jones K (1990) Are rap videos more violent? Style differences and the prevalence of sex and violence in the age of MTV. Howard Journal of Communications, 8 (4), 343–356.

36 pl. Hansen, C. H. R. D. Hansen, (1990) Rock music videos and antisocial behavior. Basic and Applied Social Psychology, 11 , 357-369; Johnson, J. D., M. S. Adams, L. Ashburn, W. Reed (1995) Differential gender effects of exposure to rap music on African American adolescents’ acceptance of teen dating violence. Sex Roles, 33, 597–605.

37 ld. Aubrey, J. S., K. M. Hopper, W. G. Mbure (2011) Check that body! The effects of sexually objectifying music videos on college men’s sexual beliefs. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 55, 360–379; Conrad, Kate, Travis Dixon, Yuanyuan Zhang (2009) Controversial rap themes, gender protrayals and skintone distortions: A content analysis of rap music videos. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 53 (1) 134–156.; Aubrey, J. S., C. M. Frisby (2011) Sexual objectification in music videos: A contentanalysis comparing gender and genre. Mass Communication and Society, 14(4), 1–28

38 pl. Ward, L. M. (2002) Does television exposure affect emerging adults’ attitudes and assumptions about sexual reationships? Correlational and experimental conformation. Journal of Youth and Adolescence, 31, 1–15.

39 Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombe – Nincs kapcsolat – Hova lettek a férfiak? Libri Kiadó, 2016

Zulehner P.M., Raizer V.: Männer im Aufbruch. Schwabenverlag, 1999; Rohr R.: A férfi útja. Bp. Ursus Libris, 2001. Vö. Parsons R.: A hatvan perces apa. Bp. Harmat, 2007

Zimbardo. Ph Coulombe N.: (Man (Dis)connected. How technology has sabotaged what it means to be male (A kikapcsolt férfi. Hogyan tette tönkre a technológia a férfi nemet?) London, Ebury Publishing, 2015

40 Parti Katalin – Szabó Judit: i.m. 17-18

41 24.hu/tech/2017/05/09/a-brit-kormany-nekiment-a-pornonak/

42 2014. május 5., hétfő 18:52 | MTI

43 Bár egy magyar cikk csóválja a fejét”: Már a netes pornó is tilos Oroszországban. http://reset.hu/2016/09/18/mar-a-netes-pornó-is-tilos-oroszorszagban-mi-lesz-most; – A liberális erők másutt is éreztetik hatalmukat. Két szlovák európai parlamenti képviselő nyújtotta be tiltakozását a pornó ellen 2013-ban. Boris Zala támogatná a pornográfia nyilvános helyeken való betiltását, Záborská pedig az interneten terjedő pornótól óvná a gyermekeket. Az Európai Parlament a nemek esélyegyenlőségéről szóló jelentés kapcsán elutasította a pornográfiához való hozzáférést korlátozni akaró javaslatot. Vö. A pornótól féltik a gyerekeket az EP-képviselők, 2013. március 23. | SITA

44 Vö. Parti Katalin – Szabó Judit i.m.; vö: Vö. Malamuth, N.M. & Impett, E.A. (2001). Research on sex in the media. What do we know about effects on children and adolescents? In D.G. Singer & J.L. Singer (Eds.) Handbook of Children and the Media. Thousand Oaks: Sage, pp. 269-287.

45 Az oktatási jogok biztosának jelentése a gólyatáborral kapcsolatban hivatalból indított vizsgálatról 500/2014/OJBIT ; Unyatyinszki György Az oktatási jogok biztosa: Nyílt színi gruppenszex kezdődött, aki odaért videózott. HVG 2015 I. 15;

46 vö. http://www.tinivagyok.hu/temak/szex/item/beszeljuenk-szinten-a-pettingrl

48. Ann-Katrin Job, Guy Bodenmann, Donald H. Baucom und Kurt Hahlweg: Neuere Entwicklungen in der Prävention und Behandlung von Beziehungsproblemen bei Paaren – Aktueller Forschungsstand und zukünftige Herausforderungen, In: Psychologische Rundschau 65/1, 1-13. Hogrefe Verlag,Göttingen 2014; vö.: Benda József: A szakadék szélén – A népességfogyás Okai és Megállítása, Gondolat Kiadói Kör, 2015

49 Kröhnert S., Klingholz R.: Glaube, Macht und Kinder – Erobern religiöse Menschen mit vielen Nachkommen die Welt? Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2010; Michael Blume, Religion und Demografie. Warum es ohne Glauben an Kindern mangelt, Sciebooks Verlag, Filderstadt 2014. Lothar Haberle, Johannes Hattler Hg): Ehe und Familie – Saulen des Gemeinwohls, Paderborn, Schöningh, 2014; Székely András –Lázár Imre: Vallásosság és kötődés In: Szántó Zs.-Susánszky É.: Magyar lelkiállapot, Semmeiweis, Budapest, 2013, 63-76