05. A nemi-hormonok felfedezése – megvilágítja, miért jó „várni a házasságig”

A nemi hormonokat felfedezése új dolog, és az utóbbi évtizedekben több mellbevágó eredményhez vezetett. Ezek megrázóan bizonyítják, amit a kereszténység (és a józan ész) a házasságról és az arra való készületről tanít, és amit a lélektan is mond:

A szerelem fellángolását a phenil-etil-amin, rövidítve PEA, a szerelem-hormon okozza. A biokémia kimutatta, hogy ez a szó valódi értelmében kábítószer: ugyanazokon a pályákon halad, ugyanoda érkezik az agyba, ahová a kábítószer; és ugyanazt a jó érzést okozza. Aki az első szerelem idején életre szóló döntést hoz, az kábult állapotban láncol magához egy másik „bekábítószerezett” embert.

A PEA mintegy 18 hónapig lángol. Ha két fiatal józanul dönteni szeretne kapcsolatukról, ki kell várniuk a szerelem lenyugvását, csak akkor válnak képessé, hogy reálisan lássák egymást.

Amikor valaki a lila-ködös állapotban a szexuális életbe kezd, ennek során újabb hormon szabadul fel, az endorfin. Ez is igazi kábítószer. (Neve nem véletlenül rokon a morfinéval, kémiailag rokon azzal.) A szeretkezés során ez okozza a kábulatig menő gyönyört. Ha valaki csak a nemi közösülésre vágyik, endorfinra vágyik. Az endorfin még magasabbra emeli a PEA okozta kábult állapotot, és tovább csökkenti az értelmi/akarati ítélőképességet.

Ma számtalan film és „felvilágosítás” sugallja fiataloknak, hogy az legnagyobb boldogságod, ha van egy párod, és vele jól tudtok szexelni. (A magazinok trükköket ajánlanak, hogyan lehet élvezni a szexet.) A „halál kultúrája” tehát nem arra készíti fel a fiatalokat, hogy szép házasságuk, boldog családjuk legyen. És nem szól azokról az olykor gyógyíthatalan sebekről, amelyek a szabadszex következményei, mint pl. a rossz kapcsolat, a válás, a gyermekek sebződése. (Arról sem szólnak, hogy ez úton a nyugati társadalom az összeomlás szélére jutott.)

A két bemutatott hormon ismerete elég volna ahhoz, hogy belássuk: miként vakul be, aki szerelmesen dönt, illetve ha szexuális kapcsolatba kezd. Érhetővé válik, mi az oka, hogy miközben ma már a házasságra érett fiataloknak csak a legkomolyabbja, mintegy 1/3-a köt házasságot, ezeknek a házasságoknak is 50%-a felbomlik. Mert a szerelmesek többsége „bevette” azt a tetszetősnek látszó, de gyilkos félrevezetést tartalmazó állítást: hogy a szerelmesek költözzenek össze, úgy ismerhetik meg egymást. (Sajnos mára ezt a szülők jó része is „bevette”.). Pedig az összeköltözéssel járó szexuális élet lehetetlenné teszi, hogy reálisan megismerjék egymás. Egymás kábulatban tartása éveken át is tarthat (jóval a PEA elmúlása utánig), mert a szex sokáig képes kábulatról kábulatra összetartani, miközben – amint több elvált később belátja – az ilyen élmények segítségével csak szőnyeg alá söpörik a felmerülő problémákat, amelyek később lehetetlenné teszik együtt maradásukat.

Az együtt élők, és testi kapcsolattól tartózkodók közötti eltérést azonban egy másik hormonális esemény teszi még érthetőbbé: az oxitocin. Ez a legismerősebb hormon. Kötődési hormonnak is nevezik, mert összeköt két embert. Ez szabadul fel a szüléskor is, és hozza létre az életreszóló és egyedülállóan szoros kapcsolatot az anya és a gyermek között (ha a baba a szülés után az anya közelében marad).

Ez a hormon kétféleképpen működik a párokban. Közismertebb, hogy az egyesülés alkalmával nagy mennyiség szabadul fel belőle, és nyomot hagy az agyban. (Ezt kutatták az agykuktatók.) Házasság esetében ez jó. De ha a kapcsolat átmeneti vagy felbomlik, ez az oka a maradandó emlékeknek, amelyeket nagyon szeretnének elfelejteni.

Újabban fedezték fel, hogy az oxitocin a szerelemesekben jóval nagyobb mennyiségben van jelen, mint egyébként. A hormon bennük hasonlóan működik, mint azt egyéb kapcsolatok esetében: ha valaki szeretettel van irántam, felébreszti viszontszeretetemet. De mivel itt jóval több oxitocin van jelen, sokkal erősebb kötődés jön létre.

Akik testi kapcsolat nélkül készülnek házasságukra, „kénytelenek” kitalálni, miként szerezhetnek örömet egymásnak; „kénytelenek” áldozatokat hozni egymásért, hogy egymás kedvében járjanak. Ily módon erősen tapasztalják egymás szeretetét, és kémiai szempontból ennek gyümölcse hogy a bennük levő nagy mennyiségű oxitocin erősen összekapcsolja őket. A PEA elmúltával a köztük létrejött oxitocin-kapcsolódás által valósul meg az életre-szóló szerelem (amiként az anyát is az oxitocin kapcsolja egy sajátos erősséggel gyermekéhez).

Ezzel szemben akik szexuális életet élnek, azoknak a kábító endorfin-élmény következtében nem kell erőlködniük, hogy a szeretet tettei által jussanak közelebb egymáshoz. Elég egy új kábulat, és az minden „rendbehoz”. Így központi élményük a szex lesz, de nem ismerik meg egymást, nem csiszolódnak össze. A kábulattal pedig „kilövik” a kapcsolat építés vágyát, és így az oxitocin összekapcsoló esélyét (ami a PEA elmúltával már nem pótolható). – Ez is döntő oka, hogy a szexuális életet élők kapcsolata a PEA és a szex élmény csökkenésével óriási arányban felbomlik, míg akik tisztán készültek, egy életre összekapcsolódnak.