Tisztaságra nevelés – Családkonferencia

Tisztasággal az élet védelmében

(Családkonferencia 2007. 10. 09-10)

A) Bevezetés: a fogyasztói, globalizált társadalom támadásának veszélye

1) Társadalmunk fenyegetettsége: Ahol a fogyasztói társadalom győz, ott elkezdődik számos alapvető emberi-hagyományos érték szétesése. Ezt tudjuk. De gondolunk-e arra, hogy ez vár ránk is, gyermekeinkre is, ha szembe nem szegülünk – ha meg nem találjuk az Utat!

A „legkatolikusabb”, legbiztosabban álló országokba is behatolt a métely! Szétmorzsolni látszik a legalapvetőbb emberi és keresztény értékeket!

Pl. gyermekszám radikálisan visszaesik, pl. Írország, Olaszország, Lengyelország is: 1,2 a szaporodási ráta (2,2 helyett!)

házasságok bomlékonyak, (katolikus országokban a helyzet jobb, de romlik) – válási arányok!

a szex egyeduralma megtörni törekszik a házasság, a hűség, a szerelem, a nő értékét

megnő a házasságon kívül született, sérült gyermekek száma, idegbetegségek

egyéb pótkielégülések: kábítószer, alkohol – vagy hatalom, feltörekvés.

2) Idézek néhány a témában közismert szociológiai klasszikus művet, amelyek jelzik a kérdést:

Miután a városiasodás során szétmorzsolódtak a közösségek. A magányos embert pedig a média, és az azt irányító fogyasztás- vagy liberalizmus-orientált érdekcsoportok a saját igényeik szerint irányítják „kívülről”…

Pl. McDonalds étel egyik részét szép papírba csomagolják, másik felét McDonalds papírba. Nagyszámú óvodást megkérdeznek: melyik a jobb. 100%os az eredmény: a McDonalds. Majd más gyártmányú ételt csomagolnak hasonlóan kétféle papírba – s az eredmény ugyanez. Ilyen ereje a reklámnak… És ilyen befolyásolható az ember

  • Vö.D. Riesman: Magányos tömeg – Kívülről irányítottság (média, divat uralma)

  • Vance Paccard. Feltörekvés, reklám, szexualitás

  • A tőkés társaságok világuralma…

Új törvények: A homoszex előmozdítása; liberális szex – miközben a társadalom, család, gyermek megy tönkre bele

3) Jelenések könyve: 11,4 – 11; 13,1-18; 17,1-6 – Beszél a Sátán „hatalomra jutásáról”!

Ef 6,12 Nem a vér és a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. 13 Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. .. 15 az igazság páncélját, .. 17 a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje.

B) Az egyház új felelősségre hív. (Tavaszi találkozón is beszéltünk: az új meghívásról: jegyesek megáldása – jegyesség előtérbe helyezése…

– A kontraszt társadalom küldetése – Keresztényüldözés idején… Ma nevelni kell erre?!!

Kis csoportok megvalósítják… szekták is megvalósítják… Tömegekben nem lehet gondolkozni, mert a tömeget ma a média vezeti

1) A LEGFONTOSABB KONKRÉT TEENDŐK?

a) Keresztény jegyeseknek – nem formális jegyesoktatás – hanem: katekumenátus-szerű vezetés, amelyben elsősorban a tisztaságban való kommunikációt tanulják

– Jegyesek felkészítése (szokásos jegyesek esetén) Található anyag,– I.m. Szentségi lelkipásztorkodás és új evangelizáció –

Hosszabb jegyes-iskola – legkomolyabbakkal legalább

b) De feltételezi, hogy vannak keresztény fiatalok – akiket keresztény jegyessé nevelünk…

Akkor van keresztény jegyes, ha volt keresztény fiatal…

Ifi felkészítés… Vö. Anyag: Szentségi lelkipásztorkodás és új evangelizáció

– fiatalok felkészítéséről

Személyes beszélgetés – lelkivezetés – Együttjárás alatt!!!

