Spontán ima óra elején

Spontán ima óra elején

Kedves Csoportokat vezető testvérek és hitoktatók!

Több hittanórán megvalósítjátok, hogy a csoport tagjai közösen imádkozzanak, ki-ki saját szavával. Ez fontos is – mert a benső megnyílásnak egy fontos eszköze. Efelé lépés, hogy az órák elején végén ne mi magunk imádkozzunk (csak szükség esetén), hanem lehetőség szerint egyre inkább vonjuk bele az újakat is. Jó gyakorlat, hogy a csoport vagy befogadó csoport egy bátrabb és kedves tagja kér meg minden óra elején és végén – egy férfit és egy nőt, hogy ők imádkozzanak.

Természetesen lépcsőzetesen, képességekkel arányban, de azzal a céllal, hogy nem is olyan messzi távolban minden gyermek, fiatal vagy felnőtt, aki jár hittanra képes legyen saját szavaival imádkozni – és ez váljék természetessé. – Aki nem gyakorolt ebben, kicsit félve fog hozzá, de ebben megkérdezhetjük azok tapasztalatát is, akiknél ez már természetessé vált. Ha súlyosabb kérdés van, esetleg csoportvezetőin, vagy személyes beszélgetésben térjünk vissza erre (feltételezve ugyan néhány keveseket, akik valóban csak nagyon hosszú érés után tudnak megszólalni). Az Isten és egymás felé megnyilás fontos eszköze, útja ez: legyetek bátrak, különösen aki talán maga is félénkebb e téren! Vezessen minket ebben is a Szentlélek.

És még egy kérés: Most, hogy meghirdettük a térdelést – lehettek az órán is bátrabban – esetleg egy óra elei letérdelésben, vagy óra végén! – Ez egység a közös programmal, illetve a lelki programot meghirdető atyákkal is, és persze mögötte legyen saját tapasztalatunk – és ebből fakadó bátorságunk. Mindig lehet bennünk egy kis aggódás, félelem, ha valami újat vezetünk be (bennem is jelen van sokszor ez az emberi érzés). De ha nyilvánvalóan a Jézusban való növekedést szeretne szolgálni egy-egy gyakorlat, és építi az egységet is (illetve ha nem tesszük, akkor ezzel nem építjük az egységet), akkor minden áron – megfelelő bölcsességgel, és a csoport helyzetére is figyelve – meg kell próbálnunk alkalmazni ezeket az Istenhez közelebb vinni akaró eszközöket.

Köszönöm Mindnyájatok munkáját. A sok előrelépést az említett területeken is és a sok tapasztalatot. Egyébként még kérés: Az Ébresztő mindig hálás a jó tapasztalatokért. Ha bírjuk érezzük felelősnek magunkat azért is, hogy az órákon elhangzott egy-egy jó tapasztalat eljusson Nórihoz.

Szeretettel Feri a