07. Mint szomorkodók, de sokakat gazdagítók

Egyetlen herceg vagy hercegnő sem húz semmiféle hasznot magas rangjából, ha egy olyan országban kell élnie, ahol társadalmi rangját nem értékelik, vagy nem tisztelik, ahol mellőzve van. A keresztényeknek is van egy rangjuk: Isten gyermekei. Sokszor ők sem kapják meg ezért a tiszteletet embertársaiktól. Viszont az ő címük fel van jegyezve a Mennyei Királyságban, ahol mind az angyalok, mind a gonosz lelkek tudják, hogy Isten kötelezettséget vállal azok védelméért, akik az Ő családjának a tagjai.

Ám a lelki birodalomban azt is tudják, hogy Isten gyermekinek Istenben való hitet kell tanúsítaniuk azért, hogy elnyerhessék az Ő áldását. Ha Isten gyermekei nem hisznek Őbenne, a gonosz lelkek zaklathatják őket, valahányszor megengedik, hogy a kétségek felülkerekedjenek a hitükön.

A Biblia számtalan esetben mutatja be, hogyan felel Isten azoknak, akik bíznak Benne. Ezek az esetek gazdagon példázzák, hogy a hit gyümölcsöt terem!

A Szentírásban Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy jogunk van az örömmel való betöltekezésre (lásd: Jn 15,11). Néhány keresztény így fordul hozzám: „Úgy gondolom, helytelen dolog, hogy azt kéred, legyünk örömteliek! Sok jó keresztény van, akik borzalmas gondokkal küzdenek. Te biztosan nem is sejted, milyen fájdalmas tud lenni az élet!” Ezek a keresztények elhitték a sátán hazugságát, hogy a gondok lerombolhatják az örömüket. Valójában Isten terve ennek éppen az ellenezője! Az Ő terve arra kényszeríti a nehézségeinket, hogy azok a mi javunkra dolgozzanak, és így folytonosan növekvő örömet tud létrehozni bennünk! Isten a nehézségeket úgy használja fel, hogy azok segítségünkre tudnak lenni a hit létrejöttében. És a mi szerető Mennyei Atyánkban való hit mindig örömmel jár együtt!

A Föld a mi gyakorlópályánk. Itt megtanulunk Istenben bízni –   leginkább azért, mert Ő Az, Aki – és nem csupán azokért a jó dolgokért, amiket értünk tesz. A Zsidókhoz írt levél 11,1 elmondja, hogy: „a hit bizalom abban… amit nem látunk.” A mennyben majd tisztán látjuk a dolgokat, de most még csak „tükör által, homályosan” látunk (1Kor 13,12). Hittel és kitartással meg tudjuk tanulni az Istenbe vetett bizalmat, azt, hogy Ő megtartja ígéretét, még akkor is, ha mi nem látunk azonnali eredményeket. Mihelyt hiszünk Benne, újfajta örömet fog felszabadítani bennünk. Erre itt a földi életben van meg a lehetőségünk – az a lehetőség, ami nem lesz már meg a mennyben!

Valaha tökéletes példája voltam annak az embernek, aki a személyes problémát boldogtalansággá tudja alakítani. Olyan régóta műveltem már ezt, hogy egészen rendjén valónak találtam. És a körülöttem lévő keresztények szintén elmerültek a szomorúságban, ezért úgy éreztem, ez a normális. Talán akkor normálisnak is tűnhetett, de hogy lehetne ez a normális, amikor Isten arra vár, hogy diadalmas győztesek legyünk? Jézus biztosan nem volt „normális”, amikor örömmel nézett szembe az élettel. Ő folyamatosan imádkozott értünk, hogy olyan hitünk legyen, amely elfogadja Isten örömét – tekintet nélkül a nehézségeinkre! Mi is imádkozhatunk, hogy olyanok legyünk, mint a korai keresztények.

A második Korinthusi levél 6,9-10 igen jól meghatározza őket: „…mint halálra váltak, és íme, mégis élünk; mint megvertek, de meg  nem öltek; mint szomorkodók, és mégis mindig örvendezők, mint szűkölködők és mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincsen, és mégis mindenük megvan.”

Végtére is, mikor láttad úgy, hogy valaki a „hit által” a boldogtalanság állapotába került volna? Valószínűleg még soha – mert inkább menekülni szeretnénk a szomorúságtól, nem pedig elmerülni abban! Ha el akarjuk kerülni a boldogtalanságot, használnunk kell a hitünket. A hit az eszköz, amelyet Isten azért adott, hogy általa felülemelkedjünk az érzéseinken. A hit abban való bizalmunk, hogy Isten megteszi, és mindig is meg fogja tenni azt, amiről tudja, hogy az a legjobb a mi számunkra. A hit örömöt okoz, mert felváltja szomorúságunkat.

Félre, szomorúság! A bánat nem a hit terméke. Elő a vidámsággal, amely kiszabadít a sötétség karmaiból! Az első Péter levél 2,9 mondja: „Ti pedig választott nép…, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak dicsőségét, aki meghívott a sötétségből az ő csodálatos világosságára.”

Miféle előnnyel jár a mi címünk: „Isten gyermekei”, ha úgy élünk, mintha nem lenne nevünk és nem lenne győzelmünk Krisztusban?

Igen, mi valóban győztesek leszünk a Mennyben. Azonban Isten arra hívott el minket, hogy már most kérjük el ezt a győzelmet – akár már ma!