Együttjárókkal foglalkozás (még ha kevesen vannak is)

Pl. Nyíregyházi gimn. Meghívás az életszentségre – része a tisztaság (hivatások, 40 tag?)

Másutt: kat. Iskolák sem elég bátrak; „amit szeretetből van”… Eredmény: szétmenő házasságok – néha lelkipásztorok, ifi csoportok hasonlóan…

c) Távlati gondolkozás –

– Fiatalokra jobban figyelni

szerelmes hittan” –vagy „együttjárók csoportja”

– jegyesekre jobban figyelni:

Jegyes-megáldás – hosszabb jegyes-kísérés…

– Házasok, szülők nevelése… Fiatalokkal beszélgetek. Szülő azt mondja gyermekének: megvallom én sem így készültem…

2) A KIVITELEZÉS

Lehet e racionálisan beszélni a házasság előtti tisztaságról? Egyházi parancs ez csupán, vagy a józan emberi követelmény?

– Hisz bejelentkező jegyeseink jó része együtt él már.

Példák….

Mit tehetünk velük? Még mindig meghívhatóak? Taníthatóak? Igen-

– A kérdés felmerül a fiatalok nevelésében kapcsolatban

– a keresztény jegyesek felkészítésekor

– és a már együtt élő – házasságra jelentkezett fiatalokkal kapcsolatban is

Példák

– Érdeklődés felkeltés:

Hogyan tehetem fel a kérdést?

Mi a házasság alapvető kérdése? Mitől jó egy házasság és mitől romlik el?

Döntő: A két személy közötti kommunikáció.

Akik házasság előtt tartózkodtak, és közös párbeszédben (imában) készülnek – 99%-ban megmaradt a házasságuk (vö. Andorka: Bevezetés a szociológiába – a keresztény házasságokról

Akik együtt éltek: – ez a mai világ – 60-70% ban felbomlott a kapcsolatuk (házasságuk vagy házasság nélküli együttélésük)

– Kifejtés

A jegyesség egyedülálló kegyelmi időszak – amelyben a jegyesek közti lelki kapcsolat, kommunikáció rendkívüli intenzitással el tud mélyülni. (A kapcsolat elmélyülésének ez a lehetősége a jegyesség végégi tart; azért fontos kihasználni ezt az időt.)

A szerelem óriási energia – vonzás egymás felé: Ez a vonzás két elemet tartalmaz: a) testi kapcsolat, szexuális egyesülés b) személyes kapcsolat

a) Ha a testi kapcsolat elkezdődik – Óriási élmény

De a szex élmény lecsökkenti az ítélőképességet (x+y=1)

Nem ismerem meg a másik „másságait” hibáit, mélyebb igényét, legemberibb valóját – mert érzelmileg toppon vagyunk. A személyes kapcsolat alakulása súlyos kárt szenved: a világszerte érvényes megfigyelések szerint – legalább 50 % esélyt adnak, hogy nem érik be kapcsolatuk, s felbomolhat…

A testi-szexuális kapcsolat rendkívüli élményt nyújt, de általában eltereli a figyelmet a felek közötti különbségekről. Ezért van, hogy sok jegyespár, akik a házasság előtt szexuális életet éltek, és egymáshoz illőnek érezték magukat, röviddel a házasságkötés után felfedezi: olyannyira különböznek egymástól, hogy el kell válniuk. A szexualitás, illetve a szerelem olyannyira betöltötte érzelmi világukat, hogy nem éreztek az igényét annak, hogy egymás személyiségének titkait megismerjék! – Sok kultúra ezért arra hívta a jegyeseket, és az egyház ma is arra hív, hogy a házasság előtt tartózkodjunk a nemi kapcsolattól (s ha elkezdtük azt, hagyjunk fel azzal a házasságkötésig). Ez a hívás nem tilalmat akar elénk állítani. Ellenkezőleg arra biztat, hogy használjuk ki a jegyesség nagy lehetőségét: hogy mélyebben megismerjük egymást, és ezzel készüljünk fel a szent házasságra, és a beteljesült szexuális kapcsolatra, amely elmélyült kapcsolatunkra épül.

