00. Bevezető: Mit kapsz e könyvtől? – Hogyan vezet az öröm felé?

Hogy jött létre e kötet?

Gyóntatói-lelkivezetői életemben, évek óta az a benyomásom, hogy vannak visszatérő kérdések, melyeket a kereső- vagy szenvedő testvérek napról napra feltesznek. Ezekre általában egy 3-5 perces válaszra van idő pl. a gyóntatás során. De a testvérek úgy értékelték e feleleteket, hogy azok boldoggá tették őket, – mert (mondták) ilyen iránymutatást, mely megoldja problémájukat, még nem kaptak.

Ekkor határoztam el, hogy valahányszor egy ilyen gyakori kérdés elhangzik, feljegyzem, majd leírom a választ, amit adtam rá. Az írás során általában még pontosítottam vagy részletesebben megvilágítottam a témát, majd később sokhoz kapcsoltam egy érdekes élettörténetet, mely a gondolat szemléltetését szeretné szolgálni.

E kérdések-válaszok egy ideje felkerültek honlapomra. Sokan számoltak be arról, hogy ezek az elmélkedések a Szentlélek vezetésével Fényre és örömre vezették őket. – Mindez arra sarkalt, hogy könyv formában is megjelentessem azokat.

Az alább megfogalmazott témák mind olyanok, hogy hosszan kifejtett formában számos könyvben megtalálhatóak. De a legtöbb mai dolgozó embernek nincs ideje hosszú köteteket elolvasni, hogy azokból halássza ki a választ, melyet keres. Itt viszont együtt találhatják meg e leggyakrabban felmerülő problémákat, illetve azok rövid megoldását. – E sorok saját tapasztalataimból és felfedezéseimből is fakadtak, és természetesen folyamatosan merítek a teológiai ismeretekből és a keresztény mesterek tapasztalataiból, írásaiból.

Hogyan tehetjük magunkévá az itt olvasottakat?

Egy-egy kifáradás vagy szenvedés sokak számára kegyelemmé válik: mert arra indítja őket, hogy új mélységgel kezdjék vizsgálni: milyen választ ad Jézus hitünk és életünk alapvető kérdéseire. – E kötetet bizonyára olyanok fogják keresni, akiket izgatnak az itt felvetett témák, illetve egy-egy ezek közül.

A jelen elmélkedések akkor tudnak jól hatni, ha a könyvet nem sietve olvassák, hanem pl. naponta csak azt a fejezetet, melynek címe alapján arra következtettek, hogy ez pont az ő kérdésükre válaszol. Ilyenkor először elmélkedjék át a kiválasztott részt, megvizsgálva, mire hívja őket ezen keresztül Jézus, majd gondolják át, milyen úton kell elindulniuk a megújulás felé.

Igaz, hogy vannak olyanok is, akik végigolvassák– elmélkedik a teljes anyagot (de javaslatunk, hogy lehetőleg nem többet napi egy fejezetnél), remélve, hogy a címnek megfelelően, az örömtelibb élet felé fogja segíteni őket. Sokaknál működött ez a megoldás is.

Az örömre vezet

Amikor valaki súlyos kérdések között vergődik, ez gyakran lelki sötétséget okoz benne. Ha viszont megtalálja a megoldást, ez olyan, mint mikor kisüt a Nap: mert felragyog az öröm. – Amikor a kereszténységben választ kapunk sok egyéni és közösségi kérdésünkre, általában örömet tapasztalunk. Nem véletlenül nevezik a Jézus életéről, tanításáról szóló könyveket Evangéliumnak – azaz Örömhírnek. Mert Jézus tanításai elvezetnek bennünket a sötétből a világosságba, a szomorúságból az örömre. (Vö. Jn 1,4-5,9-12; 8,12; 1Jn 1,5-8 stb.) – Könyvünk fejezeteinek a célja is ez, hogy választ adjanak a hívők mindennapi kérdéseire, és útmutatójuk legyen az előrehaladásban – az evangélium öröme felé.