b) Ha a szex élménytől tartózkodnak a párok: ez kemény lemondás: de kényszerít, hogy valahogy létesítsünk kapcsolatot – „kényszerítik” magukat, hogy a kommunikációt gyakorolják, lelkük legmélyét tudják megosztani…

– esélyt teremtenek, hogy a szex élmény ne nyomja agyon ítélőképességüket – s megismerjék egymást – egymás hibáit (Sokan tapasztalják már, hogy a problémás pillanatokat szex közösüléssel próbálják feloldani – Ez jól szemlélteti a kritikus helyzetet)

– a tartózkodással megtanulják: egymás személyét, a kapcsolatot értékelni – képesség válnak azoknak a kísértéseknek legyőzősére, amely sok házasság felbomlását okozza (egy újabb szerelem – szex vonzás)

Mi építi a jegyesek kapcsolatát, ha nincs testi kapcsolat? Éppenséggel a személyes beszélgetések, egymás személyes megismerése. Keresztény – vagy humán értékekben hasonló célokra törekvő – jegyesek kapcsolatát rendkívülien elmélyítheti, ha közös „lelki” célokat (egy közös Igét) tűznek maguk elé: pl. egy-egy hétre. Pl. ilyet, hogy ezen a héten minden nap mindketten valamilyen szokásoson túlmenő örömet szerzünk valakinek; ma a derűt viszünk munkahelyünkre; megpróbálunk kibékülni azzal, akivel feszültség van köztünk, megdicsérünk valakit, vagy a szokottnál nagyobb szeretettel köszönünk embertársainknak stb.. Ezeknek a keresztény (humán) gyakorlatoknak, illetve ezek eredményeinek megbeszélése egy lehetséges jó „eszköz”, amely közös „kalandot” biztosít, és kiváló lehetőséget nyújt egymás kölcsönös megismerésére; valamint szeretet-képességünk fejlesztésére. Erre pedig nagy szükségünk lesz a házasságban is! (Szerencsés, ha egyik héten egyikük, másik héten másikuk javasolja a heti tervet.)

Legyen ez a hét terve (pl. jegyesek vagy együttjárók esetén): Határozzák el, hogy ((kerülik a szexuális kapcsolatot – s helyette)) a lelki kapcsolat építésére helyezik a súlyt. Fogalmazzanak meg egy elhatározást, és találkozásaikon beszéljék meg, hogyan sikerült azt megélni. – Különösen jó gyakorlat: hogy szeretettel fordulnak afelé az embertársuk felé, aki éppen nem nagyon kedvelnek. Naponta lehet mindig más személyt választani. (Házasságuknak is egyik legnagyobb összetartója lehet, ha folytatni tudják ezt a fajta közös játékot, s a megélt „lelki kalandok” kommunikációját.)

BEFEJEZÉS: „A történelem jelen szakaszában, amikor a családra sok olyan erő támad, amelyek megsemmisíteni vagy legalább eltorzítani akarják, az egyház, tudván, hogy a társadalom valamint önmaga épsége és egészsége szorosan összefügg a család állapotával, sürgetőbb és égetőbb feladatnak tekinti, hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a családról, s védelmezze e terv eredeti gazdagságát és fejlődését” (FC 3). – „Minden helyi egyháznak, s különösen a plébániai közösségnek jobban tudatában kell lennie annak a feladatnak, amelyet az Úrtól a családi pasztorációhoz kap. Az egész lelkipásztori munka egyetlen résztvevője se mulassza el, hogy törődjék a család pasztorációjával.” (FC 70)

Azoknak, akik az apostolkodás e formájával foglalkoznak megfelelő kiképzést kell kapniuk. A papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket tanulmányi idejük alatt fokozatosan és alkalmas módon kell tanítani és nevelni későbbi feladatukra. A Püspököknek legyen gondjuk, hogy minél több pap, még mielőtt a plébániai munkát elkezdi, vegyen részt speciális kurzusokon.” (FC 70)