Lássuk a könyv felépítését:

A kötet fejezeteiben az alapvetőbb kérdésektől kezdve haladunk az összetettebbek felé, bár a témák egyidejűen eléggé áthatják egymást. – Legtöbb fejezetben feltesszük a kérdést, miként kell nekünk közreműködnünk, hogy eljussunk az örömre, melyet keresünk, s melyre az Evangélium hív.

Az I. rész címe: A kereszténységben örömre találsz. Témái ezt fejtik tovább. Bár, amint említettük, az egész könyvet átjárja az örömre jutás kérdése, amint ezt a főcím is jelzi.

A II. rész az imáról szól. A jó imáról, és a hozzá vezető utakról.

A III. rész címe: Aggódás, vagy jelen pillanat? – Mindennapi kérdésünk, hogyan győzzük le folytonos aggodalmaskodásainkat. Ennek egyik alapvető eszköze a jelen pillanatban élés.

IV. rész címe Félelem – szenvedés. Érdekes itt olvasni arról, mit tanított ezekről az Ószövetség, majd Jézus, illetve felmerül egyik legnehezebb kérdésünk: Miért engedi meg Isten a rosszat, a szenvedést?

Az V. rész Önelfogadás címen és témával foglalkozik. Ma többek problémája ez, mint korábban. Itt találkozunk a depresszióval vagy az unalmas életrend és munkák örömtelivé változtatásának kérdésével, illetve az dicséret, a mosoly gyógyító erejével is.

A VI. részben a Megbocsátás cím alatt az ehhez kapcsolódó kérdésekkel találkozunk. Gyakran felmerülő témák, melyek itt is szerepelnek: a megbocsátás, a bocsánatkérés, a haragtartás vagy a veszekedés.

A VII. rész címe Bűn, tisztátalanság. – A bevezető fejezet az alázatot állítja elénk, amely a bűnök legfontosabb gyógyszere. Több elmélkedés szól a tisztátalanságról, paráznaságról és az ezekkel való küzdelemről, valamint a lelkiismeretfurdalásról. Itt találkozunk a sátán és az angyalok témakörrel is.

A VII. rész a Tanúságtétel – A könyvbe belefért témakörök között valamiképp záró témának éreztük ezt. Sokszor felvetnek keresztény testvérek ezzel kapcsolatos kérdéseket is: Hogyan tudok én egy bizonyos környezetben tanú lenni? Lelkiismeretfurdalásom van, hogy nem tettem tanúságot stb. A vallásos korszakokban kevésbé kellett beszélni erről, más korokban veszélyes volt…. A Szentírás és ma Ferenc pápa fontos feladatának tartja tudatára ébreszteni a keresztényeket és közösségeket, hogy ők tanúk, küldöttek. E kérdésekre keresik a választ a rész fejezetei.

Szerzőtársak

Több neves szerző is megszólal a fejezetekben, mint Ferenc pápa, tiszteletreméltó Chiara Lubich vagy Böjte Csaba stb. Mellettük a legtöbb fejezetet Merlin R. Carothers: Boldog lehetsz már – MOST c. könyvéből vettük[1] (s ezt, mint a többi szerző írásait is néhol csiszoltuk, rövidítettük vagy kiegészítettük). Talán nem kell külön említeni, hogy a legtöbb fejezetet a könyv szerzője írta.

Sok kegyelmet kívánok az olvasáshoz, elmélkedéshez!

Tomka Ferenc


[1] Merlin R. Carothers: Boldog lehetsz már – MOST. Marana-Tha, 2007. könyve elfogyott, és Kiadója, többszörös kísérlete ellenére sem tudta azt újra megjelentetni. Ekkor többen a kötet magán kiadására gondoltak. A jelen kötet több fejezetet átvesz Carothers-től kisebb alakításokkal, s így remél eleget tenni a hasonló könyvek iránti igényének. – A következőkben a könyv idézésekor a Merlin nevet használjuk.